ВСС награди съдия от Окръжен съд – Варна и го пенсионира

ВСС награди съдия от Окръжен съд – Варна и го пенсионира

Съдия Димо Димов от Наказателно отделение на Варненски окръжен съд беше поощрен с отличие "личен почетен знак първа степен-златен" от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от съда.

Съдия Димов е поощрен по предложение от административния ръководител на Окръжен съд – Варна съдия Марин Маринов във връзка с освобождаването му от длъжност "съдия" в Окръжен съд – Варна, поради навършване на 65-годишна възраст. Предложението беше подкрепено от Съдийката колегия на ВСС, с решение от 07 април 2020г. Съдия Димов е награден за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Димо Димов има над 31 години юридически стаж в съдебната система. Последователно е заемал длъжността "съдия" в Районен съд – Силистра, "съдия" в Окръжен съд – Силистра и "съдия" във Военен съд – Варна. С решение на ВСС от 07.12.2009 г. е назначен за заместник-административен ръководител на Военен съд – Варна, а от 01.04.2014 г. е преназначен на длъжност "съдия" в Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна, която заема и към момента.

В предложението бе посочено, че съдия Димов притежава задълбочени теоретични познания и практически умения, като с професионалната си компетентност и квалификация е дал своя принос за издигане авторитета на правораздавателната система.

Иван Гешев иска мораториум върху ръста на заплатите в съдебната система за тази година

Предишна новина

4 549 са разгледаните дела в Окръжен съд - Бургас през 2019 година

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.