ВАС задължи министъра на околната среда и водите да извърши екооценка на парк Пирин

ВАС задължи министъра на околната среда и водите да извърши екооценка на парк Пирин

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Министъра на околната среда и водите да не извършва екологична оценка на Национален парк "Пирин", съобщиха от съда. Върховните магистрати дават задължителни указания по тълкуването и прилагането на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Трите закона регулират плановете за управление на защитените територии и изискват извършване на екологична оценка.
 
Административно дело № 14904 от 2018 г. беше образувано по жалба на Сдружение "ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България", гр. София, Сдружение "Асоциация на парковете в България", както и на няколко физически лица. То е срещу  Решение № ЕО-1 от 01.03.2017 г., издадено от Министъра на околната среда и водите (Нено Димов), да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г. 
 
Оспореното решение е издадено в нарушение на административнопроизводствени правила и на императивни материалноправни разпоредби. Тричленният състав на ВАС изпраща административната преписка на Министъра на околната среда и водите (Нено Димов) за издаване на ново решение при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Процесът по екологична оценка е приключил с издаване на поредица от противоречащи помежду си решения през м. март 2017 г. (решение № ЕО–1/01.03.2017 г. да не се извършва екологична оценка, решение № 26/02.03.2017 г. за предварително изпълнение на решение № ЕО–1/01.03.2017 г., решение № 35/13.03.2017 г. за оттегляне на решение № 26/02.03.2017 г., решение № 27/06.03.2017 г. за отмяна на решение № ЕО–1 / 01.03.2017 г., решение № 33/13.03.2017 г. за допълване на решение № 27/06.03.2017 г.,  решение №30/08.03.2017 г. за извършване на екологична оценка, решение №34/13.03.2017 г. за допълване на решение № 30/08.03.2017 г.), се отбелязва в решението на ВАС.
 
Тричленният състав смята, че Планът попада в хипотезите на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в които екологичната оценка е задължителна, тъй като очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения  по  приложения № 1 и 2. Нарушен е и чл. 3, пар. 2а от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. Наред с това съгласно § 1 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии "актуализация на план за управление" по смисъла на наредбата е изготвяне или утвърждаване на нов план за управление.
 
Решението на ВАС може да се обжалва в 14-дневен срок.
 

Председателят на ВКС продължава атаката срещу ръководителя на АСНС

Предишна новина

Антикорупционни мерки ще се включват в мотивите към актовете на МС

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.