ВАС: Не е доказана чума по стадата в Странджа

ВАС: Не е доказана чума по стадата в Странджа
Снимка: БГНЕС

Върховният административен съд (ВАС) отмени окончателно решението на Административен съд-Сливен срещу фермерката Ани Петрова от Болярово, чийто животни бяха умъртвени под претекст, че имат чума.

Припомняме, че през лятото на 2018 г. областното поделение на Агенцията по безопасност на храните регистрира две положителни проби в животновъдния обект на Ани и разпореди той да бъде заличен. Овцете трябваше да се умъртвят. Жената оспори пробите и не пусна ветеринарите.

Тогава се разрази скандал на национално ниво, именно заради масовото избиване на животните в Странджа, заради върлуващата чума, където не малко животновъди бяха засегнати. Според данни на земеделското министерство са били умъртвени около 4000 животни за този период. Вместо 30 000, обявени от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) за болни от чума. Останалите бяха спасени заради силния граждански и политически отпор.

В същото време страната ни бе критикувана, че не се справя добре с борбата със свинската чума, а ЕК заяви, че ни се готвят санкции, ако не се унищожат стадата на частни лица. 

На 19 януари 2019 г. стадото на Ани Петрова от Болярово, което физически бе опазено от доброволци, бе заличено юридически от експертите в София.

Делото срещу фермерката Ани Петрова бе образувано по касационна жалба на Х. Христов чрез адвокатите Николина Чакърова и Владимир Шейтанов срещу решение на Административен съд-Сливен. С това решение е отхвърлена жалбата на касатора против заповед на ОДБХ-Ямбол.

Със заповедта на областната дирекция по храните в Ямбол се искаше да бъде заличена регистрацията на фермата на Ани Петрова в град Болярово и да се обезсили издаденото удостоверение за регистрация, издадено от ОДБХ-Ямбол.

Третото искане бе да се умъртвят всички дребни преживни животни,да се заровят труповете на избитите животни и да се третират с антибактериален и антивирусен препарат. Тези разпоредби на БАБХ-Ямбол бяха мотивирани с Наредба 19/06.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете - за ограничаване на заболяването "Чума по дребните преживни животни". Според наредбата във фермата е имало такова заболяване.

Ани Петрова обаче твърди, че животните й не са били болни и започна да си търси правата. Фермерката беше категорична, че 6 месеца след констатираните съмнителни проби за чума, няма смъртни случаи при животните, а междувременно стадото й се е увеличило със 70 агнета. 

Така случаят стигна до ВАС, което завърши в полза на Ани Петрова тази сряда.

С решение № 7606 София17.06.2020, съдът казва следното: 

''Според съда показанията на допуснатите и изслушани по делото свидетели (...) не опровергават установената и възприета от административния орган и съда фактическа обстановка. Техните показания не са конкретни, не изясняват случилото се на отразените в констативните протоколи дати, не се дават показания за период, който не е относим към преценката за посочените в заповедта обстоятелства. (бел. ред. с която е наложено житотните да бъдат умъртвени)", смятат върховните съдии.

''В разглеждания казус настоящият състав на ВАС намира, че доказателствата по делото опровергават изложените в оспорения пред първоинстанционния съд административен акт фактически основания по следните съображения: На първо място, от данните в протокола за лабораторното изследване на животните не става ясно какъв е броя на всички изследвани животни от животновъдния обект на касатора, за да бъде преценено количественото съотношение между заразените и здравите животни, което да определи от своя страна непосредствената опасност от болестта, след като е установено наличие на заболяването само при 2 броя овце. Не са изложени обективни факти, установяващи безспорното наличие на болестта по животните", пише още в решението на ВАС.

"В разглеждания казус липсват убедителни доказателства за развитието на болестта ЧДПЖ във времето в конкретния регион и степента на разпространение, както и за спазване на последователността на мерките за контрол на заболяването според практическото ръководство. В този контекст следва да се обсъди и противопоставянето, предприето дори и чрез медиите, на собственика и ползвателите на животновъдния обект № 8720-0355 на действията на компетентните органи, продиктувани от задължения, разписани в закона, което дори да се определи като грубо нарушение на ветеринарномедицинските изисквания, не е довело до непосредствена опасност за здравето на хора и животни в конкретния случай. Доказателства за противното не са представени по делото. На второ място-както правилно съобразява и първоинстанционният съд, недоказано е обстоятелството, посочено в оспорената заповед за закупуване на лекарствени средства и превързочни материали от ползвателя на обекта, подходящи за лечение на дребни преживни животни без издадена рецепта от ветеринарен лекар, а за обявените от П. 11 броя умрели животни няма доказателство да са били заразени с чума. Нещо повече, доказателствата по делото –показанията на свидетелите Томов, Минев и Пасков, които дори да не са присъствали на конкретните дати на проверките, посочени в заповедта на директора на ОДБХ, установяват доброто здравословно състояние на стадото в животновъдния обект през различни периоди в рамките на периода м. юли-септември 2018г., а от представената справка от Българска агенция по безопасност на храните (лист 80 от делото) за наличните животни към датата на произнасяне на административния акт се установява, че 203 броя овце, отглеждани в животновъдния обект на касатора са живи, включително и двете овце с посочените по-горе ушни марки с установени положителни резултати за наличие на антиген и на геном на вируса на чума. На последно място- независимо, че нормата на чл. 138, ал. 2 във връзка с чл. 138, ал. 1, т. 2 от ЗВМД е на обвързана компетентност и органът не разполага с друго законосъобразно решение, във всички случаи правомощието може и следва да бъде упражнено от директора на Областна дирекция за безопасност на храните –Ямбол само ако в конкретния случай са налице безспорни доказателства за наличието на груби нарушения на изискванията на този закон или нормативните актове по прилагането му, които действително са довели до непосредствена опасност за здравето на хора, животни, замърсяване на околната среда или до значителни икономически загуби", казват още върховните сдъии.

Още по темата

IN MEMORIAM: Почина варненският адвокат Борислав Ралчев

Предишна новина

Временният ръководител на Районен съд-Бургас не вдъхна доверие на Съдийската колегия за титуляр на поста

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.