Военно-окръжният прокурор на Сливен остава на поста за втори мандат

Военно-окръжният прокурор на Сливен остава на поста за втори мандат
Прокурор Христо Тинев, снимка:БГНЕС/архив

Междувременно, Маргарит Стоилов пое Районна прокуратура-Харманли също за втори мандат.

Пред кадровиците кандидат посочи, че предвид спецификите на района и демографската криза, която го е обхванала, най-сериозните проблеми там са свързани с битовата престъпност. Кадровите проблеми, текучеството на кадри, ниската мотивираност на млади магистрати да заемат щатове в Районна прокуратура-Харманли, както и не особено добрата материална база са също част от проблемите на досегашния административен ръководител, който пое ангажимент да работи все така стегнато и да запази позитивните тенденции.

В изказванията си за кандидата пръв думата взе главния прокурор Иван Гешев, който посочи, че е с изключително добри впечатления от работата на прокурор Стоилов, въпреки тежката кадрова криза, в която се намира ръководеното от него обвинение. Като „отлична“ определи Гешев работата на кандидата и по последните досъдебни производства, свързани с противодействието на битовата престъпност в района.

Подобно становище сподели и Йордан Стоев, а накрая и останалите членове на Прокурорската колегия подкрепиха прокурор Стоилов за втори мандат.

Военно-окръжният прокурор на Сливен Христо Тинев остава на поста за втори мандат, реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Кандидатът е дългогодишен член съм на Асоциацията на прокурорите в България и е вземал участие в различни национални и регионални семинари и обучения с голямо теоретическо и практическо значение.

„Познавам много добре колегите магистрати и съдебните служители в прокуратурата и съм наясно с възможностите и качеството на работа на всеки от тях. В професионалната си кариера съм поддържал много добри колегиални отношения, които смятам да продължа и занапред и които считам за основа за постигане на по-добри резултати в съвместната ни работа. Постигнатото през първия ми мандат се дължи на старанието и усилията на всички магистрати и съдебни служители на прокуратурата и смятам, че предпоставка за това е колегиалната атмосфера във взаимоотношенията и създадения добър синхрон с административното ръководство на Военно-апелативна прокуратура. Считам, че се ползвам с подкрепата на личния състав и че ако бъда избран, ще продължим заедно да допринасяме за подобряване работата на прокуратурата, за надграждане и развитие на постигнатите досега резултати“, мотивира явяването си прокурор Тинев.

Пред кадровиците кандидатът отчете, че големият район на компетентност на Военно-окръжна прокуратура - Сливен създава затруднения в пряката комуникация между прокурорите и разследващите органи в хода на разследването и свързаните с това пътувания, командировки, разпити пред съдия, внасяне за одобрение на протоколи за претърсване и изземване, вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ и други, а отдалечеността на Военно-следствените участъци от града увеличава разходите на прокуратурата при провеждането на работни срещи, съвещания и обучителни мероприятия. По тази причина прокурор Тинев обясни, че ако бъде възприето на законодателно ниво предложението за промени в компетентността на военните магистрати, то обвинението ще се нуждае допълнително от откриване на следствен отдел, както и от осигуряването на нови автомобили за придвижване.

Сред основните цели на кандидата са: активизиране на борбата с употребата и разпространението на наркотични вещества, корупционните престъпления и домашното насилие, активизиране дейността на прокурорите по приложението на чл.72 от НК, във връзка с последните указания на главния прокурор, продължаване на добрите практики за срочно и качествено приключване и решаване на досъдебните производства и недопускане продължаването на разследването извън разумните срокове, запазване на добрата тенденция за намаляване броя на върнатите от съда дела и постановените оправдателни съдебни актове, поддържане на постигнатата много добра организация относно работата по спрените досъдебни производства, продължаване на контролно-превантивната дейност, съвместно с регионалните служби „Военна полиция“ в Сливен и Варна, както и продължаване на добрата практика за сформиране на екипи от прокурори и разследващи органи по дела с фактическа и правна сложност, дела, взети на специален надзор и такива от особен обществен интерес.

„С желанието и убедеността, че ще реализирам концепцията си, ще надстроя добрите практики и ще утвърдя доброто име на една традиционно много добре организирана и ефективно работеща прокуратура, каквато е Военно-окръжна прокуратура - Сливен, искам да Ви уверя, че ако бъда избран повторно за административен ръководител, ще положа необходимите усилия, воля и старание, съвместно с колектива, да осигуря това надграждане и усъвършенстване, както и да Ви убедя в амбицията си да постигна още по - добри резултати в осъществяването на прокурорската и административна дейност в прокуратурата“, посочи прокурор Тинев.

Прокурорската колегия го подкрепи единодушно.

Още по темата

Окръжният прокурор на Смолян оглави Апелативната прокуратура в Пловдив

Предишна новина

ВАС: Задължението за ваксиниране като условие за посещение в детски градини не е дискриминация

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    RRR | нерегистриран
    0
    -4

    Всичко е добре, ама тази асоциацийка бърка малко нещата.Вземи се махни, а.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.