ВАС спря делото за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост

ВАС спря делото за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост

До произнасяне на Съда на Европейския съюз по отправени две преюдициални запитвания петчленен състав на Върховния административен съд (ВАСс) спря производството по делото срещу методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост.

Делото беше образувано по жалби на няколко физически лица срещу т. 6.1.3. от Приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на икономиката и енергетиката (обнародвана в ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., попр., бр. 39 от 15.05.2007 г.) Посоченото приложение регламентира методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост и в обжалваната си част предвижда, че количеството топлинна енергия (Qu, kWh), отдадена от сградната инсталация, се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.

В хода на производството пред ВАС е установено, че Районен съд - Асеновград и Софийски районен съд са отправили преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз и по тях са образувани дела с номера С-708/17 и С-725/17. Двете преюдициални запитвания касаят въпроси, отнасящи се до съвместимостта на българската правна уредба на топлоснабдяването с Директива 2011/83/ЕС/2/, както и с Директива 2006/32/ЕО83/ и Директива 2012/27/ЕС/4/. Поставените пред съда въпроси се свеждат най–общо до следното: Дали Директива 2011/83 допуска национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система, етажните собственици са длъжни да участват в разходите за отопление на сградата, макар и индивидуално да не са поръчвали доставката на централно отопление и включително ако не го използват в своя апартамент? Допуска ли разпоредбата на чл. 13 ал. 2 от Директива 2006/32 възможността топлофикационните дружества да претендират стойността на потребената топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради – етажна собственост, пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект, без оглед на реално отдаденото количество топлинна енергия в обекта?

Върховните съдии от петчленния състав смятат, че въпросите, по които следва да се произнесе СЕС са от съществено значение и затова делото във ВАС ще бъде възобновено след произнасянето на европейския съд.

Тежка ли е черната тога?

Предишна новина

Журналисти на Прокопиев нападнаха съдия, защото осъдил техен колега за клевета

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.