ВАС опроверга медийни публикации по казуса със сарая на Доган

ВАС опроверга медийни публикации по казуса със сарая на Доган
снимка:БГНЕС

Върховният административен съд (ВАС) опроверга в отворено писмо до медиите, подписано от Георги Чолаков, поредица от медийни публикации от последните дни, в които се правят внушения по адрес на съда, свързани с казусите със сарая на почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

„Противопоставям се срещу некоректните опити за внушения, които се правят чрез публикации в някои медии, свързани с казуса Лесопарк Росенец. Върховните магистрати не са разглеждали по същество нито едно от трите дела, свързани казуса, а са се произнесли единствено по допустимостта на жалбите. Съдебните актове на ВАС са постановени съобразно наличните по делото доказателства и постоянната съдебна практика по идентични случаи“, пише в писмото на ВАС.  

От съда посочват, че като съдебна инстанция, осъществяваща касационен контрол, ВАС е разгледал три административни дела, образувани по частни жалби срещу определения на Бургаския административен съд, свързани с казуса Росенец. Това са дела: № 13183/20202 г., № 13756/2020 г. и № 13186/2020 г. И по трите дела върховните съдии са се произнесли по допустимостта, с които са отменили обжалваните определения и са върнали делата за продължаване на процесуалните действия.

Едното от делата е свързано с постройката на плажа Росенец. А другите две – с решения на Общински съвет – Бургас за изменение на подробния устройствен план, които засягат промяна на статута на пътя, водещ до плажа (първото решение на Общински съвет – Бургас от 28.04.2020 г. е за изменение на ПУП и промяна на улицата от публична в частна общинска собственост, а второто от 28.07.2020 г. – за оттеглянето на решението на общинския съвет от 28.04.2020 г. по т. 41, съдържаща подточки от 1 до 4).

В писмото на Чолаков изрично се посочва, че по отношение на постройката ВАС не се е произнесъл дали тя е незаконна или не, нито дали подлежи на събаряне или не. „По административното дело, развило се пред ВАС, е разгледан единствено въпросът има ли жалбоподателят „Стрейтлайн“ АД правен интерес да обжалва заповедта на кмета на Община Бургас за събаряне на сградата. Върховните магистрати са приели, че дружеството има правен интерес и са върнали делото на същия състав на Административен съд – Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия. Постоянна и непротиворечива е практиката на ВАС, че когато заповедта за събаряне на постройка е издадена срещу неизвестен извършител, какъвто е случаят, тогава всеки който докаже по някакъв начин права (не само право на собственост) върху постройката, предмет на събаряне, има право на жалба срещу тази заповед. От значение по този вид дела е само дали има наличие на правен интерес по отношение на постройката, която е предмет на събаряне“, пишат от съда.

По отношение на пътя

ВАС уточнява, че предмет на единия спор пред първоинстанционния съд в Бургас е решението на Общински съвет – Бургас от 28 април 2020 г. по точка 41, в частта му по т. 1 за изменение на ПУП. Срещу решението на Общинския съвет в тази му част (само точка 1) жалба са подали ЕТ „Виолетка Костадинова – Вилис 54 – Самоков“ и едно физическо лице. Делото е било спряно до приключване на друг висящ спор – този по оспорване на решението на Общинския съвет от 28 юли 2020 г. ВАС е отменил определението за спиране поради липса на преюдициалност (връзка между делата), тъй като висящият спор не касае точка 1 на решение № 41 на Общинския съвет от 28 юли 2020.

Предмет на второто дело пред ВАС е частна жалба срещу определение на Административен съд – Бургас, с което е прекратено производството по делото поради липса на предмет. Първоинстанционният съд е приел, че с обжалваното решение на Общинския съвет от 28 юли 2020 не е оттеглено предходно решение от 28 април 2020 на Общинския съвет изцяло, а само по точка 1 (изменението на ПУП). От доказателствата по делото се установява, че оттеглянето касае изцяло решението по т. 41 на Общинския съвет. Поради това ВАС е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия и извършване на преценка за допустимост на оспорването с оглед предмета на спора.

Произнасянето по същество по тези казуси предстои и пред двете съдебни инстанции, завършва позицията на ВАС.

Още по темата

ЕС ще накара фармацевтичните компании да спазват договорите си за доставка на ваксините срещу COVID-19

Предишна новина

Прекрояването на съдебната карта по никакъв начин не намалява достъпа на хората до прокуратурата*

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.