Пенчо Милков:

Високите такси могат да бъдат оспорени в КС*

Високите такси могат да бъдат оспорени в КС*
Пенчо Милков, член на правната комисия

Г-н Милков, БСП се обяви против повишаване на таксите за втора инстанция при обжалване актове на администрацията. Защо се наложи това увеличение в АПК?

БСП е категорично против промяната в начина за определяне на таксите. Управляващите се опитват да ограничат обжалването на административни актове, които издава тяхната администрация. И един от способите е чрез увеличаване на таксите. То не е мотивирано, напротив, характеризират го две думи - волунтаризъм и неравнопоставеност. Волунтаризъм, защото таксите не са определени въз основа на критерии, не са изведени от разходите, необходими да се извърши правосъдната услуга. Няма как просто да кажеш - 30 лв. Или пък - 70 лв. беше високо, тогава да е 50. Така бяха определени тези такси.

В комисия ли?

Да, в правната комисия имаше пазарлък, след като на първо четене всички казахме, че таксите са прекалено високи. А и са определени по начин, който не съответства на Закона за държавните такси, където се изисква те да бъдат определени към разходите. Т.е. държавата не може да печели от таксите, които събира.

А неравнопоставеност, защото навсякъде в закона се прокарва разлика между физически и юридически лица. Няма значение дали лицето е физическо, или юридическо, трябва да има равноправност между субектите на правото. За съда не са необходими повече усилия и разходи, ако делото е по жалба на юридическо лице, за да бъдат и таксите за тях в пъти по-високи.

Няма ли разлика обаче в доходите на едно физическо лице и фирма?

Това е ваша презумпция. Има много физически лица с повече доходи от едно сдружение с нестопанска цел на младежи, които са се обединили например заради това, че са любители на колелетата. И ако те жалят, таксите им ще бъдат в пъти по-големи, нищо че единствените доходи на това сдружение са от членски внос.

С какви аргументи управляващите обясниха новите такси?

Индиректният аргумент е, че една от ролите на таксите е да блокира несериозните обжалвания. Т.е. да доведе единствено да жалби, при които жалещият има основание за успех.

Как може да се прецени това?

Управляващите посочват това, че има много обжалвания само за да се забави влизането в сила на едно решение.

Както е при обществените поръчки например, така ли?

Да. Когато жалбата се подава с цел да се забави получаването на благото, защото всеки административен акт има печеливша страна, дори той да е негативен за теб, твоят конкурент е печеливш, че ти не получаваш това. И обратното - някой иска нещо и го получава, ти жалиш, а той е получаващ. Съответно много от жалбите са само да се блокират процедури. Бяха изтъквани много примери. Но ние не смятаме, че чрез високи такси може да се регулира този феномен.

А при случаи с материален интерес как беше определен точно този процент - 0,8%?

Аргументи няма. В гражданския процес, когато граждани и юридически лица се съдят помежду си по ГПК и с имуществен интерес, таксата при завеждане на дело е 4%. Ако например съдя някого за обезщетение за обида и искам 2000 лв., трябва да внеса 80 лв. такса. Тук е 0,8%. Да, по-малка е, но защо не е 0,6 или 0,1%? Нямаше я мотивировката, а се говореше "струва ми се", "имам чувството, че тези дела не са много"...

Смятате ли, че тези такси могат да бъдат оспорени - чрез вето на президента или сезиране на КС?

Таксите са определени без обективни критерии и водят до неравнопоставеност. И всички субекти, които имат основание да оспорят акта в КС, би трябвало да го направят.

БСП ще сезира ли КС?

Въпросът не е обсъждан още от парламентарната група. Личното ми мнение е, че текстовете водят до неравнопоставеност и могат да бъдат оспорени в КС. А и има много други неща в промените в АПК, които ни смущават и повдигат въпроса за съответствие с конституцията.

Първо, в кодекса се ограничават правата на гражданите за оспорване - не само чрез държавните такси, но и чрез преминаване на производства, където е имало възможност за оспорване на две инстанции в едноинстанционни. С десетки текстове в преходните и заключителните разпоредби на АПК се променят други закони, които нямат нищо общо с този кодекс. И се записва, че първоинстанционното решение е окончателно, което препятства възможността актовете да се оспорват на втора инстанция.

Дайте примери.

Много са. Например принудителните административни мерки по Закона за движение по пътищата - отнемане на книжка, спиране на автомобила от движение и др., вече ще се оспорват само на една съдебна инстанция.

Данъчни актове под 4000 лв. за юридически лица и 750 лв. за граждани също няма да могат да се обжалват на повече от една инстанция. Същото става и със заповеди на кметове за прекратяване на договори за наем по Закона за общинската собственост, както и с актове по Закона за достъп до обществена информация.

Второ, съобщенията за адвокатите и за юридическите лица вече ще вървят само по електронен път. Т.е. когато се оспорват административни актове, по време на производството пред съда съобщенията към юридическите лица ще бъдат само електронни. И излиза, че държавата кара юридическите лица да имат техническа обезпеченост, която не всички институции имат.

Третото е изключително ограничително. В АПК има 3 вида актове: индивидуални, които са към конкретно лице; общи - към група лица; подзаконови нормативни актове - например наредбата за експертиза на работоспособността. Трите могат да се оспорват. Досега, когато влезе в сила решение на съда, има възможност в 1-годишен срок да се иска отмяната му, ако се открият нови обстоятелства. Сега тази възможност отпада.

Четвърто, най-масовите дела пред ВАС - пред тричленен състав, ще се провеждат като закрити заседания, което също може да се разглежда като ограничаване на конституционните права на гражданите за откритост и публичлност на съдебния процес.

Всички промени в този закон са реакционни. Те ограничават правата на гражданите, увеличават таксите и ограничават възможността за оспорване. И такива промени, ако бъдат осъзнати достатъчно ясно от обществото, биха предизвикали остра реакция.

Защо се правят те?

За да се облекчи работата на администрацията и на ВАС. Когато гражданите си търсят правата чрез оспорване, това се възприема от администрацията като трудност, защото забавя действието на актове, които приемат. Всяко управление се стреми да има по-малки обструкции. Всички опити на гражданите, търсещи правата си, за държавното управление са малки стопчета и те ги премахват: увеличават таксите, ограничават инстанциите, ускоряват изключително съобщенията и призовките.

*Интервюто препечатваме от в-к "24 часа"https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6947284

Още по темата

С повишението на таксите за дела пред ВАС ще ограничим вечния жалбоподател*

Предишна новина

Япония екзекутира атентатори, пуснали зарин в метрото в Токио

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  2 | нерегистриран
  5
  -2

  Конституционния съд на гражданите е съдът в Страсбург-нееднократно намесата на този съд е водила до законодателна промяна.

  Високите съдебни такси директно влизат в конфликт с чл 6 от ЕКЗПЧ. Те препятстват достъпа до справедлив съдебен процес-до какъвто всеки има право. Също и на чл 14-тъй като създават дискриминация ,на база имуществено положение-за бедните административния процес става лукс(да напомним,че процедурата от освобождаване от държавни такси е скъпа-изисква се набавяне на документи, които съвсем не са без пари-тоест комплектът документи за молба от освобождаване от съдебни такси, тяхното набавяне ще струва дори повече, от таксите, за които се иска освобождаване)  Сезирайте Страсбург.

  Страсбург обича такива дела-с които страната е лишена от достъп до съд

 2. 1
  | нерегистриран
  6
  -1

  Високите такси разбира се противоконституционни, още повече че съдебният контрол над администрацията е от полза не само за обжалващия индивид, а и за цялото общество. По ясно казано съдебния контрол спомага администрацията да работи така, както трябва. Очевидно таксите имат за цел администрацията да работи добре само за няколко души в България, а почти всички останали български граждани да нямат достъп до правосъдие.

  Има обаче няколко проблема:

  - Няма кой да сезира конституционния съд, защото тези, които могат са в ръцете на шепата хора, които ще са единствените, които ще имат достъп до правосъдие;

  - Мая Манолова и да поиска, тъй като няма да е в интерес на шепата хора, ще го направи тъй, че искането да бъде отхвърлено - както стана с искането й за поскъпването на тока, водата и парното.

  - Вижте кой е в Конституционния съд и си помислете дало може да очаквате нещо добро от този закърнял държавен орган?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.