"Видоконферентните дела" окончателно влязоха в процесуалните закони

"Видоконферентните дела" окончателно влязоха в процесуалните закони

Видеоконференцията в гражданския и в административния процес, както и разширяване на възможностите за използването й в наказателния процес официално залегна в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това решиха депутатите на второ четене.

Така, в закона вече е записано, че чл. 135a:

(1) Bcяĸa cтpaнa мoжe дa пoиcĸa дa yчacтвa в cъдeбнo зaceдaниe чpeз видeoĸoнфepeнция, ĸoгaтo тя нe e в cъcтoяниe дa ce яви нeпocpeдcтвeнo пpeд cъдa.

(2) Πpи видeoĸoнфepeнциятa cтpaнaтa пpиcъcтвa в cпeциaлнo oбopyдвaнo зa видeoĸoнфepeнции пoмeщeниe в paйoнeн cъд, oпpeдeлeн пo peдa нa чл. 156a, aл. 2-4, мяcтo зa лишaвaнe oт cвoбoдa или apecтa.

(3) Съдът уведомява страните за условията за провеждане на видеоконференция.

Основните промени в ГПК

Регламентация на възможността за извършване на устен превод чрез видеоконференция. В създаденото в чл. 4, ал. 4 изречение второ се предвижда, че устният превод може да се извърши чрез видеоконференция. Въвеждането на тази разпоредба е провокирано от многократното отлагане на съдебни заседания по граждански дела заради липсата на преводач от съответния език. Събиране на доказателства чрез видеоконференция. Предвидена е възможност разпит на свидетел и обяснения на страна чрез използване на видеоконференция да може да бъдат допуснати, когато тези лица се намират в населено място извън съответния съдебен район, в който се намира съдът по делото, или когато други обективни обстоятелства 3 налагат това. Създава се възможност за изслушване на вещо лице чрез използване на видеоконференция, когато същото работи в населено място извън съответния съдебен район не съда, разглеждащ делото, и служебната му ангажираност или други обективни обстоятелства не му позволяват да се яви непосредствено пред съда. Предвидени са процедурни и организационни мерки с цел осигуряване на справедливост на изслушванията и съдебния процес. Изготвяне на протокол за процесуалните действия, извършени чрез видеоконференция.

Съгласно предложената нова ал. 3 на чл. 150 от ГПК при провеждане на видеоконференция в протокола се вписват името и длъжността на съдебния служител от районния съд или на началника на затвора или негов представител, присъстващ на видеоконференцията. Новият текст на ал. 6 на същия член предвижда при осъществяваните видеоконференции да се извършват записи върху електронни носители. Идеята е доразвита чрез допълненията в чл. 151, предвиждащи, че поправки и допълвания в протокол от съдебно заседание, на което е била използвана видеоконференция, може да се допуснат само въз основа на записа на видеоконференцията.

Промените в НПК

Създава се процесуална възможност задържаният под стража обвиняем да може да участва чрез видеоконференция при осъществяване на съдебния контрол върху задържането под стража в досъдебното производство по чл. 65; Прецизира се уредбата в чл. 139 относно извършването на разпит на защитен свидетел чрез видеоконференция, тъй като разпитът на свидетел с тайна самоличност се характеризира с редица особености, които го отличават от разпита на свидетел по общите правила на НПК. Регламентира се използването на възможностите за прилагане на видеоконференция и при разпит на преводач или тълковник чл. 142, при извършването на очна ставка чл. 143, както и при разпознаване на лица и предмети чл. 171. Въвежда се и възможност за използване на видеоконференция в производството по чл. 439 при разглеждане на предложението или молбата на осъдения за предсрочно освобождаване.

Промените в АПК

Регламентира се възможността за извършване на устен превод чрез видеоконференция. В създаденото ново изречение трето в чл. 14, ал. 2 се предвижда, че устният превод може да се извърши чрез видеоконференция. Създадените нови ал. 4, 5 и 6 на чл. 46 АПК предвиждат възможност за използване на видеоконференция при устното изслушване и процесуалните действия в административното производство. Промените в АПК предвиждат събиране на доказателства при физическо отсъствие на страни, свидетели и вещи лица, като се държи сметка за правата на участниците в процеса. С предвидената нова ал. 3 на чл. 171 АПК се възприема ново законодателно решение, с което в АПК се урежда възможността за изслушване на страна, разпит на свидетели и вещи лица в съдебното производство чрез видеоконференция, отразена в протокол.

Още по темата

До два месеца ще се забавят резултатите в САЩ, ако има иск в съда

Предишна новина

Изчисляват обезщетенията при последващо напускане на магистрати, кадровици и инспектори по нови правила

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    7
    0

    Чудно. Дайте сега пари за техника и обезпечаване. :)

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.