Висшият адвокатски съвет отмени избора за ръководство на САК

Висшият адвокатски съвет отмени избора за ръководство на САК

Висшият адвокатски съвет е отменил избора за ръководство на Софийската адвокатска колегия, научи "Правен свят".

Решението е взето с пълно единодушие на заседанието на ВАдС в петък. Очаква се то да бъде обявено след като бъде изготвен протоколът, в който са изложени мотивите към него.

"Правен свят" научи, че изборът за органи на САК е бил отменен заради нарушения на избирателната комисия. Едно от тях например било, че в протокола на комисията е посочен само общият брой на недействителните бюлетини, а не и колко такива са пуснати за всеки от органите на колегията, които се избираха на 1 февруари - председател и членове на адвокатския съвет, контролен съвет и председател и членове на дисциплинарния съд.

Освен това в документите за избора не бил посочен адвокатският стаж на всеки от кандидатите за различните позиции в ръководството на столичната колегия.

На изборите гласуваха 1435 от общо 5267 адвокати в София. При първия тур на 25 януари имаше много оплаквания от лошата организация - адвокатите чакаха на огромни опашки, които се натрупаха, защото в ранния следобед бюлетините свършиха.

Председател на избирателната комисия беше Захаринка Мазнева-Драгиева, а нейни членове бяха Никола Касабов и Георги Неделчев.

Изборът за ръководство на САК беше на два тура. След като на първия нито един от кандидатите не получи необходимото мнозинство, на 1 февруари беше проведен балотаж. На него най-много гласове за председател на съвета - 751, получи Ивайло Данов. Преднината му пред другия кандидат Владислав Янев беше от 193 гласа. Начело на дисциплинарния съд беше избран Людмил Рангелов.

Предстои избраните в органите на САК да преценят дали да оспорят решението на Висшия адвокатски съвет. Срокът за това е 14 дни. Ако има жалби, по тях ще се произнесе тричленен състав на Върховния касационен съд. Той гледа делото в открито заседание, а решението му е окончателно.

Докато трае процедурата по обжалването предишният съвет начело с Петър Китанов ще продължи да ръководи столичната колегия.

По закон новият избор за органи на САК трябва да се проведе не по-късно от два месеца от обявяването на предишния за незаконосъобразен. 

Още по темата

Градският прокурор иска ново дело срещу подкупен следовател

Предишна новина

Прокуратурата отказа да разследва Москов за расова дискриминация

Следваща новина

Коментари

13 Коментара

 1. 13
  Защо са необходими промените в ЗА | нерегистриран
  2
  0

  Внесения проект за изменение на ЗА е изработен от българските адвокати. Той предизвика яростна съпротива на две общности: нотариуси и счетоводители! Те лицемерно представиха засягането на техните икономически интереси за “опасност за обществения мир”, ”създаване на монополно положение” “опасност за бизнеса” и какви ли не още грандиозно преувеличени и неверни опасности!

  Същността на предвидените изменения в ЗА са следните:

  - Повишаване на изискванията за да бъде прието едно лице като адвокат и на неговите отговорности.

  - Осигуряване на ефективна защита на законните права на клиентите на адвокатите, чрез конкретизиране правата на адвокатите при изпълнение функциите им.

  - Определяне предмета на дейност на адвокатите, за да се знае, какво могат да работят и за какво носят предвидените в закона отговорности.

  - Подобряване правилата за вътрешната организация за избор на органите на адвокатурата и тяхната дейност.

  Какво предизвика инициативата за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на ЗА!

  Преди да се изработи проекта за изменение на ЗА се стигна до извода, че една от основните причини за развихрилата се дълбока корупционна криза в българската правосъдна система са ограничените права на адвокатите и слабата адвокатура! И това е така защото:

  - Поради същността на своята работа адвокатите са законосъобразна опозиция на всяка власт и защитавайки своите клиенти се противопоставят на беззаконията които касаят цялото общество.

  - Корупцията в съдебната система ощетява адвокатите, като ги лишава от доходите, които отиват не за адвокатски хонорари, а за подкупи. Неоправданата загуба на дела вреди и на техния професионален авторитет.

  - Адвокатите при ежедневната си работа са запознати най-добре със случаите на корупция, методите и средствата на корупционните техники и следва да имат нужните процесуални права, за да може борейки се за конкретните права на своите клиенти да защитават законността и обществените интереси. За целта адвокатите следва да имат гарантирани от закона права, с които да защитават законните права своите клиенти.

  Целта на законопроекта е създаване на силна адвокатура, която да може реално да защитава законните права на българските граждани и икономически субекти, а от там на законността и държавността в страната, чрез реално противопоставяне на корупционните практики, чрез създаване на реална и ефективна адвокатска защита, на действаща адвокатура с работещи органи с оптимални функции.

  Яростната атака на нотариуси и счетоводители срещу проект за изменение на ЗА касае една минимална част от предвидените промени!

  Защо ли и с какво са засегнати тези две общности?

  1/ Нотариусите:

  Преди години бе приет ЗННД с който една шепа нотариуси си разпределиха територията на България, като си осигуриха твърда клиентела и постоянни доходи. Осигуриха си и монопол, понеже по техния закон броя на нотариусите е точно ограничен, за разлика от този за адвокатите, където може да бъдат приети неограничен брой адвокати. По закона за нотариусите след попълване определения от закона малък брой нотариуси, за да станеш нотариус следва някой от старите да умре! Та монополно положение създадено от закон имат нотариусите, а не адвокатите!!!

  С този закон нотариусите си присвоиха възможността сами да извършват консултации, сделките с недвижими имоти, като сами изготвят и си таксуват нотариалните актове, договори за доброволна делба, завещания. Това е принципно недопустимо, тъй като те извършват държавна функция и не могат да действат в условия на конфликт на интереси! Особеното е, че рядко всички страни по сделката възлагат на нотариуса изготвянето на нотариален акт. Обикновено това прави един, той поръчва акта и за него работи нотариуса! Твърдението, че нотариуса се грижел и пазел интересите на всички е лицемерно и се потвърди от множеството имотни измами, с които бяха измамени стотици хора, доверили се на брокери и нотариус, без да си наемат адвокат! Жестоки и много скъпи грешки от глупави икономии, довели до това хиляди българи да загубят закупените от тях без участие на адвокат имоти! Съзнателно и до момента Нотариалната камара не публикува данни за това:

  - колко измами с имоти са извършени от нотариусите?

  - колко хора са останали без имотите си?

  - каква е цената на измамите?

  - колко нотариуси са били осъдени за измами?

  При това нотариусите изготвящи и таксуващи нотариалните актове невярно записват в тях, че не те са го изготвили, а им бил представен отстраните, явно за да не носят отговорност при неговата отмяна и за да не го таксуват официално и да плащат данъци върху тези суми.

  Когато се прие този закон, който отне работата на адвокатите и постави в реална опасност интересите на гражданите и на обществото, старото висше адвокатското ръководство спеше, улисано в напоителното харчене на общите адвокатски пари, в това да поемат най-платежоспособните клиенти и да се самообявят за най-великите адвокати!? Поради това срещу закона за нотариусите, с който бяха жестоко ощетени адвокатите те не възразиха! Сега обаче, когато адвокатите искат да си възстановят една минимална частица от отнетата им работа и това което правят пред съда е предвидено да се прави и извън делата – заверка на документи, които не подлежат на вписван, от което доходите са минимални и от което хората само ще спечелят, то срещу тях от страна на нотариусите се направи грандиозна медийна кампания и бяха обвинени в какви ли не грехове, едва ли не държавна измяна!

  2/ Счетоводители

  България е капиталистическа държава, основана на частна собственост и частна стопанска инициатива. Това означава, че основните икономически субекти са частните фирми, които създават работни места, националния продукт и икономическия просперитет на държавата. В частните фирми са вложени всички свободни активи и спестявания на търговците. Те са както тяхна лична ценност, така и обществена! Регистрацията на фирми, на промени в тях /смяна на съдружници, промени в предмета на дейност, в капитала, смяна на вида на фирмата от един вид в друг, преобразувания, сливане, вливане и др.п./ са изключително сложни и важни промени, всички изискващи не само юридическите познания на адвокатите па търговско право, но и специализация и професионален опит. Едновременно с това с режима на вписване се създаде допълнителна опасност – обстоятелства , които не са вписани могат да се считат за не настъпили, а такива които са вписани, но са с невярно съдържание да не може своевременно да се докаже грешката и от нея да се причинят вреди. По такива причини много фирми бяха съсипани от неправилно изготвяне на документите по такива промени от хора , които не са държали изпит по търговско право и не са правоспособни юристи и не са адвокати! Много фирми бяха откраднати с подписването на неверни документи при такива промени!

  Много от тези неверни документи /сгрешени или съзнателно направени такива/ са изготвени от счетоводители или лица представящи се за такива. Особеното е, че много от тези счетоводители работят чрез регистрирани от тях счетоводни къщи, които са дружества с ограничена отговорност /ООД или ЕООД/. От тях са установени такива условия на работа, че рискът и отговорността от грешки, пропуски или съзнателни причинени вреди да не могат да се докажат лесно и вредите да останат за търговеца. А дори и да се докажат, то поради това, че тези счетоводни къщи са дружества с ограничена отговорност, отговорността им за причинените вреди е ограничена до максимум 5000лв., а причинените от тях вреди могат да са за милиони. Не са малко случаите, при които търговци предоставящи счетоводното си обслужване на такива счетоводни къщи дори не проверяват дали тези лица имат нужното образование и професионален опит!

  3/ Каква е разликата между тях и адвокатите?

  Адвокатската професия, поради своята обществена значимост е регламентирана в Конституцията и Закона за адвокатурата. За да може едно лице да стане адвокат, освен висше юридическо образование следва да е преминал стаж, след което изпит за придобиване на професионална правоспособност. След това следва да издържи специализирания изпит за адвокати и после да премине успешно през събеседване за установяване наличието на нужните морални и нравствени качества. И след като е станал адвокат няма право да се захваща с дейност която не е специализирал и от която не разбира, като носи дисциплинарна отговорност за действията си, а за причинените вреди, дори и при небрежност носи и пълна гражданска отговорност. Едновременно с това задължително следва да има професионална застраховка, за да може този на който са причинени вреди сигурно и своевременно да си получи обезщетението.

 2. 12
  ок | нерегистриран
  2
  -2

  До коментар [#10] от "До поръчковия трол":  Да почерпиш, когато законопроекта се приеме! :)

 3. 11
  Хитрата нотариална сврака с двата крака! | нерегистриран
  2
  0

  Опа, каква стана тя сега - http://www.legalworld.bg/41811.jertvi-na-imotna-izmama-zaplashiha-s-linch-notarius-v-ruse.html

 4. 10
  До поръчковия трол | нерегистриран
  4
  -4

  Законопроектът е и ще си остане най-хубавото нещо, което се е случвало на Адвокатурата в последните десетилетия! Поклон на колегите, които отделиха от времето и труда си, за да подобрят нивото на българския адвокат и защитят държавността в условията на разядена от корупция и далавери съдебна система, в която всеки дърпа килимчето към себе си - нотариуси, юрисконсулти, счетоводители, асоциации и т.н. с една единствена цел - да се облагодетелстват лично, за сметка на държавността, която запада!

 5. 9
  Защо!? | нерегистриран
  4
  -4

  Адвокатурата напомни за себе си. И то с прословутия законопроект. Той генерира само и единствено скандали. Обществото така или иначе не ни обича. А ние се постарахме да си навлечем допълнителни негативи с всички тези нескопосани предложения. И сега хем няма да бъде приет, хем хората са отвратени. И кво прайм? КОЙ ще поеме отговорността?

 6. 8
  аха | нерегистриран
  3
  -3

  Законопроекта няма да претърпи провал! Той вече го претърпя!

 7. 7
  До 6 | нерегистриран
  4
  -4

  Законопроектът е чудесен! Само онзи, който с нищо не се е отчел пред обществото и гилдията може да говори срещу труда на колегите си!

 8. 6
  ..... | нерегистриран
  2
  0

  До коментар [#5] от "До един от нас # 4":  А докато това не се случи, най-добре да не предлагаме такива ялови законопроекти!

 9. 5
  До един от нас # 4 | нерегистриран
  3
  0

  Докогато единството и Справедливостта възтържествуват, колега, и идеите станат по-важни от отделните личности с техните персонални, кариеристични амбиции!

 10. 4
  Eдин от Вас | нерегистриран
  3
  0

  Приятели, докога ще се излагаме, точно сега когато се борим да се приеме нашият законопроект в Народното събрание, ние отново за кой ли път показваме, че ...... нямам думи.

 11. 3
  ? | нерегистриран
  6
  -7

  Адвокатите ли предлагаха някакъв законопроект в полза на обществото?

 12. 2
  :) | нерегистриран
  12
  -6

  Адвокатурата има ли проведен избор без обжалване, интриги, циркове, манипулации, фалшификации и т.н? Жалка история!

 13. 1
  параграф 22 свързан с параграф 2 | нерегистриран
  13
  -4

  С решение на първа инстанция от съвсем скоро ВамдС обяви параграф 2 от наредбата за минималните адвокатските възнаграждения за нищожен. Скоро и втората инстанция ще си каже тежката дума, като извън съмнение ще се потвърди решението на първата инстанция. Те една нареба не могат да съставят, без върховния административен съд да им дава последващи разяснения.  КАК ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА КАЛПАВИЯ ТЕКСТ НА ПАРАГРАФ 2 ОТ НАРЕДБАТА-ОБЯВЕН ОТ СЪДА НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ ЗА НИЩОЖЕН. кОЛКО ЛИЦА ПОДАДОХА ОСТАВКИ,ЗАРАДИ ГЛАСУВАНЕТО НА НИЩОЖЕН ТЕКСТ?

  За сведение-цялата наредба е нищожна, и е въпрос на сезиране на ВАС да си каже тежката дума-поради неспазен чл 26 от ЗНА.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.