Вместо съдебна ваканция: Председателите на съдилища ще отлагат дела, но за не повече от 30 дни

Вместо съдебна ваканция: Председателите на съдилища ще отлагат дела, но за не повече от 30 дни

Административните ръководители на органите на съдебна власт, при усложняване на епидемичната обстановка, да могат да отсрочват насрочени съдебни дела и производства за нови дати не по-късно от 30 дни. Такова предложение внесоха между първо и второ четене на промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение трима депутати от ГЕРБ – Красимир Ципов, Анна Александрова и Пламен Нунев.

С промените се позволява още различни органи да провеждат заседания от разстояние, включително съдебни заседания. "По време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние“, предлагат депутатите.

С три месеца се отлагат и редовните общи събрания на професионалните общности на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители. „ Значителният брой на участниците в тези общи събрания (адвокатите са около 14 000, нотариусите - над 600, частните съдебни изпълнители - над 200), законоустановената продължителност на провеждането на събранията в рамките на два поредни почивни дни и свързаните с това пътувания извън населеното място по местоживеене и месторабота на преобладаващия брой участници в тях и престой в едно и също населено място за времето на събранието, ще създаде повишен риск от заразяване и разпространение на заболяването Covid-19 в период на извънредна епидемична обстановка, а от друга страна застрашава възможността в общите събрания да участват ефективно в събранието, ако се окажат възпрепятствани заради противоепидемични мерки или предпочетат да не се подлагат на излишен риск. Удължаването с три месеца на законоустановените срокове за провеждане на общи събрания ще създаде гаранция за упражняване правото на всички лица да участват в съответните общи събрания при спазване на противоепидемични изисквания в ситуация на нарастващ брой заболели лица в страната“, мотивират промяната вносителите.

Всички чужденци, подлежащи на настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“, включително и тези настанени в звената за краткосрочно настаняване, преминават първичен медицински преглед, като им се прави и PCR тест.

„Тези с положителен PCR тест се изолират в определени за това помещения. Чужденците с отрицателен PCR тест се карантинират в други помещения, като при поява на симптоми отново биват изследвани с PCR тест, като при положителен тест и изявена клинична симптоматика, лицето подлежи на хоспитализация в Медицинския институт на МВР. След изтичане на карантинния период на PCR положителните лица се провежда нов двукратен тест и едва след това се извеждат от зоната на карантинираните. До като трае изолацията/карантината не се провеждат действия по първоначална идентификация и установяване на самоличност на чужденеца, нито е възможно да се извърши и преценка на последващите административни мерки, които следва да се предприемат спрямо него. В част от случаите не е възможно да се проведат необходимите интервюта с чужденеца, за да се прецени какви да бъдат последващите мерки спрямо него“, предлагат още депутатите.

В предложението липсва първоначално предвидената и обявена по-рано в Съдийската колегия на ВСС идея за съдебна ваканция. Тя обаче може да бъде представена в рамките на предстоящата Правна комисия в НС преди второто четене на промените в пленарна зала.

Още по темата

Съдът отхвърли иска на Георги Вълев от "Килърите" за 50 000 лв. срещу прокуратурата

Предишна новина

Съдийската колегия с декларация против изказване на Валери Симеонов

Следваща новина

Коментари

15 Коментара

 1. 15
  Милена | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #12 от "хахахахаах | нерегистриран":
  Що не питаш председателя на ОС Варна, да речем?

  Гледах в сайта на ВСС, че вече 2 дена не се разпределят дела в ОС - Варна. Явно нещо се случва...

 2. 14
  | нерегистриран
  0
  -1

  По време на извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие противоречи пряко на разпоредбата на Конституцията на Република България, и по-конкретно на чл. 57, ал. 1, която забранява отнемането на основните права на гражданите, каквото е правото на платен годишен отпуск по чл. 48, ал. 5 от конституцията. Временно ограничаване на тези права е допустимо само в случаи на война, военно или друго извънредно положение (чл. 57, ал. 3), а не по време на извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна, както искат Красимир Ципов, Анна Александрова и Пламен Нунев.

 3. 13
  Спазват ли депутатите Закона за нормативните актове | нерегистриран
  0
  0

  По време на извънредна епидемична обстановка Красимир Ципов, Анна Александрова и Пламен Нунев между първо и второ четене по „бързата писта” за законотворчество без никакви МОТИВИ към проекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение предлагат да се реанимира § 51а, който гласи, че разпоредбите на чл. 7 се прилагат по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. Тоест, че по време на извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна, а не по време на извънредно положение и два месеца след неговата отмяна работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Мотивите трябва да съдържат: причините, които налагат приемането на § 51а; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, които да отговарят на тези изисквания не се обсъжда от компетентния орган.Според чл.28, ал.2 от ЗНА мотивите, съответно докладът към проекта за нормативен акт следва да съдържат: 1) причините, които налагат приемането, 2) целите, които се поставят, 3) финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата наредба, 4) очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива, както и 5) анализ на съответствие на проекта с правото на Европейския съюз. Според чл.28, ал.4 от ЗНА, проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, които да отговарят на изискванията на ал.2, не се обсъжда от компетентния орган. Използването на „бърза писта” за законотворчество трябва да се следи внимателно от граждани, анализатори и народни представители, за да се избегнат възможностите за прокарване на лобистки интереси и други неправомерни влияния. Доколко съдържанието на мотивите към законопроектите на народните представители отговарят като съдържание на изискванията на Закона за нормативните актове, всеки може да прецени сам като се запознае с тях. Правото на платен годишен отпуск е основно трудово право . По време на извънредно положение и два месеца след неговата отмяна работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие противоречи пряко на разпоредбата на Конституцията на Република България, и по-конкретно на чл. 57, ал. 1, която забранява отнемането на основните права на гражданите, каквото е правото на платен годишен отпуск по чл. 48, ал. 5 от конституцията. Временно ограничаване на тези права е допустимо само в случаи на война, военно или друго извънредно положение (чл. 57, ал. 3), а не по време на извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна, както искат Красимир Ципов, Анна Александрова и Пламен Нунев.

 4. 12
  хахахахаах | нерегистриран
  3
  -1
  До коментар #11 от "АНОНИМЕН | нерегистриран":
  Каде са тези болни, колега? По другите места, в предприятията, болни няма ли? Изолирани сме от контакт с адвокати и граждани - навсякъде има прегради, служителите също са отделени от гражданите и адвокатите. Съдиите и прокурорите са мах по двама в стая, служителите - с гръб един към днуг. Еми - ще се редуваме - през ден, до обяд, така ще е. Ще идват на работа в осем, ще си тръгнат в шест, на две смени и пак всичко може да върви нормално...

  Ето и с двете букви - има и главни, и малки.

  Що не питаш председателя на ОС Варна, да речем?

 5. 11
  АНОНИМЕН | нерегистриран
  2
  -2
  До коментар #10 от " | нерегистриран":
  Вас не са ли ви учили, че има и малки букви?

  Каде са тези болни, колега? По другите места, в предприятията, болни няма ли? Изолирани сме от контакт с адвокати и граждани - навсякъде има прегради, служителите също са отделени от гражданите и адвокатите. Съдиите и прокурорите са мах по двама в стая, служителите - с гръб един към днуг. Еми - ще се редуваме - през ден, до обяд, така ще е. Ще идват на работа в осем, ще си тръгнат в шест, на две смени и пак всичко може да върви нормално...

  Ето и с двете букви - има и главни, и малки.

 6. 10
  | нерегистриран
  5
  -2
  До коментар #9 от "АНОНИМЕН | нерегистриран":
  КЪДЕ СА ТЕЗИ БОЛНИ, КОЛЕГА? ПО ДРУГИТЕ МЕСТА, В ПРЕДПРИЯТИЯТА БОЛНИ НЯМА ЛИ? ИЗОЛИРАНИ СМЕ ОТ КОНТАКТ С АДВОКАТИ И ГРАЖДАНИ - НАВСЯКЪДЕ ИМА ПРЕГРАДИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ СЪЩО СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ И АДВОКАТИТЕ. СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ СА MAX ПО ДВАМА В СТАЯ, СЛУЖИТЕЛИТЕ - С ГРЪБ ЕДИН КЪМ ДРУГ. ЕМИ, ЩЕ СЕ РЕДУВАМЕ - ПРЕЗ ДЕН, ДО ОБЯД, ТАКА ЩЕ Е. ЩЕ ИДВАТ НА РАБОТА В ОСЕМ, ЩЕ СИ ТРЪГВАТ В ШЕСТ, НА ДВЕ СМЕНИ И ПАК ВСИЧКО МОЖЕ ДА ВЪРВИ НОРМАЛНО. АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ, НИЕ ЛИ СМЕ НАЙ - СПЕЦИАЛНИТЕ ОТ ВСИЧКИ, СПРЕТЕ СЕ.

  Вас не са ли ви учили, че има и малки букви?

 7. 9
  АНОНИМЕН | нерегистриран
  2
  -7
  До коментар #2 от "Колегата | нерегистриран":
  Колеги, това е несериозно! Положението в съда е повече от плачевно. Повечето колеги са болни. Редно е да има някакво решение, а разсрочването на делата само ще утежни ситуацията.

  КЪДЕ СА ТЕЗИ БОЛНИ, КОЛЕГА? ПО ДРУГИТЕ МЕСТА, В ПРЕДПРИЯТИЯТА БОЛНИ НЯМА ЛИ? ИЗОЛИРАНИ СМЕ ОТ КОНТАКТ С АДВОКАТИ И ГРАЖДАНИ - НАВСЯКЪДЕ ИМА ПРЕГРАДИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ СЪЩО СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ И АДВОКАТИТЕ. СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ СА MAX ПО ДВАМА В СТАЯ, СЛУЖИТЕЛИТЕ - С ГРЪБ ЕДИН КЪМ ДРУГ. ЕМИ, ЩЕ СЕ РЕДУВАМЕ - ПРЕЗ ДЕН, ДО ОБЯД, ТАКА ЩЕ Е. ЩЕ ИДВАТ НА РАБОТА В ОСЕМ, ЩЕ СИ ТРЪГВАТ В ШЕСТ, НА ДВЕ СМЕНИ И ПАК ВСИЧКО МОЖЕ ДА ВЪРВИ НОРМАЛНО. АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ, НИЕ ЛИ СМЕ НАЙ - СПЕЦИАЛНИТЕ ОТ ВСИЧКИ, СПРЕТЕ СЕ.

 8. 8
  АНОНИМЕН | нерегистриран
  3
  -1

  КАКВОТО РЕШИ ГЕШЕВ - ТОВА ЩЕ Е!

 9. 7
  | нерегистриран
  12
  -4

  Казус: Единият съд е затворен от председателя си, приключени са 200дела, а 50 са просрочени, няма починали от вируса. Другият съд е оставен да работи, приключени са 250 дела, няма просрочени дела, , 5 души от персонала са се заразили и починали заради геройството на шефа.
  Та въпросът е: Каква трябва да е съдбата на двамата шефове- ще накажат първия за просрочените дела или ще пратят втория в затвора, че в името на кариерата си е погубил живота на 5 човека?

 10. 6
  ******** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 5
  | нерегистриран
  14
  -1

  ЗАТВАРЯЙ!

 12. 4
  | нерегистриран
  10
  -2

  Не знам ама Правен свят следва да поразпитат нагоре надолу и да дадат някаква информация че тука само седим и си дърдорим

 13. 3
  ........... | нерегистриран
  11
  -16
  До коментар #2 от "Колегата | нерегистриран":
  Колеги, това е несериозно! Положението в съда е повече от плачевно. Повечето колеги са болни. Редно е да има някакво решение, а разсрочването на делата само ще утежни ситуацията.

  Колега глупости говорите, цялата система ще остане на трупчета,,, хората ще полудеят. Ние сме най-важното звено в държавата. Мерете си приказките.

 14. 2
  Колегата | нерегистриран
  17
  -16

  Колеги, това е несериозно! Положението в съда е повече от плачевно. Повечето колеги са болни. Редно е да има някакво решение, а разсрочването на делата само ще утежни ситуацията.

 15. 1
  Stan | нерегистриран
  14
  -13

  Това е правилното решение. В противен случай на 02.01.2021г. съдилищата ще осъмнат с планина от дела - стари и нови, които няма да се решат дълго време. Дистанция навсякъде, без струпване, както във всички сфери...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.