Върховният касационен съд (ВКС) отхвърли иска на държавата срещу наследниците на царете Фердинанд I и Борис III – Симеон Сакскобурготски и сестра му Мария-Луиза, като окончателно реши, че имотът, наричан „Царска Бистрица“, е техен.

За да вземат решението си върховните съдии се позовават на решение №3 от 28.04.2020г. на Конституционния съд, с което бе прието, че обявените  за противоконституционни ненормативни актове –закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента –са невалидни от приемането или издаването им. За такива актове, приети преди Конституцията от 1991г., невалидността настъпва от момента на влизане в сила на Конституцията.

Така, ВКС решава, че: „Законът за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Ф. и Б. и на техните наследници -ДВ, бр. 305 от 31.Х..1947 г., според възприетата от Конституционния съд класификация, е ненормативен акт /закон във формален смисъл/, чиито правни последици са породени еднократно в правния мир от момента на влизането му в сила, и отпадат от момента на влизане в сила на Конституцията на Република България от 1991г. по причина обявяването му за противоконституционен от Конституционния съд. От този момент насетне Република България не може да се легитимира като собственик на имотите,  обявени  за  държавна  собственост  с  този  закон, включително и на имотите, предмет на спор по настоящото дело, с оглед настъпилата невалидност на акта, послужил като придобивно основание. Като собственици на имота към момента на предявяване на иска,  както  и  към  момента  на  приключване  на устните състезания по делото, се легитимират наследниците по закон на лицето, което е притежавало правото на собственост върху  тези  имоти  към  момента  на  влизане  в  сила на Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Ф. и Б. и на техните наследници -Ф. М. Л. С. /бившият български цар Ф. I/ за частта, идентична с описаната в крепостен акт No.../1900г., крепостен акт No.../1901г. и продавателен запис от 04.06.1904г.“

Съдиите от ВКС припомнят и, че съгласно чл. 77 от Закона за собствеността, правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. Българската държава придобива право на собственост чрез предвидените в чл. 3 от Закона за държавната собственост придобивни способи, както и чрез принудително отчуждаване по реда на Глава трета ЗДС. Държавна собственост са и имотите, посочени в чл. 2 ЗДС. Според върховните магистрати обаче в настоящия случай по делото не е установено България да е придобила правото на собственост върху процесните недвижими имоти чрез правна сделка или по давност, както и чрез някой от изброените в чл. 3 ЗДС придобивни способи.

Процесните имоти не са сред обектите по чл.18, ал.1 от Конституцията на Република България, определени със закон за изключителна държавна собственост, не са определени със закон или с акт на Министерския съвет за публична държавна собственост след постановяване на решението на КС с цел последващо уреждане на отношенията по повод този имот, нито са предоставени на ведомство за изпълнение на неговите функции, нямат национално значение по смисъла на чл.2, ал.2, т.5 ЗДС. Актът, с който тези имоти са били отнети през 1947г., към настоящия момент е обявен за противоконституционен, а с оглед неговото правно естество и за невалиден, поради което според общите принципи на вещното право не може да легитимира държавата като собственик на имуществото, което е придобила въз основа на този акт –предвидените в закона способи за придобиване на вещни права върху недвижими имоти губят своята противопоставимост спрямо лицето, от което имотът е бил придобит, ако валидността им бъде отречен“, пише още в решението на ВКС.

Това е първото дело, което Сакскобурготски печели срещу държавата, като за държавни вече бяха признати имотите по делата "Cитняĸoвo”, “Capъгьoл”, както и за бившeтo cтoпaнcтвo нa УБO ĸpaй Bpaнa.

България трябва да заплати на Симеон Сакскобургготски сумата от 18 897,50 лв., представляваща направените по делото разноски, а на Мария Луиза Хробок сумата от 62 354,74 лв., реши още ВКС.

Русия обяви двама български дипломати за персони нон грата

Предишна новина

Евродепутатът Илхан Кючюк организира онлайн конференция за Механизма на ЕС за правовата държава, демокрацията и основните права

Следваща новина

Коментари

17 Коментара

 1. 17
  | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #15 от " | нерегистриран":
  Искате да кажете, че Румен Радев има право на частно имущество, а царят няма и всичко негово е общонародно, което може да бъде приватизирано за стотинки като Техноимпекс ли? Или че царската заплата не е била за лични разходи, а за държавни, а той е бил на фотосинтеза?
  Повечето от тези дворци са само такива по име, а иначе са обикновени къщи и ловни хижи. Наричат се дворци, защото са били на царя. От тях само Врана и Бистрица имат вид на дворец, при все че не се отличават много от останалите частни вили в Чамкория, които също са били заграбени и обрани от Народната власт.
  Държавни дворци са само бившият турски конак в София и Евксиноград. Те никога не са били връщани на царя. В единият сега е НХГ, а другият е почивна база на правителството. Другите "дворци" са били обикновени частни къщи на царя. То и къщата на Митко Палаузов е била по-голяма от апартамента на средно-статистически българин от живковото време.

  През 1990 г. в интервю за „ Всяка неделя“ Симеон Борисов Сакскобургготски на въпроса на Кеворк Кеворкян „Материални претенции към България имате ли ?“ , троснато отговаря : „Как тъй , в собствената си страна, не! От мене това нещо няма да видите! Независимо от какви обстоятелства, обстановки и становища.“ Позовавайки се на многобройни документи и доказателства съдебните състави на всички инстанции без ВКС са категорични : „ Царските имоти“ , т. е. дворците са строени върху държавна земя, със средства на държавата и като държавна собственост не са продавани или дарявани на монархическите особи, а са им предоставени единствено за ползване като държавни глави. Освен огромния фактологически материал, който доказва реалния собственик на „ царските имоти“- държавата, изнесените данни разкриват същността и характера на „ наследодателя“ – Фердинанд и Борис III. В поведението и манталитета си Фердинанд и внукът му Симеон не се различават.
  Кеворкян:
  "-Материални претенции към България имате ли?"
  Симеон C.:
  "-Как материални?"
  Кеворкян:
  "-Имуществени?"
  Симеон C.:
  "-Как? Не. От собствената си страна ! Не! От мене това няма да видите, независимо при какви обстоятелства, обстановки и положения – категорично не!"
  (Разговор воден на 8 февруари 1990 г. и публикуван в книгата на Кеворкян "Разговори със Симеон Борисов"

 2. 16
  КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО КНЯЖЕСТВО | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #9 от "Про- Тодоров | нерегистриран":
  Това, което си написал, се отнася до републиканското управление, при монархията е друго: това, което принадлежи на царя като физическо лице е и негово като държавен глава, налице е единство между двете качества Затова се нарича монархия, от думата "моно"- на гръцки- едно.. Но е сложно да се обясни на такива като теб, трябва да прочетеш още доста книги, иди до Виена, до Германия или Белгия да проучиш устройството на монархията, вместо да гледаш кокошкарски дела. Човек има нужда са се образова, ограмотява, да добива нова правна култура, да познава правната доктрина, а не само практиката на Елховския районен съд, примерно.

  Чети решение № 1064 от 09.07.2010 г. по гр. д. № 1596/2008 г. по описа на Пловдивски окръжен съд, потвърдено с Решение Nо 118 от 10.03.2011 година по гр.възз.д. Nо 1078/2010 година на АС-Пловдив, и потвърдено по реда и на основание чл. 293 ал.1 ГПК с Решение Nо 209 от 08.06.2012 година по гр.д. Nо 673/2011 год. на ВКС-I отд. на ГК.
  Μοναρχία е „единовластие“: от μονος – „един“ и αρχειν – „управлявам“, но съвсем друго е монархия с народно представителство. Конституцията на Княжество България провъзгласява Княжеството за конституционна монархия с парламентарно представителство, урежда държавното устройство в духа на принципа на разделение на властите, предоставя широки права и свободи на гражданите. КАКВА Е КНЯЖЕСКАТА ВЛАСТЬ И КАКВИ СЪ НЕЙНИТЕ ПРЕДЕЛИ Съгласно Търновската конституция член 4 „Българското царство е монархия наследствена и конституционна, с народно представителство.“ Българското Княжество е монархия наследственна и конституционна, съ народно представителство. ЗА ОБДЪРЖАНЬЕ НА КНЯЗЯ И НА КНЯЖЕСКИЙ ДОМЪ Народното Събрание определява за обдържанье на Князя и на неговий дворъ шесть стотини хиляди франки на година.
  Това количество не може да бъде нито уголемено безъ съгласието на Народното Събрание, нито намалено безъ съизволението на Князя. ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ Държавните имоти принадлежътъ на Българското Княжество и съ техъ не могътъ да се ползуватъ нито Князьтъ, нито неговите роднини. Държавните имоти се управляватъ отъ надлежний Министръ.
  Всестранният анализ на историко-правните, правозащитните и конституционни аспекти на тези въпроси сочи за незаконност на т. нар. царска реституция - чл. 51 на Конституцията изрично казва, че държавните имоти принадлежат на българското царство и те не могат да се ползват нито от царя, нито от неговите роднини, държавните имоти принадлежат на държавата.

 3. 15
  | нерегистриран
  8
  -4
  До коментар #14 от "Гост | нерегистриран":
  Вашето изказване е по-объркващо и от Решението, ама това е друга тема. Какво общо има наследяването, работенето и прочие - питам за придобиване от дядо му или за 8 години изкара за 10 двореца пари ли. А и какво общо има Румен Радев. Ако и той има дела за собственост на дворци, явно ги води тайно.

  Искате да кажете, че Румен Радев има право на частно имущество, а царят няма и всичко негово е общонародно, което може да бъде приватизирано за стотинки като Техноимпекс ли? Или че царската заплата не е била за лични разходи, а за държавни, а той е бил на фотосинтеза?
  Повечето от тези дворци са само такива по име, а иначе са обикновени къщи и ловни хижи. Наричат се дворци, защото са били на царя. От тях само Врана и Бистрица имат вид на дворец, при все че не се отличават много от останалите частни вили в Чамкория, които също са били заграбени и обрани от Народната власт.
  Държавни дворци са само бившият турски конак в София и Евксиноград. Те никога не са били връщани на царя. В единият сега е НХГ, а другият е почивна база на правителството. Другите "дворци" са били обикновени частни къщи на царя. То и къщата на Митко Палаузов е била по-голяма от апартамента на средно-статистически българин от живковото време.

 4. 14
  Гост | нерегистриран
  5
  -2
  До коментар #12 от " | нерегистриран":
  Правното основание е наследяване - царчето е работило 8г. като държавен глава, преди това баща му е работил като държавен глава, а преди това дядо му. Румен Радев да не би да работи като президент без заплата на обществени начала? А още по-интересно стоят нещата с един млад милионер, за който Дянков каза, че не е бил млад, ама другото не отрече?

  Вашето изказване е по-объркващо и от Решението, ама това е друга тема. Какво общо има наследяването, работенето и прочие - питам за придобиване от дядо му или за 8 години изкара за 10 двореца пари ли. А и какво общо има Румен Радев. Ако и той има дела за собственост на дворци, явно ги води тайно.

 5. 13
  И да | нерегистриран
  5
  -2

  Ако бяхме монархия и до ден днешен без тези принудителни исторически катализми и обрати Царските резиденции щяха да имат своя статут но при всички случай наследява се трона а не правото върху имот Пример със случващото се с Испанската корона макър да има разлика в детайлите между тяхната и нашата монархия заложени в Търновската конституция а по късно отменена и заменена с комунистическата такава Правните термини основаващи се на нея създадоха и правен хаос който адвокатите на Горския ползват като опора

 6. 12
  | нерегистриран
  3
  -8
  До коментар #11 от "Гост | нерегистриран":
  "Съдиите от ВКС припомнят и, че съгласно чл. 77 от Закона за собствеността, правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона" Баш мий интересно, с каква правна сделка тогавашното царче ги е придобило

  Правното основание е наследяване - царчето е работило 8г. като държавен глава, преди това баща му е работил като държавен глава, а преди това дядо му. Румен Радев да не би да работи като президент без заплата на обществени начала? А още по-интересно стоят нещата с един млад милионер, за който Дянков каза, че не е бил млад, ама другото не отрече?

 7. 11
  Гост | нерегистриран
  6
  -4

  "Съдиите от ВКС припомнят и, че съгласно чл. 77 от Закона за собствеността, правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона" Баш мий интересно, с каква правна сделка тогавашното царче ги е придобило

 8. 10
  | нерегистриран
  8
  -2

  В такъв случай едно имение в Швейцария би трябвало да е на българската държава, щом "собственикът" му е работил само като "министър-председател" на България преди да го купи! Втори е въпросът, че е купено с парите на българския народ, които бяха за една магистрала, която стигна до 5 километър, а останалото от нея отиде в Швейцария.
  Да не говорим за разбойническата приватизация, заменнките и пр.

 9. 9
  Про- Тодоров | нерегистриран
  14
  -3
  До коментар #8 от "до 1 | нерегистриран":
  Тъпа ти е логиката-че то и резиденциите са наричани резиденции на Тодор Живков(Банкя, Св. Константин и още десетки такива), но това не значи ,че са били негови.

  Това, което си написал, се отнася до републиканското управление, при монархията е друго: това, което принадлежи на царя като физическо лице е и негово като държавен глава, налице е единство между двете качества Затова се нарича монархия, от думата "моно"- на гръцки- едно.. Но е сложно да се обясни на такива като теб, трябва да прочетеш още доста книги, иди до Виена, до Германия или Белгия да проучиш устройството на монархията, вместо да гледаш кокошкарски дела. Човек има нужда са се образова, ограмотява, да добива нова правна култура, да познава правната доктрина, а не само практиката на Елховския районен съд, примерно.

 10. 8
  до 1 | нерегистриран
  5
  -10

  Тъпа ти е логиката-че то и резиденциите са наричани резиденции на Тодор Живков(Банкя, Св. Константин и още десетки такива), но това не значи ,че са били негови.

 11. 7
  EX TUNC не е EX TUNK | нерегистриран
  7
  -5

  Съдебно решение, в което се бърка основен термин е...странно(изпозвах по -остър израз, но от уважение към публиката на сайта го промених). В съдeбното решение се говори за EX TUNK където се прави ключова мотивировка . Проверете и сами. А правилно е EX TUNC .

 12. 6
  Ало каскети | нерегистриран
  6
  -17

  Формолировката на тъпите каскетаджий дошли на власт 45 година че отнемат национализират царски имоти е погрешна Закрива се царската монархическа институция и всичко което е ползвано от тази институция не променило правния факт че е държавна собственост На базата на тъй наречената Царска листа по която сметка са отпускани от бюджета пари за издръжката на тази институция По тази логика на днешните правни каскетаджий утре наследниците на нашите Царе от Аспарух до Иван Шишман би трябвало да получат като реституция крепости във Велико Търново Плиска Преслав Бабини Видини кули и други По същата логика на днешните каскетаджий към тези имоти може да претендира и Симеон Борисов като наследник на монархическите династий и тези крепости Но както става ясно той няма такива претенции а само към определени имоти Монархическата институция сама по себе си не носи и имотни права както в настоящия момент е Президенската институция също спосорирана от бългаския данакоплатец

 13. 5
  max | нерегистриран
  45
  -4

  Бивш престолонаследник! Никога не е коронован и като юристи не бива да се излагате. Освен, разбира се, ако не проявявате чувство за хумор на принципа като с "цар Киро“: https://www.segabg.com/touche/tush-10-12-2020

 14. 4
  | нерегистриран
  24
  -6

  Помните ли Царят преди да влезе в политиката как категорично заяви,че няма абсолютно никакви претенции към Б-я за имоти, гори,дворци и т.н. Как така за няколко години в управлението алчността за имоти избуя до тези висоти та чак вече не му казват "Царя", а Горския?

 15. 3
  max | нерегистриран
  18
  -11

  Естествено се оказа, че Лозан е зависим от същите, които работят за Сакскобургготски. Поредна загуба на обществено доверие в и без това чезнещия негов съдебен авторитет

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.