Вместо да защитава, ВСС погазва независимостта на съда

Вместо да защитава, ВСС погазва независимостта на съда

Висшият съдебен съвет незабавно да спре назначената от него проверка на съдии и председателите на три съдилища заради делата от частен характер срещу двама членове Галя Георгиева и Димитър Узунов. С тази проверка органът, който е призван да защитава независимостта на съдебната власт – ВСС, не само я погазва, но поставя в риск авторитета на съда, защото се създава вредното впечатление у гражданите, че представителите на съдебната власт, когато са страни по дела, не са равнопоставени на останалите правни субекти. Това се казва в отворено писмо на Съюза на съдиите в България до кадровия орган по повод скандалното му решение от миналата седмица по искане на Галя Георгиева за проверка на съдии и председателите на ВКС, СРС и РС-Пазарджик защо не са уведомили ВСС, че срещу нея и колегата й Димитър Узунов има наказателни дела от частен характер за клевета, заведени по тъжба на Румяна Ченалова. Това, по думите на Георгиева, можело да доведе до отмяна на решението на съвета за уволнението на Ченалова, защото тя и Узунов участвали в гласуването.

Според ССБ упрекът на ВСС към председателите на съдилищата и съдиите-докладчици, не само че не почива на буквата и духа на закона, но и вменява на съда като дължимо едно незаконосъобразно поведение, коренно противоречащо на принципите за независимост и безпристрастност, на процесуалните закони и на Конституцията.

Стига се и до абсурда – съсловната организация да обяснява на членовете на съвета основни положения в закона.

Най-напред нито една законова разпоредба не задължава шефовете на съдилища или съдиите-докладчици да уведомяват някои от страните по делото или други държавни органи и служители за подадената тъжба или образуваното наказателно дело от частен характер преди насрочването му в открито съдебно заседание. "Съгласно разпоредбата на чл. 247, ал. 1, т. 2 НПК председателят на съответния съд или оправомощено от него лице извършва първоначална проверка на подадената тъжба относно наличието на предпоставките по чл. 80 и чл. 81 НПК за образуване на наказателно дело по нея. В случая се извършва проверка за това дали тъжбата е подадена от лице, което твърди, че е пострадало от престъпление, което може да се преследва по този ред, дали е спазен срокът за подаване на тъжбата, както и дали тъжбата отговаря на изискванията на чл. 81, ал. 1 и ал. 2 НПК. Ако са налице съответните предпоставки, с разпореждане се образува наказателно дело от частен характер. Така образуваното дело се разпределя на случаен принцип на съдия-докладчик от съответния съд, който отново самостоятелно, основавайки се на вътрешното си убеждение, преценява налице ли са основания за насрочване на делото в открито съдебно заседание или са налице някои от предпоставките за прекратяване на наказателното производство, съгласно разпоредбата на чл. 250, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1 и ал. 4 НПК и чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК", обясняват от Съюза на съдиите.

И добавят, че това значи, че преди насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание нито председателят на съда, нито съответният съдия-докладчик имат правото, а още по-малко задължението, да уведомяват някоя от бъдещите страни по делото за образуваното наказателно производство. И още: "НПК ясно и недвусмислено е регламентирал към кой момент следва да се даде "гласност" на делото и следва да се уведомят подсъдимите, а именно след насрочване на делото в открито съдебно заседание, за което се призовават страните и останалите процесуални участници. От този момент става "предаването на съд" и изобщо възниква процесуалното отношение с подсъдимия (в конкретния случай – посочените членове на ВСС). Съвсем отделен е въпросът, че делото може да приключи без изобщо да се стигне до предаване на съд."

Няма и законово основание ВСС да бъде уведомяван за образуването на такова дело, защото той не е страна в този процес.

""Уведомяването" на държавни органи, длъжностни лица или частноправни субекти преди насрочване на делото в открито съдебно заседание е недопустимо поведение от страна на председателите на съдилищата и съдиите-докладчици по тези дела, с което те биха превишили делегираните им от закона правомощия, нарушавайки служебните си задължения. Освен че съдът няма право да изразява публично предварително становище по висящи дела, той няма и задължение да уведомява физически, юридически лица или държавни органи, вкл. ВСС, които не са страни по висящото дело", се казва още в писмото.

С тези мотиви от ССБ изтъкват, че искането на Герогиева за проверка няма правно основание, то е провокирано от длъжностното й качество и това на колегата й Димитър Узунов като членове на ВСС. "Едно такова поведение (за незабавно и предварително уведомяване на ВСС за образуваните дела), каквото очевидно е преценено като законосъобразно от ВСС, пряко се конфронтира с основните принципи в наказателния процес, които са уредени в разпоредбите на чл. 10 и чл. 14, ал. 1 НПК – независимост на съда и вземане на решенията по вътрешно убеждение, основано единствено на доказателствата по делото и на закона. Отделно от това, ангажирането на ИВСС с проверка спрямо конкретни съдии и административни ръководители оставя впечатлението за осъществяване на неправомерен натиск по висящи дела спрямо конкретните съдии", казват още от професионалната организация.

И обясняват на членовете на съвета други основни принципи, този път от Кодекса за етична поведение:

"Стига се и до абсурдната ситуация Инспекторатът и Етичната комисия към ВСС да проверяват съответните съдии за пропуснато поведение (уведомяване на ВСС за образувани дела), извършването на което би било в пряко нарушение на Кодекса за етичното поведение на българските магистрати. Основен принцип при поведението на магистратите е отстояване на независимостта им и неподдаването на вътрешни и външни за съдебната система влияния. Съгласно Кодекса за етичното поведение на българските магистрати: "Независим по смисъла на Кодекса е този магистрат, който при изпълнение на служебните си задължения се ръководи единствено от вътрешното си убеждение и закона като не се поддава на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от представители на която и да е друга власт – публична или частна, вътрешна или външна за съдебната система". Съгласно т. 1.2 от Раздел II от Кодекса "Магистратът не допуска и не се поддава на каквото и да е външно влияние, натиск, заплахи, пряка или косвена намеса в работата си, независимо от техния източник, повод или причина". Тълкуването на тези разпоредби обосновава единствено възможния извод, че е недопустима намеса под каквото и да е форма в работата на независимия съд, без значение дали източникът на този натиск или влияние е външен или вътрешен за съдебната система."

От Съюза на съдиите добавят, че създадената представа за привилегированост и застрашената независимост на съда по конкретни дела изисква ВСС незабавно да преустанови негативните последици от решението си.  

 

Още по темата

Маргарита Илиева към Бойко Борисов: Дължите оставка

Предишна новина

Нови държавни помощи в българския енергиен сектор

Следваща новина

Коментари

51 Коментара

 1. 51
  49-ти | нерегистриран
  3
  0

  Твоят коментар е опита за НАТИСК ВЪРХУ СЪДИИТЕ ПО ДЕЛАТА С ЧЛЕНОВЕ НА ВСС, а това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ !!!натикса се изразява с това, че се вкарва манипулативната теза, че видите ли, за това, че съдията-докладчик не е нарушил закона да търси подсъдимите да ги уведомява за делата преди да е дал ход на тъжбата, било "защита " на Ченалова.Ето така действат , така са ги учили да мърсуват и натискат в Симеоновското школо. Е, този път натиска ви няма да мине.Съдията е длъжен да спазва закона, дори и да има такъв нагъл натиск върху него от хора, от които зависи кариерното му израстване. А като ви свърши мандата, всеки от вас ще си понесе отговорността за стореното в нарушение на закона, съгласно закона!

 2. 50
  Заглавието е точно | нерегистриран
  1
  0

  Заглавието точно и прецизно отразява буквалната и ПРЕносна истина за нещата. Стигнали са дъното отдавна, сега дълбаят бездна за личен рекорд :)

 3. 49
  ЖАЛКИ.....ЖАЛКИИИ... | нерегистриран
  1
  -5

  ЕЙЙЙ,КАКВА АЛЧНОСТ ЗА ВЛАСТ И ПОСТОВЕ.СЪЮЗА НА КУЦКОВА СТИГНАХА ДО ТАМ,ЧЕ ДА СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАТ С ГНИЛАТА ЯБЪЛКА И ДОРИ РЕВНОСТНО ДА Я БРАНЯТ

 4. 48
  | нерегистриран
  3
  0

  "За да няма подобни празноти в знанията на бъдещите магистрати, трябва да се въведе задължително изпит относно лични данни на членове на ВСС.", и този изпит да се проведе от Ваньона и Милен, да включат и Петя от Добрич, че без нея, като яростна познавачка на Ж. Сталев, единствено, за къде !

  Това ще им е шанса за успех, като им гледам дипломите и резултатите от държавни изпити, дори и когато са положени в Магнаурската школа !

 5. 47
  | нерегистриран
  5
  0
  До коментар #44 от "някой си | нерегистриран":
  Ей, като чета тука, не мога да повярвам, че така лесно се наплюват членове на ВСС, на които "честната" Ченалова толкова им се била обидила, че чек им завела по две дела, ей така, от спортна злоба. Нали ви е ясно, че Ченалова не напада само тези, които играят за нейния отбор. Чудя се ама как така С.Михов, приятеля му зам.министърчето Петков, зам.председателя на ВКС и най-вече председателя "не са знаели" за тези чх дела, не са знаели че ВСС от две години и половина се занимава малко или много с Ченалова и сега тя най-честната, доблестна и независима магистратка, а членовете на ВСС, които доказват нейните меко казано нарушения, видите ли злоупотребявали с властта си. Как смелият Панов шест месеца е стоял на заседанията на съвета и е гледал в очите своите колеги с чх дела.Как така министърът, който даже като адвокат не е бил точен, само е подхвърлял някои да се отведат от производствата срещу Ченалова-Бечева, без аргументи. Като гледам кои защитават Ченалова-Бечева, като гледам съюзчето на съдиите как се финансира, ашколсун за тез "независими" магистрати. Но Господ гледа...  Извинявайте, ама трябва да сте тотален правен неграмотник, за да ги спишете тия работи. Айде пак да прочетете защо не се дължи уведомление никому. Да вникнете, доколкото ви позволява мисълта, че не само не се дължи, но и е нарушение да се уведомява. Пък в допълнение да ви кажа - няма нормален съдия, който да приеме, че това е проблем. Впрочем, като гледам пейзажа, редно е да добавя, няма нормален относително грамотен съдия, който да приеме подобни дивотии като основание за отмяна на решението. То ще си падне на другото основание - справка предния материал по проблема.

 6. 46
  до 44-ти | нерегистриран
  9
  -1

  И да са знаели, къде и кой закон задъжава или разрешава на съдиите да разговарят по делата си със страните извън съда и извън съдебното дело?Като като си го представяш ти, съдията да ти се обади за да те уведоми, че срещу теб има негово дело за клевета, още преди да е даден ход на тъжбата?Кой си ти,че си въобразяваш, че съдията и цял председателна ВКС ти бил длъжен да те търси за да те уведомява, че си подсъдим?Ти за Янева ли се имаш, над закона ли си ???А после съдията как ще обясни на другата страна, ти откъде знаеш за това дело, преди да са разменени книжа?Или заради това ще трябва и да се отведе от разглеждането?

 7. 45
  така е Господ гледа и корупция няма да търпи повече! | нерегистриран
  9
  0

  "очно през тази година България имаше вероятно най-смисленият си министър за всичките 25 години на така наречения преход. Човек, съчетаващ висока компетентност и култура, толерантност и диалогичност, твърдост и последователност. При това излъчен не от бездънния резервоар на политическия кариеризъм, а от гражданското общество. В края на краищата той беше принуден да си отиде, но направеното от него ще остане.  Той здраво разклати дървото на съдебната система, така че "гнилите ябълки” започнаха да капят и да се „топят” една друга. Оттук нататък имитациите на съдебна реформа вече няма как да минават незабелязани. Включително и заради все по-обединената общност на съдиите, които не се страхуват да протестират с лицата и имената си и да поставят диагнозата: "Мнозинството в парламента и управляващите политически партии ясно показаха с решението, че независима съдебна система не само не им е нужна, а дори е нежелана от мнозинството политици в България”.  От тази година България за първи път има председател на Върховния касационен съд, който противно на непробиваемата досега традиция на "замазване”, характерна за хората на подобни високи постове, не се притеснява да назове истината ясно и на висок глас: че "държавата и обществото ни бяха поставени под пълен олигархичен контрол”, че "българската олигархия си има държава”, че това е "добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и, разбира се, съдебната система” и че "усилията, положени през последните седмици за спъване на реформата, са напълно обясними, защото именно съдебната система е тази, която би могла да върне държавата на нейните граждани”.

 8. 44
  някой си | нерегистриран
  1
  -7

  Ей, като чета тука, не мога да повярвам, че така лесно се наплюват членове на ВСС, на които "честната" Ченалова толкова им се била обидила, че чек им завела по две дела, ей така, от спортна злоба. Нали ви е ясно, че Ченалова не напада само тези, които играят за нейния отбор. Чудя се ама как така С.Михов, приятеля му зам.министърчето Петков, зам.председателя на ВКС и най-вече председателя "не са знаели" за тези чх дела, не са знаели че ВСС от две години и половина се занимава малко или много с Ченалова и сега тя най-честната, доблестна и независима магистратка, а членовете на ВСС, които доказват нейните меко казано нарушения, видите ли злоупотребявали с властта си. Как смелият Панов шест месеца е стоял на заседанията на съвета и е гледал в очите своите колеги с чх дела.Как така министърът, който даже като адвокат не е бил точен, само е подхвърлял някои да се отведат от производствата срещу Ченалова-Бечева, без аргументи. Като гледам кои защитават Ченалова-Бечева, като гледам съюзчето на съдиите как се финансира, ашколсун за тез "независими" магистрати. Но Господ гледа...

 9. 43
  до дядо Нелко-Митеца | нерегистриран
  3
  0

  Злобата на този скала не я хваща.С кои очи гледа хората, с каква съвест заспива вечер, след цялата мръсития срещу колегите му- и съдии и прокурори??

 10. 42
  UVIDEM SQ | нерегистриран
  0
  0

  EH MOLADCAI ( EH MLADEJI ) ZA TOM DENGI O6LI ( ZA TOVA PARITE VI OT DANACI OTIVAT NA VETARO ) ONI RABOTAUT I VZQT VA6IM DENGI ( TE RABOTQT I VZEMAT OT VA6ITE PARI KATO DANAKOPLATCI ) I SPISAIVAET V RABO4EM VREMENQ ( I PI6AT V RABOTNO VREME ) KAGDA VAI ZARABOTAVAETE DENGI DLQ ANIH ( KOGA VIE RABOTITE TA TEZI TAPANARI DA VZEMAT ZAPLATI ) I ONI VAIPISAET S BOL6EM O6IBKI V SVAIH KOMENTARAMI ( I TE PI6AT S GOLEMI GRE6KI V KOMENTARIITE SI ) PA4EMU GOLAD KAKOI U IH O4EM BOL6OM ( ZA6TOTO TEHNIA GLAD E MNOGO GOLQM ) A ON ZARADILAST BOL6E VEKA ( A TOI E POVE4E OT VEK ) V LETA 1917 KAGDA U6LA IZ EVRAPEISKA OB6TNAST OBRAZA SATANA EVREISKAVA I BEZRODNAVA S IMENQ LENINA I STALINA ( V GODINA 1917 KOGATO IZLEZNA OBRAZA NA SATANATA EVREISKA I BEZRODNA S IMETO NA LENIN I STALIN ) I SATANA DELAUT V ETIH VREMIONA SVAIO DELA IZ ETIH SAIT KTO NAZAIVAETSA PARODNII SVET ( I SATANATA PRAVQT SVOQTA PROPAGANDA V TOZI SAIT KOITO SE KAZVA PARODIEN SVQT ) DASVIDANIA ( DOVIJDANE )

 11. 41
  Шменти и капели | нерегистриран
  12
  -3

  Куцкова: Г-н премиер, а не може ли за председател на Венецианската комисия да ме предложите?

  Б.Борисов: Не съм мислил, за там мислех Цецо да сложа, че най-разбира от демокрация и човешки права...

  Куцкова: В никакъв случай ! Ще вземе действително да станем прокурорска република - в смисъл да предложи, главният прокурор да бъде и премиер на страната!

  Б.Борисов: Добре бе, Куцкова, ти сега какво искаш всъщност?

  Куцкова (замисля се): А, де! забравих!

  Б.Борисов: Ето! И ти си като Радан, не знае какво иска, но ми каза, когато разбера да ида и да му кажа!

  Куцкова: Ами тогава... поне председател на САС-а да стана, че са четири граници все пак...

  Б.Борисов: Как четири, бе? Нали бяха три? Или ме е излъгал Кокинов?

  Куцкова: Не ви е излъгал - не е преброил правилно.

  Б.Борисов: ???

  Куцкова: Ами Румъния, Сърбия, Македония и Гърция...

  Б.Борисов: Хитреца му с хитрец! Спестил ми е една държава!

  Куцкова: Така, че ако може, направете нещо, знаете колко много ви "уважавам"...

  Б.Борисов: Добре бе, добре! Само за да ми се махнете от главата всичките, че ми писна вече!

  Куцкова: И без опраскване!

  Б.Борисов: НЕ ОБЕЩАВАМ !!!

 12. 40
  | нерегистриран
  9
  0
  До коментар #28 от "Галя Г. | нерегистриран":
  Що ли се излага така Г.Г.

  Или май толкова й е капацитета. Едно, че не познава закона, който от ССБ са й обяснили достатъчно бавно, за да не чете бързо.

  Второ явно си е повярвала колко голям началнике е и си мисли, че всеки трябва да знае трите й имена и ЕГН, евентуална и адрес, та да я разпознае от пръв поглед. Ами съдията може и въобще да не те познава, Галке, и хабер да си няма коя си ти и къде се подвизаваш, та да пише депеши до ВСС-то.

  За да няма подобни празноти в знанията на бъдещите магистрати, трябва да се въведе задължително изпит относно лични данни на членове на ВСС. И съответните високи знания да имат приоритет при класирането.

  Срам и простотия.

  В лицето на ГГ ВСС има своя клоун, чиито словесни бисери, когато четем се заливаме в смях. Не че и други от съвета не са за цирка де...

 13. 39
  юрист,който не е член на ССБ | нерегистриран
  15
  -6

  Момичета,вие много си повярвахте! Защо не се вгледате малко в собствените си редици! Много ми е интересен призива на Панов да не се страхувате!Ами голяма част от съдиите във ВКС отдавна от никого не се страхуват!Да сте чували израза "над мен е само господ"Да сте чували за "правилни адвокатски кантори",които печелят всички дела във ВКС ?Нека съдиите да си изчистят най-напред собствената къща,пък тогава да политиканстват.

 14. 38
  Б.Борисов | нерегистриран
  9
  -3

  Предлагам утре за министър на правосъдието Нели Куцкова!  Ако не иска и това - предлагам я за президент, че да се утеши дето навремето не успя за вицепрезидент!  Предлагам я и за генерален адвокат на България!  И за шеф на ООН!  А сега да ви видя!

 15. 37
  Дядо Нелко 3 | нерегистриран
  4
  -5
  До коментар #35 от "Дядо Нелко, ти да не си бил прокурор? | нерегистриран":
  :)))))))))))  Дядо Нелко е бил съдия и какво ли не само бели зелки не яде.Дядо Нелко има акъл в главата няма нужда жилетките да го манипулират...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.