Утежняват наказанията за непълнолетни убийци

Утежняват наказанията за непълнолетни убийци

В петък, 31 януари, само 3 седмици след тежкото убийството на Андреа в Галиче, ГЕРБ внесе законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК). Предложението за промяна касае основен институт от Общата част на НК – задължителната редукция на наказанията, наложени на непълнолетни.

Припомняме, че на 20 януари, след среща на премиера Бойко Борисов с бащата на убитото на 11 януари момиче в Галиче, народни представители и представители на прокуратурата, ГЕРБ предприеха светкавични действия за нови законови мерки за предотвратяването на тежки престъпления като това в Галиче. Министър-председателят Борисов сам пое този анагажимент.

Това е трето подобно и така скоростно задвижено предложение в последната година за промени в наказателното законодателство, вследствие на извършено тежко престъпление и на полемиките, които се пораждат като обществен отзвук. През изминалата година се повдигна сериозен дебат, впоследстиве замразен, за промени в института на неизбежната отбрана. През ноември пък влязоха в сила промените в Наказателно-процесуалния кодекс, с които беше ограничено намаляването на наказанията с една трета по дела за тежки престъпления в случаите, когато обвиняемият се признае за виновен и се провежда съкратено съдебно следствие.

Мотивите за изменението на този фундаментален институт, в обем от скромните 2 страници (вижте документа ТУК), започват с кратка статистика за престъпността при непълнолетните.  От нея вносителите правят извод, че на база на голямото процентно съотношение на малолетните и непълнолетните извършители на тежки престъпления и факта, че тези от тях, които биват осъждани и подведени под наказателна отговорност, която в последствие е редуцирана поради настоящото законодателство,"е нужно да се вземат по-строги мерки, които да въздействат възпитателно и предупредително върху членовете на обществото от тази възрастова група".

Така се затвърждава вече години наред лансираната силно репресивна наказателна политика на настоящия законодател и тенденцията за скоростни промени на парче в съответните закони. Видно е от представената Предварителна оценка на въздействието на предложения законопроект, която в рамките на скромната една страница копира дословно част от дадените мотиви, че действително задълбочена такава не е проведена. Така, освен стремежът за бързо задоволяване на общественото недоволство, се отличава за пореден път и липсата на мисъл за последниците в дългосрочен аспект чрез много по задълбочен научен и практически преглед с професионалисти в областта - не само на юристи, но и на социолози, психолози, криминолози и други експерти по поведенческите науки, като се има предвид именно специалното положение на непълнолетните и неслучайно създадената специална глава шеста от НК, именувана "Особени правила за непълнолетните".

Ето как изглежда предложеният текст за промяна на ключовата норма в Наказателния кодекс, касаеща задължителната редукция на наказанията по отношение на непълнолетните извършители на престъпления:

 *чл. 63. (1) За непълнолетните предвидените в особената част на този кодекс наказания се заменят:

1. доживотният затвор без замяна и доживотният затвор - с лишаване от свобода от три до десет години;

2. лишаването от свобода за повече от десет години - с лишаване от свобода до пет години;

3. лишаването от свобода за повече от пет години - с лишаване от свобода до три години;

4. лишаването от свобода до пет години включително - с лишаване от свобода до две години, но не повече от предвиденото от закона;

5. глобата - с обществено порицание;

6. пробацията за ненавършилите 16-годишна възраст непълнолетни - с обществено порицание.

(2) На непълнолетните, навършили шестнадесетгодишна възраст, предвидените в особената част на този кодекс наказания се заменят:

1. доживотният затвор без замяна, доживотният затвор и лишаването от свобода за повече от петнадесет години - с лишаване от свобода от пет до двадесет години;

2. лишаването от свобода за повече от десет години - с лишаване от свобода от пет до десет години.

(3)  По отношение на непълнолетен, навършил шестнадесетгодишна възраст, извършил тежко престъпление против личността при определяне на наказанието съдът не прилага правилата по ал. 2, ако реши, че целите на чл. 36, ал. 1 и чл. 60 от НК не могат да бъдат постигнати.

(4) В пределите по предходните алинеи съдът определя наказанието съобразно с правилата на глава пета.

Според вносителите "редукцията на наказанието на непълнолетните извършили престъпления, предвидена в чл. 63 от Наказателния кодекс ограничава възможността от индивидуализация на наказанието." Те пишат, че последното е нецелсъобразно спрямо постигането на целите на закона, предвидени в чл. 36, ал. 1 и чл. 60 от Наказателния кодекс, отново аргументирайки се с тези кратки статистически данни.

Не става ясно нито от мотивите, нито от самата редакция на предложеното изменение, как т.нар.  "специална превенция", уредена в цитирания от вносителите чл. 60, ще бъде изпълнена действително. Тази норма въздига като приоритет на наказанието именно превъзпитаването на непълнолетния извършител. Подобна промяна на закона в тази й редакция, по-скоро създава усещане, че наказанието е с цел само своеобразно назидание, чрез което не просто не се индивидуализира наказанието, а напротив - дискрецията на съда се свежда до минимум, без никакво отчитане спецификите на дееца, който все пак е непълнолетен. С поставянето на 20-годишна присъда на един непълнолетен още към момента на определяне на наказанието се създава една предопределена невъзможност за превъзпитание и изначална липса на стимул за осъдения да се подобри. 

Аргументирайки се с тезиса, "че не всяко непълнолетно лице притежава крехка психика, лесно податлива на превъзпитание" настоящият законодател показва за пореден път, че най-удобният начин, според него, да се справя с престъпността в страната е чрез постоянно завишаване на наказанията и отпадане или изменяне на институти, зад които стои дългогодишна пратическа и доктринарно развита логика.

В мотивите пише още: "По отношение на непълнолетните лица наказателният закон не осъществява напълно своята превантивна функция за ограничаване и ликвидиране на престъпността. Предложените законодателни промени ще спомогнат за осъществяване и на генерална превенция, предупредително- възпиращото действие. Последното е възприето като характерен и особено съществен за съвременното право факт."

Вносителите изтъкват принципно валидното становище, че "поправянето и превъзпитанието, като продължителни процеси на въздействие върху психиката на дееца са насочени към изменение на техният мироглед". Въпреки това, явно считат, че осъществяването на превантивната функция на наказателното право е възможно само и единствено с провеждането на подобна политика и че с пълненето на пенитенциарните заведения със затворници (и то непълнолетни) ще доведе до "отстраняване от тяхното съзнание на отрицателните възгледи и ценностни критерии, които са в основата на предприетото престъпно поведение и на следващо място насочени към формирането на нови такива".

*Актуалните към момента разпоредби в Наказателния кодекс:

 

Чл. 36. (1) Наказанието се налага с цел: 1) да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави, 2) да се въздействува предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и 3) да се въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

(2) Наказанието не може да има за цел причиняване на физическо страдание или унижаване на човешкото достойнство.

(3) В Република България няма смъртно наказание.

Чл. 60. Наказанието на непълнолетните се налага с цел преди всичко да бъдат те превъзпитани и подготвени за общественополезен труд.

Чл. 63. (1) За непълнолетните предвидените в особената част на този кодекс наказания се заменят:

1. доживотният затвор без замяна и доживотният затвор - с лишаване от свобода от три до десет години;

2. лишаването от свобода за повече от десет години - с лишаване от свобода до пет години;

3. лишаването от свобода за повече от пет години - с лишаване от свобода до три години;

4. лишаването от свобода до пет години включително - с лишаване от свобода до две години, но не повече от предвиденото от закона;

5. глобата - с обществено порицание;

6. пробацията за ненавършилите 16-годишна възраст непълнолетни - с обществено порицание.

(2) На непълнолетните, навършили шестнадесетгодишна възраст, предвидените в особената част на този кодекс наказания се заменят:

1. доживотният затвор без замяна, доживотният затвор и лишаването от свобода за повече от петнадесет години - с лишаване от свобода от пет до дванадесет години;

2. лишаването от свобода за повече от десет години - с лишаване от свобода от две до осем години.

(3) В пределите по предходните алинеи съдът определя наказанието съобразно с правилата на глава пета.

Още по темата

Комисията по петициите ще чуе мнението на ВСС за нарушенията на правата на потребителите

Предишна новина

Поправките в Наказателния кодекс – има консенсус, но не са достатъчни

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  не си прав | нерегистриран
  0
  0

  Искат и справедливо наказание за виновника

 2. 1
  112 | нерегистриран
  11
  0

  Убиецът от Галиче надали е знаел каква е наказуемостта, преди да пристъпи към изнасилване и убийство. Надали и следващият ще я знае, преди да затрие някого. Според мен, формулата е: здрава семейна среда, затегнат режим на образованието, превантивна работа с проблемни деца. В момента обсъждат само последиците, но не и причините, а на пострадалите и на техните семейства не им дреме за този дебат - те просто искат стария си живот, ама няма...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.