ВСС ще изслуша председателите на военните съдилища, обидени от доклада на ВКС

ВСС ще изслуша председателите на военните съдилища, обидени от доклада на ВКС

Съдийската колегия ще изслуша председателите на военните съдилища, които сами поискаха това. Поводът – анализът за дейността на военните съдилища, изготвен от съдиите от Върховния касационен съд Елена Авдева и Лада Паунова.

Докладът на ВКС имаше за цел да определи качеството на правораздаването във военните съдебни органи. Изводите са повече от притеснителни – констатира се липса на капацитет за решаване на дела, които не са от фактическа и правна сложност. Многократно връщане на делата на прокуратурата без основания, което води до драстични забавяния на съдебните производства. Върховните съдии се натъкнаха и на обезпокоително голям процент на отменени и изменени актове, както и заиграване със статистиката, за да изглеждат делата повече на брой и др. И всичко това на фона на ниска натовареност.

Изводите в доклада предизвикаха възмущението на военните магистрати. Повсеместно бяха проведени общи събрания, на които да се обсъдят констатациите. Но единственият военен съд, който излезе с конкретни предложения бе този в Пловдив. Всички останали се възмущаваха предимно от тона на доклада на ВКС, който приеха за обиден, като най-далеч стигнаха съдиите от Военен съд-София, които директно сезираха Етичната комисия на Съдийската колегия.

На днешното заседание на Съдийската колегия бе внесен не само протоколът от обсъждането на доклада в Наказателната колегия на ВКС, но и протоколите от общите събрания на всичките четири военни съдилища – Военно-апелативния и тези в София, Пловдив и Сливен.

Лозан Панов обърна специално внимание на документите от колегите в Пловдив. И цитира част от изказването на един от съдиите, без да му споменава името: "Констатациите са верни, фактите говорят сами, още повече по едното или двете дела, цитирани в този доклад, аз съм докладчик. Написали го, цифрите са верни. Има ли дела от 2003 г. - 2004 г., които не могат да приключат все още? Има. Има ли дела, по които ВКС казват да се направи едно, ние не го правим? Има. ВКС казва, че са задължителни указанията им, а ние не ги изпълняваме. Това е най-големият проблем на ВКС, те контролират другите и са ядосани затова, че ние не изпълняваме това, което те казват."

А кой е изказалият се стана ясно от думите на Галя Георгиева – Даниел Луков.

Нататък Лозан Панов цитира и част от предложенията на военните съдии от Пловдив като най-важното е, че предлагат още един военен съд да бъде закрит. Освен това настояват и за периодични работни съвещания на всички магистрати за обсъждане приложението на закона, както и веднъж или два пъти в годината на тези срещи да присъства и съдия от ВКС; да се обърнат към директора на НИП с молба за съдействие военните да участват в семинари и обучения, а веднъж годишно да има и специализиран семинар за тях и др.

Що се отнася до сигнала на Софийския военен съд до Етичната комисия, Даниела Костова, която е неин председател, заяви, че е преценено да не се извършва проверка. "Няма да водим етични разследвания за квалификациите в анализа. Преценили сме, че не са налице основания за извършване на проверка. Няма как да не бъдат използвани определени думи и не трябва да се търси нищо обидно", каза още Костова.

Най-ожесточен спор обаче предизвика предложението дали председателите на военните съдилища трябва да бъдат изслушани на заседание на Съдийската колегия или да се организира специална дискусия по тази тема, каквато задача бе възложена на Комисията по съдебна карта преди около 20 дни с решение на колегията.

Галя Георгиева и Даниела Костова твърдо отстояваха идеята председателите на бъдат изслушани на заседание на съвета.

Не на това мнение бе Калин Калпакчиев: "Ясно казахте, че решението на колегията беше да възложи на комисията по съдебна карта да организира подходящи обсъждания и да предложи мерки. В рамките на месеца ще предложим обсъждания, никой от колегите няма да бъде пренебрегнат. Вместо да ги викаме, ще предложим организиране на дебат под егидата на съдийската колегия, който ще бъде ясно фокусиран върху професионалния аспект на проверката и въобще на бъдещето на военните съдилища."

Галя Георгиева обаче направи аналогия с наказателния процес, където се давало последна дума на подсъдимия. Защо да не изслушаме колегите, само защото са по-ниско натоварени да ги извадим пред скоби ли, попита Георгиева.

Галина Карагьозова обаче призова колегите си от ВСС да се срещнат с военните съдии в рамките на графика, който в момента се работи от комисията по съдебната карта. Комисията е готова с график на мерки, които ще бъдат поставени за обсъждане утре, заяви Карагьозова.

Даниела Костова обаче не се съгласи. "Не виждам защо един час обсъждаме дали да ги изслушаме или не. Това е дискриминационно. Какво ще направим, ако съкратим още три съдилища и 8 човека. Голямата реформа", отсече Костова.

Думите й вбесиха Калин Калпакчиев. "Никой не е казвал, че ще се закриват военни съдилища, че съдебната карта ще свърши със закриването на военните съдилища. От една страна казвате – Калпакчиев, направи реформа. Ама от друга Галя Георгиева казва: "Само да не е от Пловдив". Сега Даниела Костова вика: "Само да не са военните." Кажете откъде да започнем. Никой не дискриминира военните, но сега демонстративно да ги викнем и да кажем колко неправ е бил ВКС ли, вместо да се съсредоточим върху проблемите. Защо ще ги слушаме? За да променим констатациите на ВКС ли? Нямаме право. Трябва да организираме дискусия, открита за всички в професионален формат. Какво ще направим за половин час, каква е ползата да ги изслушваме, те се чувстват засегнати в чисто емоционален засегнати. Какво ще им кажем - Лошият ВКС казва да ги закрием, ама ние сме с вас? Ако ще правим нещо, да го правим. Да пратим анализа на главния прокурор, той ще реши проблема", отсече Калпакчиев.

А Юлия Ковачева попита в каква процедура ще бъдат изслушвани председателите на военните съдилища. "Докладът на ВКС касае професионалната работа на съдии. Освен да покажем емоционална пристрастност, друго не можем да направим. Ние се занимаваме с доклада на ВКС, за да бъдем наясно какво се случва в съдилищата. Така както не сме изслушвали председателите на апелативните съдилища, не виждам основание и за колегите от военните съдилища." И добави, че искане за изслушване в становищата няма.

В крайна сметка обаче мнозинството прие да бъдат изслушани военните началници в магистратурата.

Извън контекста, Светла Петкова направи стъписващо изказване. Тя попита "дали пък няма място за дисциплинарно производство". "Става дума за колегата от Пловдив, който казва, че има дела от 2003 г. и 2004 г. Изводът в анализа е, че във ВКС се знае много добре, че там има проблем и има забавени дела и то с години, не изпълняват указанията на ВКС и т.н. И искам да попитам упражнил ли е председателят на ВКС правомощията си по чл. 312 от ЗСВ и да предложи образуването на дисциплинарно производство, след като председателят на Военно-апелативния съд не го е напрали. Не виждам нито един магистрат, който е допуснал тези нарушения, да е наказан поне с една забележка. След като се правят предложения за наказания за високонатоварени съдилища, нека председателят на ВКС направи предложение за нисконаторавените, където се оказва, че има нарушения", заяви Петкова.

Галина Карагьозова обаче я репликира – тя не би си позволила да дава препоръки как председателят на ВКС да си изпълнява правомощията. Самият Лозан Панов не обърна внимание на препоръката.

 

Още по темата

Правителството гласува плащането на 14 000 евро за бруталния арест на Тенчо Попов

Предишна новина

Магистрати надвиха адвокати на тенис турнир

Следваща новина

Коментари

14 Коментара

 1. 14
  Адвокат | нерегистриран
  3
  -2

  Прочетох становищата на военните съдилища в сайта на ВСС,. Bлизал съм в много заседания на всички военни съдилища. От становищата им ми става ясно, че най-демотивирани и неподготвени за работа са военните съдии от Пловдивския военен съд. На държавата ни и на правораздаването, обаче трябват силно мотивирани и добре подготвени магистрати. Точно това се чете в становищата на Софийския военен съд и на Сливенския военен съд. Нямам нищо против колегите от Пловдив, но това е тяхното мнение и те си признават публично, че не работят добре, бавят делата и не изпълняват указанията на ВКС. Комисията на ВСС би трябвало да има това предвид при оптимизацията и при прекрояване на съдебната карта. Военните съдии и военното правораздаване в България и в света винаги са се ползвали с висок авторитет и уважение.Не го унищожавайте с лека ръка.

 2. 13
  съдия | нерегистриран
  9
  -7

  Следя с интерес темата, защото военните съдии поставиха на фокус за пръв път диалога между магистратите и институциите. На първо място считам, че най-адекватно е поведението на Софийски военен съд. Становището на пловдивските военни съдии и изказванията им са срам не само за военните, но и за цивилните съдии. С този Анализ - доклад на ВКС въобще не се иска становище за съкращаване на съдилища. Това е дерижиран сценарии от известни на всички ни НПО-та, чиито интереси се обслужват от Председателя на ВКС и заместника му, който ръководи наказателно отделение на ВКС. След като анализът беше оповестен публично и получи много крититки по форумите. Едва преди няколко дни, се направи опит да се замажат нещата и грешките от авторките на доклада да се легализират, като ВКС им даде "морална подкрепа". Добре, но това не означава, че доклада е верен и че е анализ на ВКС-то. Този анализ е анализ на двете съдийки, подкрепени от председателя им и "морална подкрепа", но не и правна от съдиите в наказателното отделение.

 3. 12
  | нерегистриран
  11
  -2

  Вече берем, гребем с пълни шепи плодовете на чудната кадрова политика на този и на предходните ВСС-ти !

  Вижте им диалога, сънищата, кошмарите, и познайте дали имат професионалния и човешки капацитет те точно да ни оценяват, предлагат и присъждат по дисциплинарки и пр.

  Оставка и ре-подбор вкл. и на съдии, установени въпреки липсата на собствени професионални и лични качества във ВКС, апелативни , окръжни, специализирани, административни и районни съдилища !

 4. 11
  | нерегистриран
  6
  -10
  До коментар #10 от "магистрат | нерегистриран":
  По силата на коя разпоредба от ЗСВ, ВКС има правомощие да прави преценка на компетентността на съдиите, та дори и на военните,как прилагат закона.Няма такова правомощие, за председателя на ВКС или за председателя на ВАС в ЗСВ. Колеги това е лош атестат за правораздаването. Това е незаконно.Колега ми сподели,че в следващия месец ще има подобен анализ и за качеството на съдебните актове на съдиите от специализираните съдилища.Такъв подход е недопустим.Лично в годините аз и други колеги имаме в папки събрани актове на върховни съдии, които меко казано могат да се окачествят като правни абсурди. Но никога, никога публично за който и да е от тези съдии не сме ги коментирали.  Ти май си военен или спец "магистрат". Всички са наясно с обема и качеството на работата на горепосочените съдилища, което е несравнимо с това на останалите. В доклада на ВКС всичко е написано ясно и точно, като е подкрепено с конкретни примери. И никой не твърди, че е невярно. Просто "капите" си търсят повод да реват, за да не ги закрият. А пък ако това се случи и ги прехвърлят на работа в нормален съд, ще перколясат за месец до два. Това е голямата мъка.

 5. 10
  магистрат | нерегистриран
  11
  -8

  По силата на коя разпоредба от ЗСВ, ВКС има правомощие да прави преценка на компетентността на съдиите, та дори и на военните,как прилагат закона.Няма такова правомощие, за председателя на ВКС или за председателя на ВАС в ЗСВ. Колеги това е лош атестат за правораздаването. Това е незаконно.Колега ми сподели,че в следващия месец ще има подобен анализ и за качеството на съдебните актове на съдиите от специализираните съдилища.Такъв подход е недопустим.Лично в годините аз и други колеги имаме в папки събрани актове на върховни съдии, които меко казано могат да се окачествят като правни абсурди. Но никога, никога публично за който и да е от тези съдии не сме ги коментирали.

 6. 9
  Наблюдател | нерегистриран
  14
  -2

  Всички знаем кой задава АПРИЛСКАТА ЛИНИЯ. Съответно всички, които не я следват, са виновни с форма на вина предумисъл. А всички, които я следват, ги повишават и издигат. Жителството пловдивско е с предимство. Може и от село, ама линията да е успоредна на априлската. Справка - Г.Г.

 7. 8
  | нерегистриран
  9
  0

  Sto da NE reshavat vsicki vidove sporove kasaesti otbranata? Voennite sadilista.

 8. 7
  | нерегистриран
  6
  -2

  Защо имам чувството, че малко от коментиращите са чели доклада?

 9. 6
  съдия - цивилна гарга | нерегистриран
  13
  -1
  До коментар #3 от " | нерегистриран":
  Браво! Само така!

  Няма какво да се проверява. Само че никой не иска да го възприемат и да се държат с него, като с крепостен селянин от досъветска Русия. Най-положителното нещо от цялата тази случка, която се развива около този "доклад" на ВКС и е много полезна и много показателна, е че се създаде прецедент. Сега, когато висшестоящите инстанции пишат мъдрите си доклади, първо ще се замислят как ще бъдат възприети думите им и какви точно термини и обръщения да ползват в тях. Ще си повтарят наум хубавата българска поговорка "Три пъти мери, един път режи".

  А иначе изготвителите на т. нар. доклад на ВКС бяха подкрепени морално от наказателната колегия на ВКС в едно доста порочно общо събрание, проведено на два пъти. Така става когато някой първо е направил "белята" , а после се опитва да "замаже положението".

  Но иначе, така се трупа опит и се надявам той в крайна сметка да е положителен. Във всеки случай диалога и говоренето между инстанциите трябва качествено да се промени и този случай е добър реактив за една такава положителна реакция.

  Що се отнася до членовете на ВСС.... Няма какво да ги коментираме, защото текста на статията, който е изпълнен с цитати от този "дебат" е пределно показателен. Проблемът е в това, че срещу тях няма на кого да се ожалим. Нито речникът, нито действията, нито държанието им съответстват на представите ми за член на Висш съдебен съвет. И както беше писано в един коментар от свързаните с темата статии, нека да вложим достатъчно мъдрост при гласуването ни за следващите членове на ВСС, защото тези поне от професионалната квота, ние ще си ги изберем! И понеже си ги познаваме, ако не гласуваме по съвест и вътрешно убеждение, ние ще си носим и срамът от последващите им поразии и бели, които ще натворят.

  Подкрепям! Да внимаваме кого ще избираме догодина! Да напомня, че М. Итова, Г. Георгиева и Д. Костова са от съдийската квота! И постоянно им гледаме резила - но този резил си е наш, защото сме гласували за тях.

 10. 5
  До 3 | нерегистриран
  7
  0

  Как е проведено събрание на два пъти?

 11. 4
  | нерегистриран
  9
  -9

  Най-големият проблем на военното правораздаване е дейността на Военна прокуратура. Военния съд е следствие и завършващ образ на тази представяща се за все по-излишна система.

 12. 3
  | нерегистриран
  12
  -4

  Браво! Само така!

  Няма какво да се проверява. Само че никой не иска да го възприемат и да се държат с него, като с крепостен селянин от досъветска Русия. Най-положителното нещо от цялата тази случка, която се развива около този "доклад" на ВКС и е много полезна и много показателна, е че се създаде прецедент. Сега, когато висшестоящите инстанции пишат мъдрите си доклади, първо ще се замислят как ще бъдат възприети думите им и какви точно термини и обръщения да ползват в тях. Ще си повтарят наум хубавата българска поговорка "Три пъти мери, един път режи".

  А иначе изготвителите на т. нар. доклад на ВКС бяха подкрепени морално от наказателната колегия на ВКС в едно доста порочно общо събрание, проведено на два пъти. Така става когато някой първо е направил "белята" , а после се опитва да "замаже положението".

  Но иначе, така се трупа опит и се надявам той в крайна сметка да е положителен. Във всеки случай диалога и говоренето между инстанциите трябва качествено да се промени и този случай е добър реактив за една такава положителна реакция.

  Що се отнася до членовете на ВСС.... Няма какво да ги коментираме, защото текста на статията, който е изпълнен с цитати от този "дебат" е пределно показателен. Проблемът е в това, че срещу тях няма на кого да се ожалим. Нито речникът, нито действията, нито държанието им съответстват на представите ми за член на Висш съдебен съвет. И както беше писано в един коментар от свързаните с темата статии, нека да вложим достатъчно мъдрост при гласуването ни за следващите членове на ВСС, защото тези поне от професионалната квота, ние ще си ги изберем! И понеже си ги познаваме, ако не гласуваме по съвест и вътрешно убеждение, ние ще си носим и срамът от последващите им поразии и бели, които ще натворят.

 13. 2
  Кукиша | нерегистриран
  16
  -3

  Малко по-полека с заплахите за дисциплинарки,че ставаме жалки!  Всеки има право на мнение,което може да е различно от официалното такова на висш чиновник или държавен орган.

  Избрани сте да спазвате законите и да уважавате магистратите,а ако имате нещо срещу някого да се прави по надлежния законов ред.  Инак военните съдилища ,апелативните и спец съда трябва да бъдат преобразувани структурно,а последния незабавно дим да го няма.

  Реформата започва от горе надолу,а не от опашката до средата.

 14. 1
  х | нерегистриран
  19
  -5

  Признанието е царицата на доказателствата. Направо го дайте на прокуратурата този колега, все ще намерите защо. Очевидно се иска да се мачкат съдиите, които посмеят да кажат някакво (каквото и да било) мнение. Мълчанието на агнетата...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.