Удостоверения за имоти ще се получават пак само по мястото на имота

Удостоверения за имоти ще се получават пак само по мястото на имота

Приетият през юли т.г. нов текст на чл. 46а от Правилника по вписванията, според който всеки гражданин може да подава заявление за удостоверения за тежести върху имота в която си желае служба по вписване и да получи поисканото удостоверение пак от посочена от него служба, на първо място противоречи на закона, а освен това – тя няма практическо значение. Това са по същество мотивите, въз основа на които днес служебното правителство гласува отмяна на въпросната разпоредба, която много активно бе рекламирана при приемането ѝ през лятото на т.г. Днес Министерският съвет прие промени в Правилника за вписванията (ПВп), основната насока на които е да се коригират последните изменения на правилника, приети в последните дни от мандата на предишното правителство и влезли в сила от 1 август 2014 г. С промените се възстановява уредбата на вписванията, така както съществуваше преди последното изменение, доколкото краткият срок на прилагането на промените е показал много сериозни проблеми, сочат от Министерството на правосъдието.

"Въпреки краткия срок на действие на новите разпоредби, в Министерството на правосъдието постъпват сигнали, становища, жалби, касаещи, както приложението на конкретни разпоредби на Правилника за вписванията, така и предложения за цялостно му преразглеждане", пише в мотивите за отмяната.

Промените са в няколко насоки, но няма как да остане незабелязана отмяната на новия чл. 46а от ПВп, който, според мотивите на правосъдното министерство, "нарушава основни принципи на охранителното производство".

Става въпрос за същия текст, който в края на юли т.г. Министерството на правосъдието обяви като нововъведено сериозно облекчение за гражданите, които вече няма да се разкарват от Малко Търново до Видин, за да си извадят от тамошната служба удостоверения, необходими им за извършване на сделка. Тогава от МП обявиха, че заявления за издаване на удостоверения ще могат да се подават във всяка служба по вписванията в страната, а получаването на заверен препис от удостоверението също ще може да се осъществи във всяка служба по вписванията, посочена от заявителя, независимо от местонахождението на имота.

Оказва се обаче, че срещу въпросната разпоредба има силно брожение, според някои тя е на като противоречаща на закона, както и практически неприложима. Според справка на Министерството на правосъдието, изготвена във връзка с финансовата обосновка на промените в правилника, за целия период на действие на тази разпоредба не е издадено нито едно такова удостоверение в цялата страна. Никой съдия по мястото на получаване на удостоверението няма да си сложи подписа върху удостоверение, проверката по която е направена от друг съдия в друг район на действие, коментират съдии по вписванията. От друга страна, директорът на Агенцията по вписването (АВ) Венцислав Спиридонов е изпратил в Министерството на правосъдието становище против премахването на чл.46а ПВп и против предлаганите промени. Срещу промените в ПВп се обяви в становище от миналата седмица неправителствената организация "Журналисти срещу корупцията", в чийто управителен съвет участва и бившият председател на Нотариалната камара Димитър Танев. В подкрепа на промените пък са получени становища от Камарата на частните съдебни изпълнители и Асоциацията на българските съдии по вписванията.

Според мотивите на правосъдното министерство, нововъведение като чл. 46а не може да се извърши с промяна в Правилника за вписванията, а само с промяна в ГПК, доколкото е пряко свързана с характера на охранителното производство по чл. 569, ал. 1, т. 7 ГПК, който може да бъде променен само със закон.

"Съгласно чл. 569, т. 7 ГПК издаването на удостоверение за наличие или липса на тежести е вид нотариално удостоверяване, което е от компетентността на местно-компетентния съдия по вписванията с оглед местонахождението на недвижимия имот, за който се отнася. Производството по издаване на удостоверение за тежести по чл. 569, т. 7 ГПК започва по писмена молба на заинтересованото лице и завършва с издаване на официален удостоверителен документ и като охранително производство то не може да започне в района на действие на един съд и да завърши в района на действие в друг съд. За разлика от търговския регистър, който е единна база данни за територията на цялата страна, независимо къде е седалището на регистрирания търговец, книгите по вписване се водят по райони с оглед местонахождението на недвижимите имоти. Територията на страната е разделена на съдебни райони, в рамките на които съдебни райони е определена компетентността на нотариусите и съдиите по вписванията – по отношение на недвижимите имоти, находящи се в техния район, вкл. относно вписването на актове относно недвижими имоти в този район, респ. относно издаване на удостоверения за тежести относно имоти, находящи се в този район.

Поради това и няма как молбата за издаване на удостоверение за тежести да бъде подадена в една служба по вписване и да бъде разгледана в друга служба по вписване и там да бъде издадено поисканото в друга служба удостоверение.

Наред с това проверката по чл. 47 от Правилника за вписванията следва да се извърши по нотариалните книги, водени от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. Няма пречка Агенцията по вписванията да предоставя услуга "препращане" на удостоверение за тежести от една служба (в която то е издадено) до друга служба, в която е поискано то да бъде получено, но тази "услуга" не може да бъде уредена чрез промяна на Правилника за вписванията, доколкото е пряко свързана с характера на охранителното производство по чл. 569, ал. 1, т. 7 ГПК, който може да бъде променен само със закон", пише в мотивите на министерството.

Там се казва също така, че разпоредбата на чл. 46а е и без практическо значение, доколкото удостоверението за тежести обикновено е необходимо за извършване на сделки с недвижими имоти, включително за учредяване на обезпечения върху недвижими имоти и усвояване на средства по предоставени кредити, обезпечени с ипотека. При положение, че всички сделки с недвижими имоти, включително учредяването на ипотеки върху недвижими имоти, се удостоверяват единствено от местно компетентен нотариус от района, в който се намира недвижимият имот, получаването на издадено удостоверение за тежести в друг район (а не в района на службата по вписване, в която се намира имотът) е абсолютно ненужно и наличието на специална норма за това е неоправдано.

Министерският съвет днес прие всички предложени от Министерството на правосъдието промени в Правилника за вписванията.

Още по темата

Цветан Цветанов вече може да бъде криминално регистриран

Предишна новина

Военно-апелативна прокуратура трябва да разпореди разследване срещу Бойко Борисов

Следваща новина

Коментари

42 Коментара

 1. 31
  | нерегистриран
  4
  -7

  До (30) Липсва ви информация .В МП е готов проект за изменение на ГПК за възлагане на нотариус в отделно производство издаването на Европейско Удостоверение за наследство.Това удостоверение подлежи задължително на регистрация и това бе имотният регистър когато в наследствената маса има недвижимости.За да няма двойнствен режим ,тази процедура щеше да важи за всички удостоверения за наследства,а общината щеше да представя само данни от регистъра за гражданско състояние.Проекта е от юли тази година и за информация в ЕС удостоверенията за наследство се издават само от съдия или от нотариус.Формата на Европейското удостоверение съдържа задължително не само дяловете ,а и избранит режим на наследяване.Хубав ден!

 2. 30
  | нерегистриран
  8
  -1

  До коментар [#29] от "":

  Удостоверението за наследство издадено от община или кметски наместник няма материален интерес. А това какво трябвало да изчислянат нотариусите пък е направо смешно-какви дялове, какви вземания. Има си закон за наследството, ако не ви е ясен-има адвокати. Нещо сте объркали нотариуса с синдика, ама нейсе. 3. 29
  | нерегистриран
  3
  -6

  Какви 6 лева?Удостоверението за наследство е документ с материален интерес.Интереса е на база данъчната оценка на имотите ,оценяват се и движимите вещи,вземанията.Нотариусът трябваше да изчислява дялове,а се дава гласност само на актове с нотариално заверен подпис.Предварителните договори се заверяваха по изключение а сега започнаха масово да се вписват ,особено по морето когато купуват чужденци.Най-прецакани от промените на Валя Гигова са точно нотариусите.

 4. 25
  | нерегистриран
  4
  -3

  Да,порязаха мераците на нотариусите да заверяват предварителни договори и удостоверения за наследство.Има и сериозни съдии по вписванията които четат и не бягат от отговорност.Шефките от Асоциацията обаче си играят на втора инстанция и не търпят различно мнение..

 5. 24
  Бо Дерек | нерегистриран
  4
  -7

  Евала им на съдиите по вписванията,други гилдии могат да се учат само от тях!Направиха си го ПВ така,че да им е удобен за работа,без излишни правила,без излишни отговорности!Това е все едно да откриеш ресторант и да мислиш само за персонала,а клиентите ,потребителите строени на опашка да чакат и да плащат....

 6. 23
  ... | нерегистриран
  4
  -10

  Да се промени наименованието "съдия по вписванията". Това не са съдии, не са магистрати. Ама как така немагистрат го наричате съдия. това са обикновени чиновници. Променете наименованието им на "длъжностно лице по вписванията".

  Още малко на катаджиите ще почнете да ги наричате..."пътен съдия". хайде по сериозно-изразът "съдия по вписванията " е изумително неточен и неверен, за да бъде част от закоонодателството.

 7. 22
  | нерегистриран
  6
  -2

  До 21.

  Вие къде мислите се правят тези справки, според вас регистъра сам ли се попълва. Ами закрийте и службите на търговския регистър, явно сте много "голям" капацитет.

 8. 21
  До 20 | нерегистриран
  2
  -9

  Ама то няма нужда и от служби по вписвания и съдии

 9. 20
  | нерегистриран
  9
  -2

  Колко смешен плач за тия удостоверения. Те са актуални към момента на издаването си, час след това са само лист хартия. Повечето нотариуси дори не ги искат, правят си устна справка при самата сделка и готово.

 10. 19
  | нерегистриран
  4
  -4

  До 17.

  Съжалявам ако не си спомняте на кого сте платили, защото от написаното от вас така излиза. Не е ясно защо ви е удостоверение в софия за бургаски имот. Между другото, удостоверенията се подписват от съдиите, но се изготвят от служители на АВ и се подписват и подпечатват пак от тях. Така че тезата ви издиша.

 11. 18
  ... | нерегистриран
  3
  -4

  Има и друго-ако човек заяви тежест и дойде в даденият град, когато трябва да се получи, няма да е необходимо да плаща на съдията да стане бързо

 12. 16
  няма как да е добро, щом противоречи на закона | нерегистриран
  5
  -1

  До коментар [#14] от "":  Е, добре де, като противоречи на закона, как ще е в услуга на гражданите? И ако анализът на закона сочи, че няма практическа полза, защото сделката така или иначе трябва да се сключи по местонахождението на имота? Дори и троленето трябва да има логика, тук четат и пишат интелигентни хора, които са наясно с материята, това не ви ли е ясно?

 13. 15
  | нерегистриран
  9
  -1

  О боже, докато пиша на смехурковците, някой вече си взел дистанционно удостоверение от София за Бургас. Ако го сканираш да видим как софийски съдия го е подписал-ще те призная???? Този отменения текст не е влизал в сила и не-е възможно да имате такова удостоверение. Чисто технически е невъзможно. Ама щом си вярвате???? Може да имате справка за лице в цялата страна, и да-тя не е безплатна, има си държавна такса.

 14. 14
  | нерегистриран
  2
  -7

  Когато някой се опитва да направи нещо, с което да облекчи гражданите, винаги се намира някой, който да се възпротиви. Или няма да е с практическо значение, или ще противоречи на закона…Никой не се опитва да анализира проблема, по-лесно е да се отмени, промени, игнорира, така че да е удобно на властимащите.

 15. 13
  | нерегистриран
  7
  -3

  До коментари 9 и 11.

  По голяма малоумщина не бях чел. Какви моливи ви гонят бе хора, какви гуми, какво изтриване. Всяко разпореждане на съдиите се прави писмено-дата подпис и се сканира. За какви моливи говорите. За какъв национален регистър, тролчета недни???? Ами имотния регистър какъв е-сигурно според вас се води по общини???? Хайде преди да коментирате нещо-първо да попрочетете малко. Прехваленото ви ново на практика беше едно копиране на текстове от ЗКИР в ПВ, което е безумно и незаконно. Я прочетете ЗНА, смехурковци. Съпротива имало, ами всеки нормален човек-се съпротивлява на безумието.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.