ВАС отправи преюдициално запитване до СЕО

ВАС отправи преюдициално запитване до СЕО

С определение по хода на административно дело от тази година, тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) спря производството по делото и на основание чл. 628 от ГПК отправи преюдициално запитване до Съда на Европейските общности в Люксембург.

ВАС поставя следните преюдициални въпроси:
1. Чл. 3, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим на продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти, разрешава ли установяването от държавите членки на режим за облагане с акциз на употребявани автомобили при въвеждането им на територията на държавата членка, какъвто не се дължи пряко при повторно придобиване на такива автомобили, които вече са установени на същата територия и за които е заплатен такъв акциз при първоначалното им въвеждане на територията на държавата членка.
2. При съобразяване разпоредбата на чл. 90, ал. 1 от Договор за създаване на Европейската общност (ДЕО) в какъв смисъл следва да се разбира понятието "подобни местни стоки": А. такива, които са с произход държавата членка, която установява определени вътрешни такси или Б. такива, които са установени вече на територията на тази държава членка, независимо от техния произход.
3. С оглед отговорите на предходните два въпроса, следва ли чл. 25 от ДЕО и чл. 90, ал. 1 от ДЕО да се възприема като забраняващ различния режим на акцизното облагане на автомобили, установен от Република България в чл. 30 и чл. 40 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) в зависимост от тяхната година на производство и изминати километри. Определението не подлежи на обжалване.
Жалбоподателят Петър Калинчев закупува от Република Франция лек пътнически  автомобил БМВ 530 Д, 140 КW, с първоначална регистрация 06.01.1999 г. и с изминати 160 000 км. Той въвежда на територията на Република България автомобила и на 19.06.2007 г. подава декларация по чл. 76 г от ЗАДС, която е длъжен да подаде при въвеждане на територията на страната на акцизни стоки от територията на друга държава членка. В тази декларация е начислен дължим акциз в размер на 4900 лв., изчислен по правилата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗАДС. Писмено на 29.06.2007 г. Петър Калинчев е възразил срещу този деклариран от него като дължим размер на акциза и е изложил доводи, според които следва да му бъде приспадната сумата 2400 лв., над която според него определеният акциз е в дискриминационен размер, тъй като при въвеждане на територията на Република България на нов автомобил със 140 КW, би се дължал акциз само в размер на 2500 лв. С решение на началника на Митница Пловдив, потвърдено с решение на директора на Регионална митническа дирекция, на Петър Калинчев е отказано да му бъде намален размерът на акциза.
Актът на митническата администрация е обжалван пред Административен съд - Пловдив, който е постановил решение за неговата отмяна за разликата над 2500 лв., т.е. признал е възражението на Петър Калинчев за наличие на дискриминираща стойност на акциза в размер на 2400 лв. Първоинстанционният съд приема, че определеният по реда на ЗАДС акциз за въвеждане на територията на Република България на употребяван лек пътнически автомобил е дискриминационен и е в нарушение на разпоредбата чл. 90, ал. 1 от ДЕО, според която нито една държава членка не може да налага, пряко или косвено, каквито и да било вътрешни данъци върху стоките на други държави членки, които надвишават наложените пряко или косвено върху подобните местни стоки.
Решението на Административен съд - Пловдив е обжалвано от митническата администрация пред ВАС като касационна (последна) инстанция. При тези обстоятелства съставът на ВАС, пред който е образувано административното дело приема, че за правилното решаване на спора относно законосъобразността на решението на първоинстанционния съд, а именно дали е налице дискриминационен размер при определяне на акциз за употребявани леки пътнически автомобили при въвеждането им на територията на Република България от територията на друга държава членка, е необходимо да бъде отправено преюдициално запитване до Съда на Европейските общности. 
 

 


 

 


СРП разследва присвояване на 1 млн. евро от европрограми

Предишна новина

Осем години затвор за шеф на ДСК

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.