ВСС търси 12 български магистрати на стажове в ЕСПЧ и Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа

ВСС търси 12 български магистрати на стажове в ЕСПЧ и Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа
снимка:БГНЕС

Висшият съдебен съвет (ВСС) търси 12 български магистрати на стажове в ЕСПЧ и Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа.

Кадровият орган България изпълнява проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021. За реализирането на Дейност 2 „Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека“ е предвидено изпращането на 9 български магистрати на стажове в стажове в Регистратура на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и на 3 български магистрати в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа. Последователно ще бъдат изпратени три групи от по трима български съдии в ЕСПЧ и две групи от двама и съответно – един, български магистрати (съдии, прокурори и следователи) в Отдела за изпълнение на съдебни решения. Срокът за провеждане на стажовете в ЕСПЧ е 12 месеца, а в Отдела за изпълнение на съдебни решения – 18 месеца.

В тази връзка, със свое решение Пленумът на ВСС откри процедура за подбор на кандидатури за изпращане на български магистрати в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека и в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа.

Изискванията, на които кандидатът задължително трябва да отговаря, за да бъде допуснат до предварителен подбор, са следните: да е действащ съдия (или прокурор за Отдела за изпълнение на съдебни решения) на ниво районен, окръжен или апелативен съд; да има поне 3 години стаж като съдия (или прокурор за Отдела за изпълнение на съдебни решения) на ниво районен, окръжен или апелативен съд; да владее писмено и говоримо английски или френски език на ниво минимум C1 съгласно Европейската езикова рамка; да не е осъждан; да не е дисциплинарно освободен от длъжност и да няма наложени дисциплинарни наказания.

Всеки кандидат следва да подаде заявление в свободен текст, в което следва да се съдържат трите му имена, настояща месторабота и длъжност, информация за контакт, както и мотивите на кандидатстване. Към заявлението следва да бъдат приложени автобиография (CV) в европейски формат на два езика (български и английски или български и френски език), като задължително се посочва и адрес на електронна поща; декларация в свободен текст, с която да декларира продължителносттана съдийския/прокурорския стаж, и че не са му налагани дисциплинарни наказания за накърняване престижа на съдебната власт; сертификат за владеене на изисквания език/езици или декларация, че нивото на владеене на езика/езиците отговаря на минимално ниво C1, съгласно Европейската езикова рамка; писмено съгласие от съответния административен ръководител за участие на посочения магистрат в подбора, както и за осъществяване на стажа, ако същият бъде одобрен за него. Съгласието е в свободен текст; другидокументи за установяване съответствието с изискванията за подбор и за други относими обстоятелства по преценка на кандидата.

Заявленията ведно с посочените по-горе документи следва да бъдат подадени в срок до 17 юли 2020 г. на електронна поща: vss@vss.justice.bgи на хартиен носител в деловодството на ВСС на адрес: гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” No 12. Заявленията се подават лично или чрез изрично упълномощено лице, без нотариална заверка на подписа.

Подборът ще бъде осъществен въз основа на одобрената от Пленума на Висшия съдебен съвет методология за подбор и оценка на кандидати за провеждане на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа.

Още по темата

Висшият адвокатски съвет с позиция срещу прокуратурата

Предишна новина

Центърът на София беше блокиран за часове от протестиращи

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    подаване на заявления в срок до 10 юли 2020 г. | нерегистриран
    6
    0

    А пък статията е от 10 Юли 2020, 16:18 часа

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.