Вложителите в КТБ могат да съдят БНБ и държавата

Вложителите в КТБ могат да съдят БНБ и държавата

До преди няколко дни най-високопоставени представители на държавната власт уверяваха гражданите, че всички вложители, несвързани със собствениците на КТБ, ще си получат пълния размер на депозитите. Оказа се обаче, че властите са лъгали вложителите, без да им мигне окото.

Въпросът може ли да се вярва на държава, която процедира по този начин със своите граждани, е чисто риторичен. Със сигурност обаче, държавата и БНБ са изцяло виновни, задето:

 • лъжеха, че КТБ е в перфектно състояние;
 • със забавяне допуснаха и с действия създадоха паника сред вложителите, които изтеглиха към 1 млрд. евро. Почти никоя банка в България не може да преживее такъв удар;
 • помпаха изкуствено и специално КТБ, като до преди година и малко държавните фирми държаха там над 50% от парите си, а до затварянето на банката – 25%;
 • оказа се, че "Банков надзор" не е осъществил контрол върху дейността на КТБ и е допуснал раздаването на кредити на подставени лица и офшорки, свързани със собствениците.

Според юристи, с които "Правен свят" се консултира, това са умишлени действия, които предполагат възможност за завеждане на дела срещу БНБ и държавата от вложителите на КТБ.

Те изхождат от предпоставката, че

надзорната дейност на БНБ и нейните длъжностни лица върху банковия сектор представлява административна дейност

Държавата носи отговорност за вредите, причинени на гражданите и юридически лица от тази дейност, включително отговаря и за бездействията на нейните административни органи и техните служители.

Съгласно специалния Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) исковете за вреди, причинени от бездействия на администрацията, се гледат по реда на Административнопроцесулния кодекс (АПК). Кодексът поставя като предварителна абсолютна процесуална предпоставка за завеждане на делото изискването първо административен съд да е отменил незаконосъобразния административен акт на съответния орган. В случая обаче става въпрос за бездействие на администрацията, спрямо което не може да се приложи изискването за предварителното му обявяване за незаконосъобразно. Тогава би следвало инцидентно да се установи незаконосъобразността на бездействието в обезщетителното производство.

Дали в случая ще се тръгне по реда на ЗОДОВ като lex specialis, или по общия ред на ЗЗД, е дискусионен процесуален въпрос, който изисква задълбочен анализ и си заслужава да бъде обсъден. Съгласно чл. 49 ЗЗД, този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа. Държавата съответно ще отговаря за бездействията на нейната администрация и длъжностни лица. Като според специалисти, следва ясно да се дефинира неправомерното действие на конкретно длъжностно лице (деликт), за което държавата би следвало да носи отговорност по силата на чл. 49 ЗЗД.

При всяко положение обаче, при подобен род дела съдилищата следва да се въздържат от евентуалната процесуалната въртележка, в която да си препращат делата и да отказват да ги разгледат поради наличие на друг съдопроизводствен ред, коментират юристи, сблъсквали се неведнъж с порочната практика на българските съдии в това отношение. Споровете за подсъдност само биха демонстрирали, че съдът се страхува да се произнесе и да реши наболял въпрос с важно обществено значение. А това би било отказ от правосъдие.

В допълнение, следва да се добави и още един нов иск за българската правна система, за който "Правен свят" вече писа, а именно - иск за реализиране на извъндоговорна отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС. Ако се установи, че със свои действия или бездействия БНБ пряко е нарушила европейското законодателство, това ще е още един метод за защита на българските граждани и юридически лица, директно произтичащ от чл. 4, § 3 от ДФЕС и от решенията по делата Francovich и Köbler.

Още по темата

Злоупотребата с алкохол продължава и в затвора, въпреки че тя е причина за всички убийства

Предишна новина

Един и същ адвокат за трети път стана причина за отлагането на делото за конфискация на имущество срещу Пламен Галев и Ангел Христов, известни като Братя Галеви, съобщи "Фокус". Адвокат Николай Николов е един от особените представители по делото, като пре

Следваща новина

Коментари

24 Коментара

 1. 24
  С.Х.К | нерегистриран
  0
  0

  Продължение:

  Въпреки ,че според Чл.5,ал.4 от българската Конституция при конфликт между местен закон/ЗОДВПГ/ и международен договор Европейската Конвенция/ЕКПЧОС/, СЕ ПРИЛАГА ПОСЛЕДНИЯТ,врачанския ,монтанският и видинският окръжен съд по делата ни срещу Държавата ,прилагат българският закон, за да си присъдят в диспозитива на решенията 4% ДТ в тяхна полза без да вписват ЗОДВПГ.

  Изпълнителните листа са изпратени на АДВ-НАП Враца,които присъждат й лихва,в полза на тези съдилища в размер на близо осем хиляди лева по изпълнителни дела №№№21938/02,26436/02,58/10г. Описан е недвижим имот/домът ни/ в полза на взискателят “съдилищата” враца ,видин и монтана.,поради което продадохме наследствена земя за да спасим собствеността си .

  Сега разбрахте ли,че е вярно вписаното по горе от мен,че който дръзне да съди Държавата-погива финансово.

 2. 23
  драскач нечел законите | нерегистриран
  0
  0

  Кога Дянков наложи данъци на депозитите с задна дата ,А НАП събираше поголовно от главници на хората за задължения и данъци назад в времето - години назад в миналото,а слабоумният КС определи в решение по дело 8 екпроприацията като законно право на държавата да дере наред и повсеместно не видех некой да рева ....

  Га ,че трябваше да вземат банка ли ,че да ревнете ?

  То сега и да ревете и да смучете закони от пръстите си таквоз дело КТБ никога не би минало при подобни обстоятелства в съда никога!

 3. 22
  1 | нерегистриран
  2
  0

  Пълни глупости. Очевидно защо авторите не са са назовали.

 4. 21
  СХК | нерегистриран
  3
  0

  Всеки осмелил се да съди държавата,като нас погива финансово,заради осъждане след това на 4% пропорционална такса върху отхвърлителната част на иска . Доказателства:Осъдени сме да заплатим на държавен орган/съдилищата Враца ,Видин и Монтана/ ДТ по Чл.10 ал.2 ЗОДВПГ върху отхвърлителната част от иск за обезщетение за вреди представляващо нарушение на правото на достъп до съд. Идентичността на фактите за осъжданетона домакинството ни,за сумата около 20 хил. лева с 4% ДТ по чл.10 ал.2 ЗОДВПГ ,в полза на тези съдилища е установена по несъмнен начин в издадените от тях съдебните удостоверения .

  Но, което осъжданена 4% ДТ противоречи на постановеното в решението на Европейския Съд по правата на човека,й по делото Станков с/у България от 12.07.2007г., където Съдът приема, че оценяването на размера на моралните вреди е по принцип трудно, поради това санкционирането на ищеца за размера на претенцията, която е направил, е незаконосъобразно и в противоречие на Чл.6 /1 от ЕКПЧ.,което доказва й незаконосъобразното ни осъждане с 4% ДТ по Чл.10 ал.2 ЗОДВПГ,.в полза на съда

  Видно й от Решението на ЕСПЧ, Станков с/у Българи семейството ни, САМО ФОРМАЛНО Е ПОЛУЧИЛО ДОСТЪП ДО СЪД,НО НЕ СМЕ ПОЛУЧИЛИ СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС, тъй като осъжданато ни на 4% ДТ по Чл..10 ал.2 ЗОДВПГ е било в директен конфликт с чл. 6, ал. 1 от Конвенцията, за което нарушение България нееднократно е осъждана в Страсбург.

  .В нашия казус отговорността на окръжните съдилища Враца ,Видин и Монта,е за осъждането ни на 4 % ДТ по Чл.10 ал.2 ЗОДВПГ,й произтича от демонстративно неизпълнение на практиката на ЕСПЧ.,и Конвенцията подписана от РБ през 1992г.,която не допуска налагане на държавна такса- пропорционална,тъй като в този смисъл, на практика защитата на нарушеното материално субективно право е била напълно недостъпна и не реализуемо за семейството ни даже й в началото на процеса по ЗОДВПГ.

  Нещо повече, с разпоредбата на чл. 4, ал.1 от Протокол №7 към КЗПЧОС с цел осигуряването на колективни гаранции за някои права и свободи по силата на Конвенцията изрично е въведена забрана за повторно осъждане или наказание,/-осъждане с 4 % ДТ по чл.10 ал.2 ЗОДВПГ /формулирана като право на невъзможността за повторно осъждане или наказание / ДТ,4% /,тъй като никой не може да бъде съден или наказан от съда многократно от една и съща държава , за която вече е бил осъждан съгласно закона на тази държава.

  Въпреки това съдилища Враца ,Видин и Монтана ни осъждат над 20 пъти на 4% ДТпо ЗОДВПГ,от който над ПЕТ иска са дублирани с повторно-двоино осъждане по иск срещу един и същ ответник-държавен орган.,типично за българското кривараздаване по делати ни.  Сумата от 20 хил.лева ,принудително е събрана по ДОПК от НАП Враца ,въпреки,че съдебните такси не са тяхно вземане й при нарушаване на правата ни по ЕКПЧ, и наличието на доказан от Съда пряк конфликт на пропорционалната ДТ с Конвецията,.й в нарушение на практиката на ЕСПЧ!

  Тази практика на ЕСПЧ,и до сега няма място и не се прилага за семейството ни дръзнало да съди държавата .,което осъждане с ДТ, съда си е самоприсъдил в негова полза , въпреки ,че й пряко са били заинтересовани от изхода на процесаи 4% ДТ по ЗОДВПГ,поради й което исковете са ни отхвърлени и сме осадени на 4% ДТ по чл.10 ал.2 ЗОДВПГ,в нарушение на Конвенцита и Протоколите към нея.

  Така ,че един съвет към търсещите правата си по ЗОДВПГ/ЗОДОВ/: преди да подадете иск с/у държавата ,не питаите старило и стар адвокат,а питаите патило,като нас потвърждаващо се от гореописаното.

 5. 20
  цензур | нерегистриран
  4
  -2

  След готвените промени в НК АЗИ СТАТИЯ ТРЯБВА ДА Я СВАЛИТЕ ООТ САЙТА. гОВОРЕНЕТО ЗА БАНКИ-ДОРИ И ДА Е ИСТИНА ЩЕ СЕ НАКАЗВА.

 6. 19
  ... | нерегистриран
  7
  0

  "...най-високопоставени представители на държавната власт уверяваха гражданите, че всички вложители, несвързани със собствениците на КТБ, ще си получат пълния размер на депозитите."  Да, такова нещо може да заяви в публичното пространство само пълен некадърник и правно неграмотен идиот. От чие име се дават обещания, които не скрепени със закон? И откъде- накъде някой ще се изстъпва да говори от името на народа, който ще поеме подобни плащания над гарантирания минимум? Да си ги плаща от джоб, щом държи да е толкоз популярен.

  Дебили.  А нашето отдавна вече не е държава, така че няма каква такава да се вярва въобще.  А дали искове по ЗОДОВ биха били приети като допустими и основателни е наистина един много сложен въпрос, чието решаване може да се осъществи само при наличието на съдебна практика. Би било добре да се опита, обаче.

 7. 18
  Съдия | нерегистриран
  7
  -2

  Много се учудвам, че някои от колегите така крайно се изразяват, тъй като в самата статия пише, че въпросът се поставя за дискусия. Аз съм напълно съгласен, че въпросът е много сложен - има неправомерно бездействие от страна на БНБ и на самата държава - ако бяха действали както при кризата с ПИБ, и с КТБ нямаше да има проблеми. Но те бездействаха умишлено при умишлено предизвиканата паника относно КТБ за да я фалират. Има и неправомерни действия на прокуратурата - публични обиски и разпити, които противоречат на Закона за кредитните институции, които предвиждат административнонаказателна отговорност за уронване на доброто име на която и да е банка. Без действията на прокуратурата и без публичното говорене на "политици", и сега КТБ щеше да функционира. Може би само КТБ можеше да изплати 1 млр. преди да спре. ПИБ спря на 800 млн. БНБ е виновна и за бездействието си, че е позволила да се раздават кредити на подставени лица и офшорки, свързани със собственика й. Това са типични противоправни действия и бездействия. Проблемът е в липсата на синхронизация между Закона за отговорността на държавата... и АПК. АПК изисква отмяна на противозаконните актове, а тук има действия и бездействия, които са приключили. Така или иначе отговорността или ще е по Закона за отговорността на държавата или по общия ред. Но искът може да е при условията на евентуалност. Разбира се и подсъдността ще е различна. Но това е въпрос на препращане на делото. Важното е, че исковете биха имали основание.

 8. 17
  Съдия | нерегистриран
  3
  -1

  Много се учудвам, че някои от колегите така крайно се изразяват, тъй като в самата статия пише, че въпросът се поставя за дискусия. Аз съм напълно съгласен, че въпросът е много сложен - има неправомерно бездействие от страна на БНБ и на самата държава - ако бяха действали както при кризата с ПИБ, и с КТБ нямаше да има проблеми. Но те бездействаха умишлено при умишлено предизвиканата паника относно КТБ за да я фалират. Има и неправомерни действия на прокуратурата - публични обиски и разпити, които противоречат на Закона за кредитните институции, които предвиждат административнонаказателна отговорност за уронване на доброто име на която и да е банка. Без действията на прокуратурата и без публичното говорене на "политици", и сега КТБ щеше да функционира. Може би само КТБ можеше да изплати 1 млр. преди да спре. ПИБ спря на 800 млн. БНБ е виновна и за бездействието си, че е позволила да се раздават кредити на подставени лица и офшорки, свързани със собственика й. Това са типични противоправни действия и бездействия. Проблемът е в липсата на синхронизация между Закона за отговорността на държавата... и АПК. АПК изисква отмяна на противозаконните актове, а тукя има действия и бездействия, които са приключили. Така или иначе отговорността или ще е по Закона за отговорността на държавата или по общия ред. Но искът може да е при условията на евентуалност. Разбира се и подсъдността ще е различна. Но това е въпрос на препращане на делото. Важното е, че исковете биха имали основание.

 9. 16
  вложител | нерегистриран
  6
  0

  ако не плащаш данъци, държавата те гони до дупка,а сега когато по причина на държавата и нейният инструмент бнб губиш парите си,също трябва да си гоним парите до дупка!

 10. 15
  ЗОДОВ | нерегистриран
  3
  0

  Отговорността, уважаеми, е на държавата. Отговорността е без виновна, т. е. нейното имущество ще бъде обвързано с последиците

 11. 14
  адвокат- сак | нерегистриран
  3
  0

  До коментар [#13] от "":"...При упражняване на надзорните си правомощия централната банка и оправомощените от нея лица не носят отговорност за вредите, които са причинили при изпълнение на надзорните си правомощия, освен ако са действали умишлено..."

  http://www.legalworld.bg/37657.koe-ot-dvete-iziavleniia-na-bnb-e-viarno.html Кое от двете изявления на БНБ е вярно? 14 юли 2014, 09:00 | Правен свят "КТБ е с висока ликвидност и капиталова адекватност и функционира нормално". (17 юни т.г.)или Резултатите от прегледа на Корпоративна търговска банка говорят меко казано за действия, несъвместими със закона и добрите банкови практики. Липсват, а по-вероятно е да са унищожени в дните преди квестурата, съществени части от кредитните досиета за кредитен портфейл в размер на 3.5 млрд. лв., от 5.4 млрд. лева общ кредитен портфейл. Значителна част от този портфейл сочи за много голяма свързаност между длъжниците и с мажоритарния акционер г-н Цветан Василев. (11 юли т. г.).." Как без наличие на пряка умисъл може да се изкажaт пред бг. граждани от УС на БНБ две напълно противоречащи се изявления в разстояние на 24 календарни дни? Освен това в последното изявление УС на БНБ твърди, че ИМА достатъчно данни, които сочат на въпросната свързаност между "...длъжниците и с мажоритарния акционер"... при кредитен портфейл от общо 5.4 милиарда лева, след като / според УС на БНБ / НЯМА ДОСТАТЪЧНО ДАННИ В КТБ за кредитни досиета на стойност над 3,5 милиарда лева? Има поне 20 други въпроси по същество, чието изследване и чийто обективни отговори могат да докажат наличие на пряк умисъл...

 12. 13
  | нерегистриран
  3
  0

  До коментар [#9] Набедени "юристи" като Мирела Веселинова изхождат от предпоставката, че надзорната дейност на БНБ и нейните длъжностни лица върху банковия сектор представлява административна дейност. Административната дейност е държавна дейност. Тя е дейност по осъществяването на държавната власт. Извършва се от държавни органи или органи, на които изрично и по изключение е възложено да изпълняват функции на държавни органи. Нормативната уредба свързана с банковият надзор е уредена в Закона за кредитните институции основно, Закона за БНБ и подзаконовите нормативни актове, като най-вече това са – наредбите на УС на банката. При упражняване на надзорните си правомощия централната банка и оправомощените от нея лица не носят отговорност за вредите, които са причинили при изпълнение на надзорните си правомощия, освен ако са действали умишлено.

 13. 12
  | нерегистриран
  5
  -1

  Е как няма да фалира КТБ, като е раздавала кредити с 10 годишен гратисен период като този на Ванухи Аракелян. Ако пък това е единствения случай, то тогава какво е получил Цветан Василев за тази услуга.

 14. 11
  юрист, но не набеден | нерегистриран
  6
  0

  Не разбирам коментари, че не може да се ползва тази защита. Никой не е казал, че искът ще бъде успешен. Той, разбира се, следва да бъде доказан.Но в случая говорим за флагратни нарушения в административната дейност на държавен орган, на главен и изключително важен държ. орган, който отговаря за банковата система - БНБ! Ако БНБ чрез своите незаконосъобразни действия и бездействия е причинила вреди, изразяващи се в загубени парични средства, то тя трябва да си понесе отговорността. Не виждам проблем в наличието на законовите възможност. По-скоро виждам проблем в реализацията им. Никой "безпристрастен съд" няма да го позволи.

 15. 10
  Минувач | нерегистриран
  5
  -3

  На мен това силно ми прилича на популизъм. Още по-силно ми намирисва неприкритата заплаха към съдилищата "Или разгледайте и уважете исковете, дори да са недопустими или неоснователни, или ще насъскаме (медийно) вложителите срещу вас".

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.