ВАС: Тарифата на частните съдебни изпълнители е законна

ВАС: Тарифата на частните съдебни изпълнители е законна

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на тричленен състав, касаещо таксите на частните съдебни изпълнители за събиране на парични вземания, съобщиха от съда.

Става дума за последното изменение на т. 26 от раздел II "Пропорционални такси" на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, прието с постановление на Министерски съвет №52/05.03.2013 г. То беше отменено от първата инстанция на ВАС на 12 май 2020 г. Впоследствие срещу решението на тричленния състав касационни жалби подадоха Министерски съвет на Република България, Камара на частните съдебни изпълнители и министъра на правосъдието.

Точка 26 гласи, че за изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума, както следва: до 100 лв. – 10 лв.; от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.; от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.; от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.; от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.; над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.

Касационната инстанция констатира, че с последното изменение на Тарифата минималният размер на таксите е бил намален и няма пропорционални такси, които да са над десет процента от цената на вземането, което е било възможно преди оспореното изменение. Следователно е постигната целта на изменението на тарифата. Тя е и в пълно съответствие с нормата на чл. 83, ал. 2 Закона за частните съдебни изпълнители, изискваща сборът от всички пропорционални такси да не надвишава една десета от задължението.

Петчленният състав на ВАС намира, че е неправилна преценката на тричленния състав за непостигане на целта на изменението и противоречие с чл.6 АПК и непостигане на поставената цел за намаление на икономичестата тежест и подобряване на бизнесклимата и задлъжнялостта в страната.

"При така намаления минимален размер на таксата, няма пропорционални такси, които да са над десет процента от цената на вземането, което е било възможно преди оспореното изменение. Следователно е постигната целта на изменението на тарифата, както и пълно съответствие с нормата на чл.83, ал.2 ЗЧСИ, изискваща сборът от всички пропорционални такси да не надвишава една десета от задължението“, смятат върховните съдии.

Още по темата

Учениците от 5 до 12 клас и студентите остават вкъщи поне до 31 януари

Предишна новина

ВАС отхвърли жалбата на кандидат, отстранен от процедурата на ЦИК за доставка на машини за гласуване

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.