ВАП иска от КЕВР наказание за "Топлофикация – Перник"

ВАП иска от КЕВР наказание за "Топлофикация – Перник"
"Топлофикация-Перник", снимка:БГНЕС

Върховна административна прокуратура (ВАП) е образувала преписка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прецени предпоставките за налагане на предвидената административнонаказателна отговорност по отношение на  „Топлофикация –Перник“ АД , в изпълнение на възложена контролно-санкционна власт.

Във връзка с авария на 07.05.2020 г. на шламохранилище на „Топлофикация - Перник“ АД - сгуроотвал „7-ми септември“ и пропуск на вода от дигата, ВАП възложи проверка на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В хода на проверката е констатирано неизпълнение на показателите за качество на топлоснабдяването и неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Перник” на потребители в град Перник. Показателите за качество са приети от КЕВР, а Общите условия са неразделна част от издадената лицензия на „Топлофикация - Перник“ АД и също са одобрени от Комисията с решение, което представлява общ административен акт.

След проверка на КЕВР, предвид направените констатации, и на основание на Закона за енергетиката /ЗЕ/, с Констативен протокол са дадени задължителни предписания на „Топлофикация - Перник“ АД.

Според чл. 206 от ЗЕ на енергийно предприятие, което наруши разпоредби на този закон, на подзаконови нормативни актове по прилагането му, контролът за изпълнението на които е възложен на Комисията, на общи или индивидуални административни актове на Комисията, правнообвързващи решения на АСРЕ или условията на издадената му лицензия, се налага имуществена санкция от 20 000 до 1 000 000 лв. с издаване на наказателно постановление от председателя на Комисията или от упълномощено от Комисията длъжностно лице.

Сред материалите, получени във ВАП, не се съдържа информация за наложена санкция.

Поради изложеното, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт,  ВАП ангажира председателя на КЕВР да упражни правомощията си по отношение на „Топлофикация - Перник“ АД.

ВАП изиска да бъде своевременно уведомена за взетите решение и извършените от КЕВР действия.

Още по темата

Кой „плаща” за спасяването на туризма или как се получи така, че потребителят ще кредитира туроператора за цяла година

Предишна новина

Връщат задължителните маски в закрити пространства

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.