Удостоверенията за тежест – вече и онлайн


Удостоверенията за тежест върху имот, който купуваме, препис от акт и куп други документи вече ще могат да се заявяват и получават и по електронен път. Министерството на правосъдието предлага пълна електронизация на Службите по вписвания, като всеки, който притежава електронен подпис или сертификат от Агенцията по вписванията, ще може да вади по електронен път нужните документи. Това предвижда промяна на правилник, пуснат за обществено обсъждане от правосъдното министерство.

В електронен вид да се приведе входящият регистър, азбучният указател, партидната книга, регистърът за справки, регистърът за отказите и постановените по тях определения в Службите по вписвания към Агенцията по вписванията.

На хартиен носител ще останат само книгите по вписванията, книга “Откази” и входящият регистър, който се води като електронен, но се приключва по дни на хартиен носител от съдията по вписванията.

Така най-често търсените услуги, като преписи от актове и удостоверения за тежести, ще се заявяват по електронен път. До електронните услуги ще се достъпва само ако заявителят се е регистрирал в Единния портал за достъп до електронни административни услуги и ако притежава електронен подпис или цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията, чрез който се идентифицира.

На хартиен носител ще остават книгите по вписванията, книга „Откази“ и входящият регистър, който се води като електронен, но се приключва по дни на хартиен носител с подписа на съдията по вписванията.
Предлага се още справки да могат да се правят и по регистрите, а не само по партидните книги.

Агенцията по вписванията определя единна факсирана тарифа от 5 лв. за поискано по електронен път удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията. За предоставяне на копие на документ чрез отдалечен достъп до информационната система таксата ще е 2,50 лв. Досега тези такси бяха най-различни и в зависимост от вида на документа, можеха да излязат и по-скъпо.

С измененията се прецизират и официалните документи, които се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и които се прилагат към подлежащия на вписване акт, в случаите, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта.

ЕС обмисля да създаде орган за наблюдение на обучението на имамите срещу „идеологията на омразата“

Предишна новина

Главният прокурор на САЩ нареди разследване за изборни нарушения

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.