ВАдвС: Необжалваемостта на заповедите за обявяване на дадена местност за защитена зона е противоконституционна

ВАдвС: Необжалваемостта на заповедите за обявяване на дадена местност за защитена зона е противоконституционна
снимка:БГНЕС

Разпоредбата в Закона за биологичното разнообразие, с която се въвежда необжалваемост на заповедите на министъра на околната среда и водите за обявяването на дадени територии за защитена зона, противоречи на Конституцията. Това гласи становище на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), изпратено до Конституционния съд по образуваното пред него дело № 14/ 2020 г.

Искането за обявяването на противоконституционност на въпросния чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие бе направено от тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС). „Ограничаването на достъпа до съдебна защита не може да засяга реализацията на основни права и свободи на гражданите, освен когато не е обусловено от висша конституционна ценност, каквато съдът счита, че в случая не е налице. При изключване на определени административни актове от съдебно обжалване законодателят остава ограничен от общите конституционни принципи, като не могат да бъдат изключени от съдебно обжалване административни актове, които засягат основни конституционни права, каквото безспорно е и правото на собственост“, написаха в искането си съдиите Румяна Папазова, Николай Гунчев и Десислава Стоева.

Сега от адвокатурата са изложили становище, че споделят това виждане, като се мотивират така: „В цялостната си практика, включително и със задължителното тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, дадено с Решение No 14/2014 г., Конституционният съд е обърнал внимание на законодателя, че изключването на съдебната защита по отношение на определени административни актове е възможност, която се прилага по изключение „само когато това е необходимо за опазване на основите на конституционния ред или на други особено важни обществени интереси, като осигуряването на отбраната и сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната външна политика“. Повече от очевидно е, че по отношение на оспорената разпоредба на чл. 12, ал. 7 ЗБР не е налице нито една от посочените предпоставки за въвеждане на необжалваемост. От това следва категорично заключение за основателност на искането за установяване на нейната противоконституционност“.

Според ВАдвС защитата на природата, в частност опазването на биологичното разнообразие, не може да послужи като оправдание за лишаване от съдебна защита на лицата, чиито права и законни интереси са накърнени от издадените административни актове. „Обратното означава аксиоматично и безкритично да се приеме, че администрацията е непогрешима, каквато теза би обезсмислила конституционните устои на правото на защита на гражданите, включващи на първо място достъпа до независим и безпристрастен съд. В мотивите на горепосоченото тълкувателно решение Конституционният съд недвусмислено е приел, че при въвеждане на необжалваемост на определена категория административни актове принципът на правовата държава изисква съразмерност на ограничението на правото на защита, което означава, че „то трябва да бъде подходящото, възможно най-мекото и същевременно достатъчно ефективно средство за постигане на конституционно оправданата цел“, казват от адвокатурата.

Цялото становище на ВАдвС може да видите ТУК.

Още по темата

Окръжен съд – Русе се раздели със съдия Наталия Георгиева с благодарности

Предишна новина

Правителството предлага по-сурови наказания за сексуални престъпления срещу малолетни

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    0
    0

    То и необжалваемостта на актовете на адвокатурата са противоконституционни. например САК са въвели такса от 50 лева, ако гражданин подаде сигнал срещу адвокат. таксата е незаконна, и противоконституционно няма пред кого да я оспориш.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.