Управляващите с опит да ограничат обжалването на обществените поръчки

Управляващите с опит да ограничат обжалването на обществените поръчки

Осем депутати от ГЕРБ внесоха в Народното събрание предложение за нови законодателни изменения, които целят най-вече ограничаването на обжалването на обществените поръчки.

"Предложената разпоредба на чл. 196а е насочена към преодоляване на неблагоприятните тенденции на неоснователно обжалване на някои големи поръчки. В част от тези случаи от жалбите или от изхода на производството пред КЗК е видно, че единственият резултат, който се постига, е значително забавяне във времето на провеждането на процедурите и съответно възлагането на поръчките. При тях се пораждат основателни съмнения за злоупотреба с правото на обжалване. Това би могло да доведе до реално увреждане интересите на възложителя от своевременно изпълнение на договорите и усвояването на средства от европейските фондове", гласят част от мотивите на законопроекта.

По-съществени редакции се предвиждат в чл. 197, а промените се отнасят до уточняване на срока за обжалване за някои актове. В действащия закон не е посочено изрично от кога тече срокът за обжалване на част от решенията, което създава известни неясноти в практиката.

Предложените промени в чл. 199 се отнасят до допълване и уточняване на реквизитите на жалбата и доказателствата към нея. Изменението в ал. 2, т. 2 е обвързано с това по чл. 210 и се отнася до въвеждане на възможност за връчване на съобщения и призовки само на електронен адрес и факс с оглед ускоряване на производството. Допълнението в ал. 2, т. 4 се отнася до въвеждане на задължение в жалбата да се посочва и уникалния номер на поръчката в РОП. Това ще позволи при свързване на регистрите на АОП и КЗК да се проследява чрез РОП дали конкретна обществена поръчка е обжалвана и съответно развитието на производството по обжалването, уточняват вносителите.

По-съществена промяна, според част от управляващите, се налага и в ал. 2, т. 5 и в ал. 3, т. 5 относно съдържанието на жалбата. Предлага се въвеждане на задължение за заинтересованите лица да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано лице, като мярка срещу злоупотреба с правото на обжалване. Целта е да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решенията на възложителите, включително такива срещу избора на изпълнител, в които се твърди най-общо несъответствие с всички изисквания на възложителя по отношение на останалите участници в процедурата. Това задължава КЗК да разглежда по същество цялото решение на възложителя. В някои случаи се стига до проверка на всички действия на комисията за оценка на офертите, което значително забавя във времето разглеждането на спора по същество. Допълнително се създават затруднения за защитата на възложителя, тъй като не се твърдят конкретни нарушения, по които той да подготви своята защита.

"Законопроектът се съставя във връзка с установените дисбаланси и несъвършенства в уреденото в Глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г.) производство по обжалване на решенията на възложителите по процедура за обществена поръчка.

Констатираните данни в статистическите масиви на Агенцията за обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията показват, че делът на обжалване на всички обявени процедури от 2010 г. насам поддържа тенденция от около 9%, а обществените поръчки с най-голяма стойност (над 5 000 000 лв.) логично са тези с най-много обжалвания - малко над 14% от всички от тази група.

Сериозно несъвършенство на производството по обжалване в настоящия Закон е възможността за злоупотреба с правото на оспорване, което се дава на заинтересованите лица", мотивират се още вносителите.

Още по темата

Международно признание за съществен принос в операция "Халифакс" получиха български прокурори

Предишна новина

Проблемите с Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел идват от големия брой подадени заявления

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  Това не е работа на законодателя | нерегистриран
  4
  0

  Само съдът трябва да преценява кой има законен или правен интерес от жалбата. Въпрос на допустимост. Но понеже тук се лапак големи пари, а гладни сред управляващите - много, те трябва бързо да усвояват своето. Щото идат нови избори.

 2. 1
  Китодар | нерегистриран
  8
  0

  Абе, много хубаво, ама как да стане тая, да подадеш изчерпателна жалба срещу решение за избор на изпълнител без да имаш достъп до офертите на останалите участници. Такъв получаваш едва след като се образува процеса?!?!?! Т.е в първоначално изложените доводи, аз като жалбоподател бих могъл да се оплача от неправилно прилагане на ЗОП единствено спрямо моята оферта, а с тези промени ще се гарантира офертата на избрания изпълнител да е със статут на конфиденциална информация. Бах мама му!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.