ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА „ПРАВЕН СВЯТ“

 

Настоящите Общи условия за използване на сайта "Правен Свят" представляват договор между Вас и "Правен свят" ЕАД. С посещението на нашия уебсайт, Вие заявявате, че сте запознат и се съгласявате с нашите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. Вие получавате правото да използвате безплатно всички услуги, предоставяни от  Нас, само за лични и нетърговски цели.

 

В случай, че не сте съгласни с Общите условия по-долу, моля, не използвайте нашия сайт.

 

 

 1. Определения

 

 • Потребител – всяко лице, което ползва услугите, предоставени от „Правен свят“ ЕАД.
 • Услуги – предоставените на потребителите информационни ресурси, в това число се включват и възможността за изразяване на мнение, споделяне на изображения и прилагане на други материали, които да бъдат публикувани на сайта, както и достъп до: данните на сайта, участие във форумите на сайта, архива на изданието и други.
 • Уеб сайт/ сайт - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, текст, изображение или други материали и ресурси.
 • Мнение – всеки свободно изразен от Вас коментар, публикуван на сайта.
 • Злонамерени действия – всяко действие или бездействие на потребител, което е в противоречие със законовите разпоредби.

 

 1. Страни по Договора

 

            Доставчик на услуги:

Информационните услуги се предоставят от и Вие сключвате Договор с „Правен свят“ ЕАД (наричано за краткост „Нас“), ЕИК: 175410459, с адрес на управление: гр. София 1000, р-н Триадица, ул. „Неофит Рилски“ № 21, вх. Б.

 

Потребител:

Всяко лице, навършило 18 годишна възраст, което зареди в своя интернет браузър сайта на „Правен свят“ ЕАД.

 

 1. Действие на договора

Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начините, определени в настоящите Общи условия.

 

 

 1. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всяко копиране или възпроизвеждане на цели публикации или части от тях може да става след договаряне на условията за това, което включва задължително позоваване и линк към публикацията (в случай, че става дума за друга електронна медия).

 

 1. Конфиденциалност

"Правен свят" ЕАД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица при спазване на нормативно установения ред. "Правен свят" ЕАД има право да предоставя събраната статистическа информация на рекламодатели, за статистически или маркетингови цели.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за горепосочените цели. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение на посочения адрес или e-mail за контакти.

 

 1. Правила за писане на коментари

Настоящите правила обвързват условията за писане на коментари, анализи, изразяване на Вашето мнение и всичко, което Потребителят желае да сподели чрез сайта на „Правен свят“ ЕАД. Забранява се:

 • Нарушаването на правото на свободно изразяване.
 • Прояви на расова, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация и призиви към насилие (включително насилие над животни)
 • Използването на вулгарни и обидни изрази, както и нецензурни квалификации.
 • Публикуване на порнографско или открито сексуално съдържание.
 • Публикуване на рекламни съобщения, освен с предварително разрешение от страна на „Правен свят“ ЕАД.
 • Публикуване от Ваша страна на препратки с пиратско съдържание.
 • Нарушаване на авторските права.

 Нашият екип Ви призовава при възможност да пишете на кирилица.

 

Ако някой нарушава тези правила, Ви молим да използвате линка „Обиден или неуместен коментар?“, който е поставен под модула за оценки на всеки един от коментарите.

Всеки коментар, който нарушава настоящите правила, подлежи на изтриване. „Правен свят“ ЕАД запазва правото си в определени случаи да преустанови достъпа на предоставената услуга на съответното лице, както и да предприеме  всички законови мерки за откриване на нарушителя и уведомяване на компетентните органи.

 

 1. Отговорност

 

 • При добавяне на мнение или коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. "Правен свят" ЕАД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.
 • „Правен свят“ ЕАД предоставя Услугите безплатно и не гарантира тяхното навременно и непрекъснато предоставяне, нито достоверността на информацията и годността й за постигане на определени цели или удовлетвореността на Потребителя.
 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
 • Страните се съгласяват, че „Правен свят“ ЕАД не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди, освен ако са причинени от „Правен свят“ ЕАД умишлено или при проявена груба небрежност.
 • „Правен свят“ ЕАД не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Правен свят“ ЕАД, както и при случай на нерегламентиран достъп на трети лица във функционирането на информационната система.
 • „Правен свят“ ЕАД не носи отговорност за публикувани от Потребителите материали – снимки, текстове, електронни препратки и други материали.
 • "Правен свят" ЕАД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • "Правен свят" ЕАД има право на обезщетение за всички вреди, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

 1. Актуализации на  Общите условия

"Правен свят" ЕАД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта на видно и достъпно за всеки потребител място.

 

 1. Регистрация/създаване на профил

Част от Услугите, предоставяни по силата на Общите условия, които представляват договор между нас, са достъпни след регистрация. За да се регистрирате и създадете профил, е необходимо да въведете: имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите условия за ползване (дата, час и IP адрес).

Вие можете да се регистрирате и като използвате профилите си във Facebook, Google или LinkedIn. В тези случаи ние събираме данни от профила ви в съответната социална мрежа, като те могат да включват имейла ви, имена, снимка, възраст, професионална информация и др. Имайте предвид, че ние събираме тези данни само при положение, че вие сами сте предоставили разрешение на съответната социална мрежа чрез опцията за поверителност, която се показва точно преди да се регистрирате на нашите сайтове.

Независимо как ще изберете да се регистрирате, всеки профил става част от мрежата регистрирани потребители на Правен свят - legalworld.bg.

 

Данни, съхранявани във вашия профил

За целите на някои от предоставяните Услуги имате възможност да създавате и/или съхранявате във вашия профил информация като снимка, кратка биография, информация за ваши профили в социални мрежи, информация за вашите пол, възраст, образование и професионален статус. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до вас, да съхранявате във вашия профил.

 

Снимка

Включването на снимка във вашия акаунт е изцяло по ваш избор. Тя е част от публичния ви профил в мрежата от регистрирани потребители на Правен свят - legalworld.bg и се вижда от останалите регистрирани потребители. Снимката се показва до вашите коментари под статиите и помага на другите потребители да се ориентират, че Вие сте оставили съответния коментар. Моля, имайте предвид, че ако използвате възможността за влизане в профила си чрез Ваш профил в някоя от социалните мрежи Facebook, Google+ или LinkedIn, профилната Ви снимка от съответната мрежа може да замени снимката, която сте качили в профила Ви, като това зависи от това дали Вие сте задали опцията в настройките си в съответната социална мрежа.

 

Потребителско име

Потребителското име е уникален низ от букви и цифри, който системата Ви дава автоматично при регистрацията Ви, или Вие избирате, когато това е приложимо. То се използва за целите на функционирането на legalworld.bg и не може да се променя.

 

Вашите имена

При създаване на Вашата регистрацията имате възможност да попълните имената си, като това условие не е задължително изискуемо от Нас за функционирането на профила Ви. Ако го направите, останалите потребители в мрежата ще могат по-лесно да Ви разпознават и да се свързват с вас. Имената Ви ще излизат до коментарите, които оставяте под статиите, в случай, че не сте ги попълнили, там ще излиза потребителското Ви име.

 

Данни за целите на публичния Ви профил в мрежата с регистрирани потребители на Правен свят legalworld.bg

В профила си в legalworld.bg имате възможност да попълните данни за свои профили в социалните мрежи LinkedIn и Twitter, кратка биография, интернет адрес на Ваш личен сайт/блог, както и подписа ви във форумите на Правен свят, който ще излиза под коментарите Ви под статии. Попълването на тези данни е изцяло по ваш избор, като следва да имате предвид, че те са видими от останалите потребители.  Основната им функция е да сте по-разпознаваеми за другите потребители в legalworld.bg.

 

 

Данни, свързани с имейл бюлетините, за които сте се абонирали

Абонирането за медийните бюлетини, които Правен свят предлага е доброволно и се извършва от Вас, чрез настройките на профила Ви в legalworld.bg. Абонаментът може да бъде прекратен във всеки един момент, когато сте влезли в профила си, в менюто Бюлетини.

Някои бюлетини са достъпни за абонамент извън профила Ви в legalworld.bg. При абонирането за тях Ви изпращаме имейл съобщение за потвърждение и активиране на абонамента и запазваме IP, дата и час (timestamp) кога сте извършили съответната операция.

 1. Прекратяване на Договора

 Възникналното договорно отношение между „Правен свят“ ЕАД и Потребителя се прекратява:

 • При преустановяване на дейността на „Правен свят“ ЕАД или прекратяване поддържането на уебсайта legalworld.bg.
 • Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставените услуги, в т.ч. да изтрие регистрирания от него профил.
 • При прекратяване на Договора „Правен свят“ ЕАД изтрива потребителския профил и заличава паролата му за достъп до него.

 

 1. Други

В случай, че някоя от установените клаузи от настоящите Общи условия за ползване на Услугите, предоставено от уебсайта „Правен свят“ ЕАД бъде обявена за недействителна, останалата част от Общите условия оставят в сила.

За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

 

 

Влизане в сила: 09.05.2020

Последна актуализация: 09.05.2020