Върховенството на закона - мисията на Прокуратурата

Върховенството на закона - мисията на Прокуратурата
Сийка Милева, говорител на главния прокурор

Eто и официалната позиция на Прокуратурата на Република България, изразена на Националната среща на прокурорите: 

Върховенството на закона е ключов принцип в демократичните държави, а член Втори от Договора за Европейския съюз определя зачитането му за най-важна  ценност. Още през 2006 г. Съдът на Европейския съюз е определил „независимостта на съдебната власт“ като самостоятелно понятие на правото на Съюза, което стои в основата на върховенството на закона.  Затова органите на съдебната власт във всяка държава-членка трябва да са защитени от външна намеса, застрашаваща тяхната независимост при вземането на решения.

Прокуратурата на Република България като част от съдебната власт има основна роля в утвърждаването на върховенството на закона. Опитите на представители на политическите среди у нас да застрашават нейната независимост чрез оказване на натиск е предупредителен знак за назряващ проблем.

Темата за реформи в прокуратурата от години намира  ежедневно проявление в политическия живот. Колкото по-активна и обединена е прокуратурата, толкова повече са атаките срещу нея.

Предприетите безпрецедентни действия по наказателно преследване предизвикаха безпрецедентен натиск срещу прокуратурата. Ежедневно сме изложени на политически нападки и несъвместими с конституционния ред идеи за реформи. Политическото говорене обаче трябва да има граници и те да свършват там, където се посяга на същностните елементи на прокурорския статут.

Тези граници бяха преминати и то безпрепятствено,  демонстративно, в държава-членка на Европейския съюз, призвана да защитава европейските ценности. С призивите за „реподбор“ на българските прокурори се премина разделителната линия, отвъд която трудно можем да говорим за върховенство на закона. Тези призиви засягат несменяемостта, която гарантира независимостта ни. Затова сме длъжни да реагираме и да се противопоставим. Заявяваме ясно, че въпреки това ще продължим да работим със същите темпове и мотивация и няма да се поколебаем да търсим защита при разпознаването на всеки риск за върховенството на закона.

Независимостта е право на прокурорите и на следователите, а държавата е длъжна да осигури безпрепятственото й осъществяване. Нейното отстояване гарантира изпълнението на служебните ни задължения в подчинение само на закона, по знание и убеждение, без въздействие на субективни виждания и заинтересовани среди, в служба на истината и справедливостта.

Независимостта обаче не е само право, а задължение и отговорност за всеки един от нас. Затова сме длъжни да я защитаваме като се произнасяме по съвест и закон, свободни от всякакво въздействие.

Прокуратурата на Република България ще продължи да отстоява европейските ценности и да се ръководи от Конституцията и законите на страната.

Ще доказваме волята си за преследване на всички престъпни прояви. Дали сме ясен знак за единен подход спрямо всеки, за когото са събрани доказателства за извършено престъпление. Прокуратурата действа и ще продължи да действа за издигане на авторитета си и за повишаване на общественото доверие. Наясно сме, че не можем да успеем сами и  изолирани от институциите със сходни по закон функции. Ще работим в условията на ефективно взаимодействие и конструктивно сътрудничество при стриктно спазване на принципа на разделение на властите.

За пореден път декларираме намерението си за постоянен диалог с органите и институциите на Европейския съюз и на Съвета на Европа по пътя към утвърждаване на Прокуратурата на Република България като един от гарантите на законността.

От съществена важност е да подчертаем, че единственото подчинение, което дължим, е на закона и собствената ни съвест. Свободни сме да вземаме решения по вътрешно убеждение и винаги ще браним тази свобода, предоставена ни от достиженията на правото на Европейския съюз, Конституцията и законите. Прокуратурата ще продължи да работи за запазване и утвърждаване на постигнатите резултати от действието на Механизма за сътрудничество и проверка. С дейността си ще допринасяме за утвърждаването на новия механизъм за върховенството на закона в Европейския съюз.

Убедени сме, че нашата позиция ще бъде възприета от всички институции, ангажирани с опазване устоите на правовата държава, и ще бъде разбрана от българските граждани, за които върховенството на закона и справедливостта са висша ценност.

Настоящата позиция на Прокуратурата на Република България ще бъде изпратена на следните структури към Съвета на Европа: Комитета на министрите, Европейската комисия за ефективност на правосъдието, Европейския комитет за правно сътрудничество,  Европейската комисия за демокрация чрез право, известно още като Венецианската комисия, Европейската комисия, Европейския парламент, както и до Международната асоциация на прокурорите и на Консултативния съвет на европейските прокурори.

Мисията на Прокуратурата е да гарантира върховенството на закона и обществения интерес. Това заяви говорителят на главният прокурор Сийка Милева в речта си, с която даде начало на  Националното съвещание, в което се включиха над 700 прокурори от страната, както и народни представители, евродепутати, министри.

След като форумът беше открит с химна на Република България, първите думи бяха на Сийка Милева, която изтъкна, че независимостта и автономията на прокуратурата са последица от независимостта на цялата съдебна власт.

„Прокурорите и следователите трябва да са последователни в решенията и да изпълняват задълженията си без вмешателство. Независимостта е подчертавана неведнъж от Съда за правата на човека. Разследващите власти трябва работят без външен натиск и намеса от изпълнителната и законодателната власт. Държавата е тази, която да гарантира, че прокурорите и следователите са в състояние на изпълняват функциите си без вмешателство и намеса. Мисията ни е гарантиране на върховенството на закона и защита на обществения интерес. Това не са фрази, а основни насоки, които са дефинирани в редица европейски документи и те определят ролята и функциите на прокуратурата в демократичните общества в ЕС. Ние прокурорите и следователите повече няма да седим безучастни, когато се нарушават демократичните принципи в една държава“, заяви още Сийка Милева.

По време на Националното съвещание беше засегната и темата с опитите за реформи в съдебната власт, както и идеята за нова Конституция, която оповести преди дни премиерът Бойко Борисов.

"Нашата Конституция беше променена многократно. НПК и НК са променени може би в цифри над 100 пъти. Законът за съдебната власт също. Трябва ясно да се каже - българската прокуратурата е и следва да остане независима. Системата беше реформирана от БСП, от ГЕРБ, от Реформаторски блок, от НПО-та, чието финансиране е може да осигури нови сгради на няколко прокуратури“, заяви в изказването си Огнян Дамянов, член на Прокурорската колегия на ВСС.

Против атаките срещу Прокуратурата се обявиха и от Камарата на следвателите.

"Тези изявления накърняват престижа на държавата и в частност на цялата съдебна власт, както във вътрешен план, така и във външен. Остро възразяваме срещу политическия настиск и външната намеса в независимата съдебна система. Отправените обвинения и призивите за реподбор на прокурорите подронва престижа на прокуратура. Познавайки добре колегите заставаме зад безспорните им лични качества", заяви Петко Петков от Камарата на следователите. 

В поредица изказвания и речи, прокурори от цялата страна заявиха подкрепа към Прокуратурата и работота й до момента и се обединиха срещу опитите за намеса и атаки. 

„Не се чувствам мутра. Не познавам никой, чиито решения са повлияни от мутри. Изпълнявал съм винаги задълженията си отговорно, принципно и честно. Прокуратурата представлява държавата. Прокуратурата е централизирана“,  заяви Милчо Генджов, окръжен прокурор на Габрово.

„Ние сме удобният виновник, защото работим, а  утре? Умишленото насаждане на недоверие към прокуратурата води до обратния ефект. Не смятам, че идеята за изваждането на прокуратурата от съдебната власт и вмъкването й в изпълнителната власт се прави с цел независимост“, каза Галина Андреева, прокурор от Окръжна прокуратура - Пловдив.

„Въпросите за реформа са поставяни много пъти и са намирали своя отговор. Днес говорим отново за това, защото прокуратурата е силна и предприе действия, с които показа, че няма недосегаеми лица и законът е еднакъв за всички. Причината за повдигане на темата с реформата е засягане на интересите на много лица, считали се за недосегаеми. Борбата с организираната престъпност и корупцията е труден и бавен процес. Навсякъде където има Специализирани прокуратури, прокурорите са атакувани, за да бъдат дискредитирани. Борбата е успешна и на престъпните сдружения се отнема възможността за други престъпления. Не можем да бъдем упрекнати в липса на публичност и прозрачност“, заяви Валентина Маджарова, прокурор от Специализираната прокуратура.

„Не трябва да се мълчи. Съдебните палати имат своята мисия, но какво трябваше да символизира червената боя върху фасадата – бунт, насилие? Върху кого? Върху нас? Съдебните палати предизвикат асоциация за прозрачност и справедливост, това е и мястото където се прилага законът. Червената боя не внушава ли насилие, а какво общо има то със справедливостта. Тя е символ на съдебната ни власт и боята по нея е особено безпокоителна. Не става дума на за вандалска проява, а дали целта е само внушение за неработеща прокуратура, Съдебните сгради са и ще бъдат символ на правосъдната система, а тя не се реформира с насилие“, заяви Йорданка Чанкова, прокурор от Софийска градска прокуратура

„Върховенството на закона е ключов принцип в демократичните държави, а чл. 2 от Договора за ЕС определя зачитането у за най-важна ценност. Органите на съдебната власт трябва да са защитени от външна намеса, защитаваща тяхната независимост. Прокуратурата има основно роля в утвърждаването на върховенството за закона. Опитите на политически сили е предупредителен знак за проблем. Колкото повече активна е прокуратурата, толкова повече са атаките срещу нея Ежедневно сме изложени на политически нападки и несъвместими с конституционния ред идеи и реформи. Трябват граници и те да свършват там където се посяга на елементите на прокурорския статут. Те бяха преминати и с призивите за реподбор на български прокурори. Те засягат несменяемостта, която гарантира независимостта. Заявяваме ясно, че всеки може да продължи работата си със същите темпове и мотивация и няма да се колебаем за търсим защита при всеки риск за върховенството на закона“, заяви на финала на Националното съвещание Сийка Милева, говорител на главния прокурор, която представи и общата позиция на прокурорите в България, която беше приета с мнозинство.

"Човек, институция и държавата, които не уважат сами не себе си – не ги уважават и другите. Ние показахме, че уважаваме себе си, държавата, европейските принципи и ценности и чуваме гласа на българския народ. Пожелавам здраве на Вас и семействата Ви. Напред и нагоре“, заяви в заключителната си реч главният прокурор Иван Гешев.

Междувременно заместник министър-председателят по правосъдната реформа и външен министър Екатерина Захариева изпрати приветствен адрес до участниците в Националното съвещание на ПРБ. 

Ето както гласи написаното от Захариева:

Приветствам желанието за дебат на тема отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона. Утвърждаването на върховенството на правото е обща мисия на цялото българско общество и гарантиране на независимостта на прокуратурата  е от първостепенно значение“. Това се казва в приветствен адрес, изпратен от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева до главния прокурор Иван Гешев и участниците в Националното съвещание на Прокуратурата на Република България, което се проведе в Дом № 2 на Резиденция „Бояна“.

Прокуратурата има отговорна роля да следи за спазването на законността, както е разписано в чл.127 от Конституцията на Република България.  За да изпълнява тази своя функция, прокуратурата трябва да бъде независима, от една страна, в рамките на съдебната власт, а от друга страна, и в цялостен институционален план. Само по този начин ще се гарантира ефективно разделение на властите, което е основополагащ принцип на  демократичния и правов ред в Република България. Поради тази причина нейната роля не трябва да бъде обект на предложения и действия, които да застрашават функцията й на защитник на публичния и обществен интерес“, пише министър Екатерина Захариева.  

Вярвам, че междуинституционалният дебат е изключително важен за постигане на резултати в контекста на правосъдната реформа и отстояването на ефективно и справедливо правораздаване“, се казва още в приветствения адрес.

Още по темата

Иван Гешев: "Мафия" сме, защото внесохме светлина в тъмнината

Предишна новина

Недоволни граждани премахнаха за кратко палатковия лагер пред СУ

Следваща новина

Коментари

62 Коментара

 1. 62
  DER SPIEGEL | нерегистриран
  7
  0

  Най-авторитетното издание в Европа, германският „Шпигел“:
  ГРАНДИОЗЕН МЕЖДУНАРОДЕН СКАНДАЛ, ПРЕДИЗВИКАН ОТ БОРИСОВ, ЦАЦАРОВ И ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА РБ!
  Борисов помагал на Анкара в преследването на опоненти на Ердоган в нарушение на международни конвенции.Как българският премиер се превърна в слуга на Ердоган?
  14 септ. 2020
  Борисов, Цацаров и тайните служби на България активно са участвали в депортирането на член на турската опозиция и то след като български съдилища преди това категорично са отхвърлили искането за екстрадиране. Българският премиер Борисов и бившият главен прокурор Сотир Цацаров са заговорничили с турското разузнаване за предаването на турски граждани на Анкара след опита за преврат срещу президента Реджеп Ердоган през юли 2016 година, който не се увенча с успех. Това пише днес германското списание „Шпигел“, позовавайки се на документи от турското посолство в София, до които журналистите са имали достъп. Материалът е подписан от Димитър Ганев и Максимилиан Поп.
  Според „Шпигел“ „Борисов, Цацаров и тайните служби на България активно са участвали в депортирането на член на турската опозиция и то след като български съдилища преди това категорично са отхвърлили искането за екстрадиране“. Това е заключението от тайните съобщения, получени от турското посолство в София.
  Изданието твърди, че по този начин Борисов е помагал на Турция да преследва политически опоненти, а това нарушава международни конвенции.
  В статията за Борисов е използвана думата handlanger, която има смисъл на лоялен служител, поддръжник или помощник, който не е някой важен подизпълнител в системата, но изпълнява съмнителни или криминални действия и единствената им стойност за една организация е, че са безусловно лоялни на боса.
  Материалът подробно разказва как министър-председателят Бойко Борисов и вече бившият главен прокурор Сотир Цацаров, сега шеф на КПКОНПИ, в нарушение на международните конвенции и правила са преследвали политически противници на турския държавен глава.
  След опита за пуч в Турция европейските съдилища отказваха да предават на турските власти издирвани от тях турски граждани, тъй като заповедите за задържане бяха политически мотивирани. Това не важни за една членка на ЕС – България, пише „Шпигел“.Германското издание подчертава, че досега една държава от ЕС е била пощадена от тирадите на турския държавен глава – България. Както и че Ердоган и българският премиер Бойко Борисов имат специално приятелство.
  Непосредствено след пуча Борисов и Цацаров в България са се срещнали с турския посланик в София. Тема на разговора е бил турският бизнесмен Абдула Бююк и който бяга от Турция в България. Абдула Бююк се смята за финансист на „ФЕТО“ – организацията на проповедника в изгнание Фетхуллах Гюлен, основният опонент на режима в Анкара. На тази среща висшият магистрат е предал на турците деликатна информация за Бююк.
  Бююк, издирван от Анкара заради подозрения за връзки с организацията на проповедника Фетулах Гюлен, бе тихомълком предаден на турските власти през август 2016 г. по начин, който е критикуван от много места. Това стана без съдебен процес, без възможност той да се консултира с правен съветник или семейството си или да инициира обжалване срещу предаването, а вицепрезидентът Маргарита Попова е отказала политическо убежище на турския гражданин.
  Сега германското списание разкрива, че съдбата на Бююк е била обсъждана – или по-скоро предрешена – още в първите дни след опита за преврат през лятото на 2016 г.
  Борисов е уверил турския посланик, че ще има бързо решение на случая и е обещал, че лично Цацаров ще се погрижи.
  Според изданието турската страна била подканена да изпрати ново искане за екстрадиране. „Главният прокурор Цацаров ще излезе през август в годишната си отпуска. Но преди това той лично ще се заеме със случая“, пишело в писмо на посолството за вътрешна кореспонденция, разкрива реномираното германско издание.
  Според „Шпигел“ приятелството на Ердоган очевидно има цена. Медията припомня, че след услугите си в наршение на международните конвенции, турският президент през март изпрати хиляди мигранти по границата с Гърция, но не и към България. „Шпигел“ казва, че „тайното сдружаване с турския режим“, което, изглежда, е извършил Цацаров, изобщо не се е отразило на кариерата му.
  Бююк е екстрадиран малко след тези разговори и прекарва в турски затвор малко повече от 3 години. След него българските власти предават на Турция още 7 /седем/турски граждани, допълва „Шпигел“.
  „Сходна изглежда съдбата и на други 7 турски граждани, депортирани от България през октомври 2016 г. Нито Борисов, нито Цацаров пожелаха да коментират нещо по въпроса, когато ги потърсихме.“

 2. 61
  Гешев да върне наградата „Фалконе“ и да си обира крушите! | нерегистриран
  0
  0

  Вчера обещахме в понеделник да дадем достатъчно доказателства, защо Делян Пеевски, Бойко Борисов и Иван Гешев първи трябва да бъдат отстранени от властта, за да има шанс България да продължи напред. Публикувахме вече частта за Пеевски. Сега е ред на Иван Гешев.
  Главният прокурор вече е проумял, че дните му като такъв са преброени. Не го признава, защото това би било краят на най-голямата му мечта. Тя дори не се е въртяла в главата му като млад, защото все пак е знаел докъде му стигат силите и знанията. Сбъднаха я други, за свои цели и като наказание на цялото общество.
  Като всяко противоприродно нещо и това скоро ще свърши. Гешев ще си има работа отново с прокуратурата, но в друго качество и страна в съдебния процес. И тогава адвокатите, които сега клейми, обижда, обвинява и арестува, ще му бъдат особено нужни…
  Такъв е животът – един ден някой ти лиже подметките, след време същият ти плюе в лицето. Гешев знае как става това – практикува го.
  Недялко Недялков, Пик: "И предпочита (Гешев) да лови предимно селски обирджии от махалите и бостаните... ".

  Същият Недялко е славен трубадур на Гешевите подвизи, но когато вятърът смени посоката – Недялко се обръща чевръсто.

  Юридическото си образование Иван Гешев завършва в школата на МВР в София. Кариерата му започва в Пето РПУ в столицата, където работи като оперативен работник и следовател. Изоставя пагона и облича тогата през 2006 г. в Софийската районна прокуратура.
  През 2012 г. отива в Софийската градска прокуратура, а през юли 2016 г. за първи път се състезава сам със себе си, когато Висшият съдебен съвет го избира за шеф на Специализираната прокуратура. Гешев я превръща в репресивен орган, сравняван със средновековната инквизиция, времената на Сталин и Вишински, на Хитлер и Роланд Фрейслер…

  Пеевски, Борисов, Цацаров и компания помогнаха на Гешев да направи огромна крачка от школата в Симеоново до върха на обвинението, но тя не е по силите му. Затова, в желанието си да избие този комплекс, Гешев се опитва да доказва колко величав е. Пробва нискоразряден хумор, сложи си каскет, търчи из страната, провежда някакви акции, прави политически изказвания и др. Резултатът е гротеска, но малцина се замислят, колко хора и съдби са разбити от несекващите опити на Гешев да се доказва.

  Но има едно качество, което трябва да му се признае – агресията. Преследва, притиска, унижава, мачка, пресира набелязаните жертви. Не търси аргументите на закона – удря с бухалката на неограничената власт и безнаказаността. Това го опиянява, превръща го в от главен обвинител в главен палач – издава присъди и налага наказания. Ролята на изпълнител обаче вече не му харесва и все по-често го виждаме като диктатор на държавата „Прокурория“. Нанесе се да живее в държавен имот с държавна охрана. Превърна служителите в системата за защита на свидетелите в преторианска гвардия. Подчини МВР и службите с помощта на Пеевски и ги вкара в коловоза на насилието. Страхът на корумпирани политици и управленци му позволи да се почувства господар на много съдби и кариери. Това е неговият наркотик.

  Затова Иван Гешев, милиционерът по душа, с мантия на обвинител, е готов на всичко, за да остане на своя Олимп. „Мой, мой е този свят“, - крещи с всяка своя дума и жест Гешев, досущ "Диктатора" на Чарли Чаплин.

  Да се споменава думата съвест, когато говорим за Гешев, е неудачно. Но той трябва да знае, че дори бедните духом имат проблеми със съня, когато знаят какви са ги вършили. "Безполезен помияр е всеки, който се стреми към висок пост, без да е способен на самоанализ". Тежките думи са на един от най-изявените любимци на Хитлер – Ото Скорцени.

  Гешев знае как е станал главен прокурор. Знае също, че рано или късно ще плаща цената, но не иска да го признае дори пред себе си. Болният от власт отказва да признае заболяването.
  А въпросите към него се увеличават с всеки изминат ден.

  - Защо не разследва появилите се снимки и записи, в които премиера Борисове до чекмедже с милиони и златни кюлчета в него и с пистолет на него? Чуждестранни лицензирани и с международен авторитет лаборатории се произнесоха, че записите са автентични.

  - Защо нито веднъж не извърши проверка на произхода на милионите на Делян Пеевски?

  - Защо отказва да разследва приватизацията на „Булгартабак“ и последвалото й закриване?

  - Защо не разследва Владислав Горанов, който като финансов министър и пряко отговорен за неполучените, според самия него над 700 млн от хазартни фирми на Васил Божков?

  - Защо не предприема разрушаване на незаконния дворец на Доган в Росенец, както се случва с незаконни къщи в различни селища?

  - Защо не разследва придобиването от Доган на ТЕЦ „Варна“?

  - Не разследва също решението на МС пристанището към същия ТЕЦ да бъде предоставено на Доган дори без да плаща такси!

  - Защо не разследва неплатеният ДДС в размер на над 10 милиарда през последните години?

  - Защо не разследва сигналите за безобразия в Регистъра по вписванията?

  - Защо продължава да твърди, че името на Делян Пеевски не се среща никъде по разследването фалита на КТБ, когато именно Пеевски е бил най-големият ползвател на пари от банката – над 1 милиард, заедно с майка си?

  - Защо не разследва сделката по присвояване на около 1 милиард чрез продажбата на Виваком, най-големият актив на КТБ?

  Още много въпроси чакат отговори от Гешев. Те разбиват на пух и прах помпозните твърдения на Гешев на онази прокурорска сбирка в "Бояна" какви чутовни успехи е постигнал. Тепърва ще отговаря за униженията на които подложи кметиците на „Младост“ Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова. Две разсипани съдби, както и на техните близки. Гешев знае, че това е „мръсна поръчка“, както и че жената, с която живее познава много добре главния свидетел на прокуратурата. ВСС днес си затваря очите пред този крещящ конфликт на интереси, но утре ще е различно.
  Ще лъсне и лъжата с броя на делата, които Гешев е водил, внесъл в съда и как са завършили. За споразуменията, които е сключвал.

  Ще му бъде търсена сметка за десетките арести на хора, без реални доказателства. Месеци и дори години някои от тях гният в килиите, защото така диктува интереса на шайката, към която Гешев се присъедини с 200…

  Днес няма да се занимаваме повече с него. Припомняме тези неща, за да стане ясно за пореден път, защо хиляди по площадите в страната скандират за неговата оставка. Тепърва той ще бъде герой на репортажи, анализи и коментари. Но не в сегашното служебно качество. Рано или късно фалшивите наполеоновци отиват на бунището. В неговия случай – рано. А най-страшното, от което той наистина има основание да се страхува, е че ще бъде обект на действия на истински юристи, които ще приложат закона прецизно и справедливо. Това наистина е кошмар…

  И накрая да припомним един наистина грандиозен парадокс. През 2019 г. Община Благоевград врачи за пореден път награди в чест на убития от мафията италиански магистрат Джовани Фалконе. Сред наградените са тогавашният председател на КПКОНПИ Пламен Георгиев и тогавашният зам.-главен прокурор Иван Гешев. Тези двамата с награди на името на антимафиота Фалконе!

  Пламен Георгиев попадна в скандала „Апартаментгейт“, бе му поискана оставката и той се раздели с поста. По-късно, въпреки общественото неодобрение, премиерът Борисов го награди с консулска длъжност във Валенсия.
  Другият награден – Гешев, е човекът, за когото над 50 дни хиляди българи скандират: „Гешев е позор! Оставка и затвор!“

  Ако се сравнят биографиите и направеното от Фалконе и Гешев - макар самото сравнение да е обидно - ще лъсне космическата разлика между борба срещу и в служба на мафията.

  Най-логично е двамата веднага да върнат наградите, защото позорят името на Фалконе! Но няма да го направят, защото са това, което са…

  Оставка!

  Екип на Фрог нюз

 3. 60
  NB! | нерегистриран
  4
  0

  Срам! Ще привикат Бойко Борисов за обяснения пред целия Европарламент
  30.08.2020
  Премиерът Бойко Борисов ще бъде привикан пред целия Европейски парламент да дава обяснения за корупцията и скандалите в България, Вече са събрани достатъчно подписи на едвородепутати, за да има изслушване в пленарната зала в Брюксел, съобщи главният редактор на Euractive.bg Георги Готев пред Дарик.
  Повратна точка в отношението на Европейския парламент към България – така Готев определи изслушването за корупцията и тревожната ситуация в страната ни на закрито заседание на Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права в европарламента. Тонът е бил много твърд, критиките сериозни и е станало ясно, че европейските институции не вярват на българските власти, когато става дума за корупция, каза Готев. Записите с гласа, който прилича на гласа на Борисов и снимките на чекмеджетата с пачки евро също са били дискутирани, добави журналистът.
  „Премиерът Бойко Борисов не се яви в Европарламента, а се скри зад четири жени„, заяви евродепутатката от БСП Елена Йончева след изслушването в петък.
  Членовете на групата бяха изпратили специално писмо до Борсиов с покана да присъства на заседанието. Покана бе пратена и до главния прокурор Иван Гешев. Той също не се яви, а прати представител.
  В тази комисия не хвалят. Там привикват за обяснения. И вероятно това е причината премиерът да не отиде – той е свикнал да слуша предимно хвалби по свой адрес, коментира Йончева.
  Според нея почти единодушното мнение на членовете на групата е било, че протестите у нас са безпрецедентни. Което означава, че, по думите на евродепутатката, „има нещо гнило в България“.
  Председателят на групата Софи инт‘Велд заяви, че темата ще бъде продължена, като до участниците ще бъдат изпратени допълнителни въпроси.
  Това е третото подобно изслушване в тази комисия, като първите две са за убийствата на малтийската блогърка Дафне Каруана Галиция и на словашкия журналист Ян Куциак.
  Групата за наблюдение на демокрацията и върховенството на закона е част от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. В групата членуват 14 евродепутати, сред които няма българи. Днешното изслушване беше при закрити врати и официални изявления представителите на европейските институции няма. Освен вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева, заместник главният прокурор Красимира Филипова и заместник министърът на правосъдието Десислава Ахладова, които участваха вместо премиера Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев, са били изслушани и представители на българското гражданско общество и един журналист. Станало е ясно, че опорните точки, с които се отклонява общественото внимание в България, не минават в Европейския парламент, каза Георги Готев.
  На изслушването в петък свободата на медиите също е била основна тема. Екатерина Захариева е била разкритикувана остро за това, че България е на 111-о място в класацията на “Репортери без граници”, а тя оправдала този позиция със смъртта на колежката Виктория Маринова. С уважение към трагичната смърт на Виктория сме принудени да припомним, че България е поставена на 111-а позиция по свобода на медиите преди убийството на русенската журналистка.
  От Европейския парламент са потвърдили, че изслушването се е провело по инициатива на Парламента, с което опровергават и информацията от българската прокуратура, че Иван Гешев е предложил тази среща.

 4. 59
  Доротея Дачкова, Михаела Катеринска | нерегистриран
  7
  0

  Градският прокурор ще бъде глобен от съда, защото крие данни за Гешев
  Прокуратурата не изпълнява съдебно решение за достъп до информация за работата на шефа си
  29 Авг. 2020

  Дейността на Гешев като редови прокурор се оказва една от най-грижливо пазените тайни на държавното обвинение.
  Административният съд във Видин е започнал производство за неизпълнение на съдебен акт срещу шефката на Софийската градска прокуратура Илиана Кирилова. Това става ясно от разпореждане на съдия Антония Генадиева от 20 август, което може да бъде видяно на сайта на съда. Производството срещу Кирилова е неизпълнение на съдебно решение по дело за достъп до обществена информация, спечелено от гражданско движение "Боец". От миналото лято движението се опитва да получи данни за прокурорската работа на Иван Гешев като редови обвинител. И след отказа на Софийската градска прокуратура да предостави цялата търсена информация, заведе и спечели дело в Административния съд във Видин.
  Градският прокурор обаче не изпълнява това решение, става ясно от съдийското разпореждане. Сега съдия Генадиева определя на прокурор Кирилова 14-дневен срок, в който може да даде писмени обяснения и да посочи доказателства защо не е изпълнила влезлия в сила съдебен акт. Освен това съдията нарежда шефката на градската прокуратура да бъде информирана, че по образуваното срещу нея производство, може да бъде глобена с от 200 до 2000 лв.
  БОЕЦ спечели дело срещу градската прокуратура, която отказа да предостави данни за това колко от водените от Гешев са за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система и колко от тях са приключили с осъдителна присъда, като да бъде конкретизиран и броят на споразуменията. По колко споразумения е отнето или конфискувано незаконно придобито имущество и в какъв размер, пита още БОЕЦ.
  Има същите въпроси и за делата на Гешев срещу организираната престъпност. Пита се и какъв е броят на внесените от прокурор Иван Гешев обвинителни актове от командироването му в Софийската градска прокуратура през 2009 г. до 31 юли 2019 г.
  В мотивите да предостави тази информация градската прокуратура посочва, че я няма в систематизиран вид. Съдът обаче не е съгласен с този довод. Според магистратите данните ги има в поддържаната от прокуратурата унифицирана информационна система. "В този смисъл и не би могло да се приеме за основателно, че такава информация не е създадена и не се поддържа и в СГП, след като нейното създаване и поддържане е задължително", пише в решението. "След като такава информация съществува, то и няма пречка да бъде предоставен достъп до нея на заявителя", заключва още съдът.
  И след това решение обаче градската прокурорка постановява втори отказ за предоставяне на търсената от БОЕЦ информация.

 5. 58
  Яжте братиньовци, пийте и се веселете... | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #56 от "Къде сте и при тези факти, г-н Гешев и прокуратурата? | нерегистриран":
  29.08.2020 в 15:29
  ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ В ЧУЖБИНА – поредната далавера на хунтата!

  Интересно къде е прокуратурата и главния прокурор да разследва далаверата за ЕДИН МИЛИАРД ЕВРО, която тече в Берлин с огромния посолски комплекс на РБългария на площ от 14 хиляди кв.м. на пъпа на германската столица?
  Той се състои от административна посолска сграда, сграда за офиси, хотел и три входа с апартаменти /всичките на по 7 етажа/ за работещите в посолството и под наем, както и подземни гаражи и е построен през 1988 г. Сега правителстовото на Борисов и лично външната министърка Екатерина Захариева е изготвила с мъжа си – арх.Захариев, автор на безумието Алипу и личен архитект на Плевнелиев, проект този комплекс да се събори и на негово място да се изгради три пъти по-малко посолство, а останалата част да се застрои с жилища и офиси, които да бъдат продадени или отдавани под наем, като кв.м. в центъра там към момента е 15 хиляди евро. Така печалбата за приватизаторите, участващи в далаверата, ще бъде в рамките на около 2 милиарда лева. И това в последните дни на власт на този кабинет.
  Самата „операция“ е замислена още по времето когато посланик там бе Ради Найденов, а после и служебен външен министър, сега подвизаващ се в Берн. Пръст в тези безобразия с имотите ни зад граница имат и сегашните посланици в Берлин и в Австрия, предишни постоянни секретари на Външно. Подобно на берлинската далавера се подготвя такава схема и с резиденцията и с част от посолските жилища във Виена, както и се търсят благовидни предлози за продажбата на други български имоти зад граница.
  Следва да се има предвид, че собственик на посолските имоти в чужбина от името на държавата е Министерство на финансите, а те се управляват и стопанисват от МВнР.

  Отговор
  Шепа малоумници се правят на богове, Господ да ги порази!
  29.08.2020 в 15:33
  Защо българинът кълне! ……….. Щото друго не му остава!

  Да се сринат в ямата на собствената си алчност и безкруполност, идиотите!

  Отговор

  29.08.2020 в 15:47
  Екатерина Захариева – ППП ! /Пазарджишка Проста Путк@/. Не разбира от дипломация, не разбира от дрес код, няма стил, не знае добре чужди езици – прекалено драматично струпване на „качества“ в една жена. Не мислите ли? Но по мащабните кражби очевадно е спец!
  Не е само Караянчева, не е само Дариткова, не е само Цачева, не е само Захариева – това е „летвата“ на властта – този тип ендемична посредственост съчетана с безгранична крадливост. Всичките – достойни за женския затвор в Сливен…

  Отговор

  29.08.2020 в 16:15
  Ще се потърси ли отговорност за това, че не са информирали своите централи в София за тези далавери на МВнР и посланиците, от представителите на МВР, МНО, ДАР и ДАНС, работещи в посолствата в Берлин и Виена? В случая става въпрос и за националната сигурност на страната ни, както и за защитата на класифицираната информация, с която се работи в дипломатическите ни мисии. Или просто се предполага иманентно, че и някои от тях участват по някакъв начин в тези схеми или просто ги прикриват.
  Следва да се отбележи и още нещо важно, а именно че в тези комплекси в Берлин и Виена се намират и българските училища, в които учат децата на наши сънародници, живеещи постоянно там. Освен това най-сериозните контакти в тези две държави – Германия и Австрия има Росен Плевнелиев, който като част от задкулисието най-вероятно дърпа конците и разработва схемите за този пладнешки грабеж за милиарди.

  Отговор
  Вася Н. Илиева
  29.08.2020 в 16:35
  Колкото се потърси отговорност на Надежда Михайлова Нейнска за служебно възползване чрез гаражите на ЦК на БКП. Корупционните успешни маневри и във Външно министерство за утвърден механизъм за забогатвяване. Никаква отговорност не е търсена и не се търси, защото ключови фигури като посочените са назначени за лично удобство и обогатвяване чрез държавни средства. Само дисциплинарни уволнения за спекулация със служебно положение може да отвори разчистването и в това министерство. Поправка и корекция вече са невъзможни, само оставка, обвинения и съд! Не затулване и прикриване с нови служби като на Лиляна Павлова ( потъналите милиони от язовир „Студена“, едно от престъпленията й), на Владислав Горанов и дестки подобни основно министри на Борисов. Няма давност! Оставка! И да не си правят илюзии, че Бог може да бъде подкупен и измамен, както правят това авторите на какви ли не индулгенции с или без съдействие на гузни и виновни духовници!

  Защо ли лицето Захариева, приближена на онова недоразумение за президент Плевнелиев, я пазят и управляващи и опозиция от критика като рохко яйце Тя е некомпетентен външен министър, марионетка, която изпълнява указания отвън и това не притеснява никого!
  По темата за подготвените кражби за милиарди има и изрично интервю в YouTobe с Бойко Богнадов, предприемач и арх.Фабиан Лемел на тема: „Имотни каламбури“ в Берлин и Виена?
  Дипломатически мисии и „имотни каламбури“? Готви ли се ново разпродажба на апетитни български сгради и парцели в Берлин и Виена и кой ще намаже от държавната софра? Тревога бият също много други засегнати от тези престъпления, Министерството на външните работи излиза със смехотворна позиция на въпросите. Има вече внесен документ в Столична прокуратура от сериозни български граждани, живеещи и работещи в тези държави. Гонят се българските фирми и предприемачи от посолските комплекси, които имат договори с МВнР за да бъде всичко напълно разрушено или разпродадено с оглед приватизирането му от шайката.
  Г-н Гешев, не ходете по гори и паланки, аспрете разграбването на държавата. Ако ли пък не, подайте си оставката незабавно!

 6. 57
  Яжте братиньовци, пийте и се веселете... | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #55 от "Цицоман | нерегистриран":
  Сийке, къде са ти циците, че не ги виждам, за разлика от пробойните между диреците ти?

  Защо ли лицето Захариева, приближена на онова недоразумение за президент Плевнелиев, я пазят и управляващи и опозиция от критика като рохко яйце Тя е некомпетентен външен министър, марионетка, която изпълнява указания отвън и това не притеснява никого!
  По темата за подготвените кражби за милиарди има и изрично интервю в YouTobe с Бойко Богнадов, предприемач и арх.Фабиан Лемел на тема: „Имотни каламбури“ в Берлин и Виена?
  Дипломатически мисии и „имотни каламбури“? Готви ли се ново разпродажба на апетитни български сгради и парцели в Берлин и Виена и кой ще намаже от държавната софра? Тревога бият също много други засегнати от тези престъпления, Министерството на външните работи излиза със смехотворна позиция на въпросите. Има вече внесен документ в Столична прокуратура от сериозни български граждани, живеещи и работещи в тези държави. Гонят се българските фирми и предприемачи от посолските комплекси, които имат договори с МВнР за да бъде всичко напълно разрушено или разпродадено с оглед приватизирането му от шайката.
  Г-н Гешев, не ходете по гори и паланки, аспрете разграбването на държавата. Ако ли пък не, подайте си оставката незабавно!

 7. 56
  Къде сте и при тези факти, г-н Гешев и прокуратурата? | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #54 от "И къде напр. в този случай е върховенството на закона, жено? | нерегистриран":
  ФОКУСИТЕ С ЕВРОСРЕДСТВА – ПРАЗНИ СМЕТКИ, УСВОЯВАШ ПОЛОВИН МИЛИОН, КУХИ ФИРМИ

  Здравейте,

  Описвам Ви поредната екзотика в усвояването на евросредства и изобщо за ситуацията в така наречената държава България.

  Вече не знам каква е точната класификация за България – държава или е просто един контур на картата.

  Според мен ситуацията е като в кърджалийските времена – всеки прави каквото си иска.

  Четете и си правете изводите.

  Всичко описано по-долу са просто факти.

  Има налична кореспонденция и документи.

  Работя като програмист freelancer и в продължение на години работех по поръчки за фирма Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) с управител Емил Узунов. Последните 6 години съвместна работа, разработвах съвместно с други програмисти система за умен дом по поръчка на Телесофт Консултинг ООД. Системата се ползваше предимно от австрийски фирми.

  Не знам каква е точната роля на Телесофт Консултинг ООД, предполагам само посредник между поръчители и изпълнители, но имахме договор и аз го спазвах коректно в продължение на години.

  Договора ми беше прекратен 2018 г., както и на други колеги (законно). След което се забавиха и забравиха плащанията по последните ми фактури на стойност около 17 000 евра (към днешна дата около 20 000 евра с лихвите). Разбрах, че на други програмисти, наети в Австрия, също не им е заплатено и Емил Узунов има зад гърба си вече фирма в несъстоятелност в Австрия.

  Започнах юридически действия и напомняния спрямо Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) да ми изплати дължимите суми.

  Малко след прекратяването на моят договор се оказа, че на Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) е одобрен проект за усвояване на евросредства на стойност около половин милион лева за „Разработка на иновативна интелигентна система за управление на свързан/умен дом за нуждите на незрящи или хора със зрителни увреждания“ …

  https://new2020.sofiatech.bg/news/%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B4-%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2/

  Номера на проекта е BG16RFOP002-1.005-0082-C01

  Възникна съмнение от моя страна и подадох сигнал до Министерството на икономиката, АФКОС и ОЛАФ, с цел да проверят дали не се използва готовият продукт, по който съм работил около 6 години.

  Използването на готови продукти, които се представят за иновация е недопустимо и се счита за злоупотреба с европейско финансиране.

  Получих някакви формални отговори и обяснения.

  Междувременно осъдих Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) в съда във Виена (моята подсъдност е в Австрия). Мога да Ви покажа протоколите, от които се виждат обясненията на управителят Емил Узунов и каква е „компетентността“ на Емил Узунов в ИТ сектора. Всеки програмист ще се скъса от смях ако ги прочете.

  Осъдиха Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) за около 10 минути.

  Последва окончателна присъда от австрийският съд, издаване на удостоверения за дължимите суми на немски и на български. Януари месец 2020 блокирах чрез ЧСИ сметките на „евроусвоителя“ Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629).

  Преди да блокирам сметките на Телесофт Консултинг ООД в България реших да информирам Министерството на икономиката и АФКОС, че предстои блокиране на сметки, по които се усвояват евросредства. Предоставих им и документи.

  Мълчание …

  Предварително ми беше ясно, че няма да реагират и няма да дадат адекватен отговор, но все пак реших да си направя майтап.

  Януари месец 2020 блокирахме сметките на Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629).

  След това изпратих отново документи на Министерството на икономиката и АФКОС, от които е видно как Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) ме моли да разблокираме сметките, понеже работел по иновация и трябва да усвоява евро парички …

  Отново мълчание от страна на Министерството на икономиката и АФКОС.

  ЧСИ-то ме информира, че по сметките на Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) няма налични средства за конфискуване и че в офиса на Телесофт в Интерпред имало бюро и стол.

  Не знам как стават тези фокуси – празни сметки, усвояваш половин милион и поддържаш офис в Интерпред … Според моят адвокат, вероятно става въпрос за свързани фирми.

  Малко лирично, екзотично и забавно отклонение.

  Упълномощен представител на Телесофт Консултинг ООД е адвокат Таня Найденова Мончева. Пълномощното е видимо в Търговският регистър.

  Въпросната адвокатка опита да се аргументира, че документа издаден от австрийският съд и преведен на български (също от австрийският съд) не бил точен.

  Тя била проверила в google translate и там пишело друго… СМЯХ!

  Поинтересувах се коя е адвокат Таня Найденова Мончева.

  В Търговският регистър е видно в кои фирмички участва и как в някой от въпросните фирмички разни личности се чуркат в още десетина фирмички и т.н. по веригата.

  Потърсете в google и там се вижда, че Таня Найденова Мончева се занимава и с някакъв си Трактор … Няма лошо. Българска екзотика.

  Направете си изводите и преценете кухи ли са фирмите или извършват някаква ползотворна дейност.

  Историята продължава.

  Иновативният проект на Телесофт Консултинг ООД е приключил през април 2020.

  От АФКОС ми поискаха обяснения относно разработваният от мен продукт с цел да го сравнят с иновацията на Телесофт Консултинг ООД.

  Дадох им обяснения, но им разясних, че продукт разработван 6 години, не може да се опише накратко по e-mail.

  Помолих АФКОС просто да ми покажат иновацията на Телесофт Консултинг ООД, с която са усвоени евросредствата и аз ще им потвърдя дали са използвани модули разработвани от мен.

  Мълчат и отговор няма…

  Зададох същият въпрос и на Министерството на икономиката.

  Т.е. предложих им съвсем просто и елементарно, да погледна вече готовата система за умен дом за незрящи хора по проекта на Телесофт Консултинг ООД и да потвърдя дали се използват модули разработени от мен.

  Мълчат и отговор няма ..

  При положение, че са усвоени половин милион лева, логично е да има някакъв видим резултат (т.е. завършена система).

  Не разбирам защо се мълчи.

  Какъв е проблема да се представи и демонстрира завършеният продукт?…

  Още факти.

  От линка по-горе става ясно, че София Тех Парк е партньор по проекта на Телесофт Консултинг ООД.

  Информирах и София Тех Парк по случая.

  По e-mail получих покана за разговор в офиса им (засега спестявам имената на личностите).

  Обясних им, че пребивавам в чужбина и нямам възможност да се видим лично.

  Предложих им да ми изпратят въпросите си по e-mail в писмена форма.

  Замлъкнаха и повече не получих отговор.

  Очевидно могат да пишат, но предполагам не им изнася да изложат въпросите си в писмена форма…

  Това е от мен!

  Веселин Илиев

  29.08.2020 в 15:29
  ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ В ЧУЖБИНА – поредната далавера на хунтата!

  Интересно къде е прокуратурата и главния прокурор да разследва далаверата за ЕДИН МИЛИАРД ЕВРО, която тече в Берлин с огромния посолски комплекс на РБългария на площ от 14 хиляди кв.м. на пъпа на германската столица?
  Той се състои от административна посолска сграда, сграда за офиси, хотел и три входа с апартаменти /всичките на по 7 етажа/ за работещите в посолството и под наем, както и подземни гаражи и е построен през 1988 г. Сега правителстовото на Борисов и лично външната министърка Екатерина Захариева е изготвила с мъжа си – арх.Захариев, автор на безумието Алипу и личен архитект на Плевнелиев, проект този комплекс да се събори и на негово място да се изгради три пъти по-малко посолство, а останалата част да се застрои с жилища и офиси, които да бъдат продадени или отдавани под наем, като кв.м. в центъра там към момента е 15 хиляди евро. Така печалбата за приватизаторите, участващи в далаверата, ще бъде в рамките на около 2 милиарда лева. И това в последните дни на власт на този кабинет.
  Самата „операция“ е замислена още по времето когато посланик там бе Ради Найденов, а после и служебен външен министър, сега подвизаващ се в Берн. Пръст в тези безобразия с имотите ни зад граница имат и сегашните посланици в Берлин и в Австрия, предишни постоянни секретари на Външно. Подобно на берлинската далавера се подготвя такава схема и с резиденцията и с част от посолските жилища във Виена, както и се търсят благовидни предлози за продажбата на други български имоти зад граница.
  Следва да се има предвид, че собственик на посолските имоти в чужбина от името на държавата е Министерство на финансите, а те се управляват и стопанисват от МВнР.

  Отговор
  Шепа малоумници се правят на богове, Господ да ги порази!
  29.08.2020 в 15:33
  Защо българинът кълне! ……….. Щото друго не му остава!

  Да се сринат в ямата на собствената си алчност и безкруполност, идиотите!

  Отговор

  29.08.2020 в 15:47
  Екатерина Захариева – ППП ! /Пазарджишка Проста Путк@/. Не разбира от дипломация, не разбира от дрес код, няма стил, не знае добре чужди езици – прекалено драматично струпване на „качества“ в една жена. Не мислите ли? Но по мащабните кражби очевадно е спец!
  Не е само Караянчева, не е само Дариткова, не е само Цачева, не е само Захариева – това е „летвата“ на властта – този тип ендемична посредственост съчетана с безгранична крадливост. Всичките – достойни за женския затвор в Сливен…

  Отговор

  29.08.2020 в 16:15
  Ще се потърси ли отговорност за това, че не са информирали своите централи в София за тези далавери на МВнР и посланиците, от представителите на МВР, МНО, ДАР и ДАНС, работещи в посолствата в Берлин и Виена? В случая става въпрос и за националната сигурност на страната ни, както и за защитата на класифицираната информация, с която се работи в дипломатическите ни мисии. Или просто се предполага иманентно, че и някои от тях участват по някакъв начин в тези схеми или просто ги прикриват.
  Следва да се отбележи и още нещо важно, а именно че в тези комплекси в Берлин и Виена се намират и българските училища, в които учат децата на наши сънародници, живеещи постоянно там. Освен това най-сериозните контакти в тези две държави – Германия и Австрия има Росен Плевнелиев, който като част от задкулисието най-вероятно дърпа конците и разработва схемите за този пладнешки грабеж за милиарди.

  Отговор
  Вася Н. Илиева
  29.08.2020 в 16:35
  Колкото се потърси отговорност на Надежда Михайлова Нейнска за служебно възползване чрез гаражите на ЦК на БКП. Корупционните успешни маневри и във Външно министерство за утвърден механизъм за забогатвяване. Никаква отговорност не е търсена и не се търси, защото ключови фигури като посочените са назначени за лично удобство и обогатвяване чрез държавни средства. Само дисциплинарни уволнения за спекулация със служебно положение може да отвори разчистването и в това министерство. Поправка и корекция вече са невъзможни, само оставка, обвинения и съд! Не затулване и прикриване с нови служби като на Лиляна Павлова ( потъналите милиони от язовир „Студена“, едно от престъпленията й), на Владислав Горанов и дестки подобни основно министри на Борисов. Няма давност! Оставка! И да не си правят илюзии, че Бог може да бъде подкупен и измамен, както правят това авторите на какви ли не индулгенции с или без съдействие на гузни и виновни духовници!

 8. 55
  Цицоман | нерегистриран
  3
  -1

  Сийке, къде са ти циците, че не ги виждам, за разлика от пробойните между диреците ти?

 9. 54
  И къде напр. в този случай е върховенството на закона, жено? | нерегистриран
  8
  0

  ФОКУСИТЕ С ЕВРОСРЕДСТВА – ПРАЗНИ СМЕТКИ, УСВОЯВАШ ПОЛОВИН МИЛИОН, КУХИ ФИРМИ

  Здравейте,

  Описвам Ви поредната екзотика в усвояването на евросредства и изобщо за ситуацията в така наречената държава България.

  Вече не знам каква е точната класификация за България – държава или е просто един контур на картата.

  Според мен ситуацията е като в кърджалийските времена – всеки прави каквото си иска.

  Четете и си правете изводите.

  Всичко описано по-долу са просто факти.

  Има налична кореспонденция и документи.

  Работя като програмист freelancer и в продължение на години работех по поръчки за фирма Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) с управител Емил Узунов. Последните 6 години съвместна работа, разработвах съвместно с други програмисти система за умен дом по поръчка на Телесофт Консултинг ООД. Системата се ползваше предимно от австрийски фирми.

  Не знам каква е точната роля на Телесофт Консултинг ООД, предполагам само посредник между поръчители и изпълнители, но имахме договор и аз го спазвах коректно в продължение на години.

  Договора ми беше прекратен 2018 г., както и на други колеги (законно). След което се забавиха и забравиха плащанията по последните ми фактури на стойност около 17 000 евра (към днешна дата около 20 000 евра с лихвите). Разбрах, че на други програмисти, наети в Австрия, също не им е заплатено и Емил Узунов има зад гърба си вече фирма в несъстоятелност в Австрия.

  Започнах юридически действия и напомняния спрямо Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) да ми изплати дължимите суми.

  Малко след прекратяването на моят договор се оказа, че на Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) е одобрен проект за усвояване на евросредства на стойност около половин милион лева за „Разработка на иновативна интелигентна система за управление на свързан/умен дом за нуждите на незрящи или хора със зрителни увреждания“ …

  https://new2020.sofiatech.bg/news/%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B4-%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2/

  Номера на проекта е BG16RFOP002-1.005-0082-C01

  Възникна съмнение от моя страна и подадох сигнал до Министерството на икономиката, АФКОС и ОЛАФ, с цел да проверят дали не се използва готовият продукт, по който съм работил около 6 години.

  Използването на готови продукти, които се представят за иновация е недопустимо и се счита за злоупотреба с европейско финансиране.

  Получих някакви формални отговори и обяснения.

  Междувременно осъдих Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) в съда във Виена (моята подсъдност е в Австрия). Мога да Ви покажа протоколите, от които се виждат обясненията на управителят Емил Узунов и каква е „компетентността“ на Емил Узунов в ИТ сектора. Всеки програмист ще се скъса от смях ако ги прочете.

  Осъдиха Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) за около 10 минути.

  Последва окончателна присъда от австрийският съд, издаване на удостоверения за дължимите суми на немски и на български. Януари месец 2020 блокирах чрез ЧСИ сметките на „евроусвоителя“ Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629).

  Преди да блокирам сметките на Телесофт Консултинг ООД в България реших да информирам Министерството на икономиката и АФКОС, че предстои блокиране на сметки, по които се усвояват евросредства. Предоставих им и документи.

  Мълчание …

  Предварително ми беше ясно, че няма да реагират и няма да дадат адекватен отговор, но все пак реших да си направя майтап.

  Януари месец 2020 блокирахме сметките на Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629).

  След това изпратих отново документи на Министерството на икономиката и АФКОС, от които е видно как Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) ме моли да разблокираме сметките, понеже работел по иновация и трябва да усвоява евро парички …

  Отново мълчание от страна на Министерството на икономиката и АФКОС.

  ЧСИ-то ме информира, че по сметките на Телесофт Консултинг ООД (ЕИК 130535629) няма налични средства за конфискуване и че в офиса на Телесофт в Интерпред имало бюро и стол.

  Не знам как стават тези фокуси – празни сметки, усвояваш половин милион и поддържаш офис в Интерпред … Според моят адвокат, вероятно става въпрос за свързани фирми.

  Малко лирично, екзотично и забавно отклонение.

  Упълномощен представител на Телесофт Консултинг ООД е адвокат Таня Найденова Мончева. Пълномощното е видимо в Търговският регистър.

  Въпросната адвокатка опита да се аргументира, че документа издаден от австрийският съд и преведен на български (също от австрийският съд) не бил точен.

  Тя била проверила в google translate и там пишело друго… СМЯХ!

  Поинтересувах се коя е адвокат Таня Найденова Мончева.

  В Търговският регистър е видно в кои фирмички участва и как в някой от въпросните фирмички разни личности се чуркат в още десетина фирмички и т.н. по веригата.

  Потърсете в google и там се вижда, че Таня Найденова Мончева се занимава и с някакъв си Трактор … Няма лошо. Българска екзотика.

  Направете си изводите и преценете кухи ли са фирмите или извършват някаква ползотворна дейност.

  Историята продължава.

  Иновативният проект на Телесофт Консултинг ООД е приключил през април 2020.

  От АФКОС ми поискаха обяснения относно разработваният от мен продукт с цел да го сравнят с иновацията на Телесофт Консултинг ООД.

  Дадох им обяснения, но им разясних, че продукт разработван 6 години, не може да се опише накратко по e-mail.

  Помолих АФКОС просто да ми покажат иновацията на Телесофт Консултинг ООД, с която са усвоени евросредствата и аз ще им потвърдя дали са използвани модули разработвани от мен.

  Мълчат и отговор няма…

  Зададох същият въпрос и на Министерството на икономиката.

  Т.е. предложих им съвсем просто и елементарно, да погледна вече готовата система за умен дом за незрящи хора по проекта на Телесофт Консултинг ООД и да потвърдя дали се използват модули разработени от мен.

  Мълчат и отговор няма ..

  При положение, че са усвоени половин милион лева, логично е да има някакъв видим резултат (т.е. завършена система).

  Не разбирам защо се мълчи.

  Какъв е проблема да се представи и демонстрира завършеният продукт?…

  Още факти.

  От линка по-горе става ясно, че София Тех Парк е партньор по проекта на Телесофт Консултинг ООД.

  Информирах и София Тех Парк по случая.

  По e-mail получих покана за разговор в офиса им (засега спестявам имената на личностите).

  Обясних им, че пребивавам в чужбина и нямам възможност да се видим лично.

  Предложих им да ми изпратят въпросите си по e-mail в писмена форма.

  Замлъкнаха и повече не получих отговор.

  Очевидно могат да пишат, но предполагам не им изнася да изложат въпросите си в писмена форма…

  Това е от мен!

  Веселин Илиев

 10. 53
  Ива Иватта | нерегистриран
  1
  0

  До истинските юристи:

  Уважаеми, нима не виждате действителноста в България – новото име на Ада? Не ви зарадвах, нали? Нямам снимка по бански, няма гола плът, няма танци и песни в моите публикации,аз съм една скучна и сериозна жена, която ви депресира всеки ден с всяка публикация, като ви пише за истината…
  Не, не призовавам към протести, а към Народен съд и смъртни присъди!
  Аз искам смърт за всички убийци след 2010 г. управлявали , приватизирали,крали и затваряли болници и училища, които създадоха този Ад наречен България !!!

 11. 52
  До този, който трие постовете! NB! | нерегистриран
  22
  0

  Нека този от правен свят добре запомни, че извършеното от него е престъпление срещу свободата на свободното слово. Когато трие постове на видни български юристи, изразяващи с имената си своето мнение без да нарушават правилата на този сайт трябва да му е ясно за последствията от тези негови действия. И да не забравя, че си има работа с прависти, а още по-малко, че пък тези, които обслужва са вече пътници и заедно с тях ще носи отговорност.

 12. 51
  ******** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 50
  *********************************************************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 49
  | нерегистриран
  10
  -3
  До коментар #34 от "един човек | нерегистриран":
  Дали прокурорите могат да кажат как така разследващата функция, т. е функцията по обвинението, е в една система със съда. Съдът има една-единствена, основна, главна функция- да правораздава. Съдебната власт според правната доктрина, правилните и демократични конституционни системи, е институционална концентрация и организация на правораздавателните, т. е. на съдебните органи. Други органи, които не правораздават не са съдебна власт. Те могат да са "съдебна власт" по силата на една конюнктура, формален акт, но по силата на правния разум, правната доктрина, вечните принципи, истината и правната наука, те не са съдебна власт. Оттам идват всички беди в устройството на съдебната власт в България. Затова са тия препирни и вече 30 години е този юридически хаос. Защото конституцията в частта относно съдебната власт е създадена без да се вземат предвид принципите на правото- не тия формалните и общоприетите, а тези, които генетически съществуват и които дават базата на правото и съответно на конституционното устройство. Прокуратурата би трябвало да има независим статут, като придобие организацията и начина на избирането примерно на Сметната палата- не принадлежи към никоя власт във формално-организационния смисъл. В по-широк план, тя принадлежи и нейното естествено място, е в изпълнителната власт, защото актовете на прокуратурата са правоприлагане, а изпълнителната власт има една юридическа функция- да правоприлага.

  Разследващата функция на прокуратурата е една част от правомощията ѝ. Но не и основна. Прокуратурата повдига обвинение и поддържа същото в съда. Прокуратурата е равноправна страна е наказателния процес със защитата. Но тук е голямото "но", което прави прокуратурата по-висше стояща от другата страна в процеса. И това е интересът, който защитава. Докато адвокатурата защитава частния интерес, то прокуратурата защитава държавния и обществен интерес. Именно затова прокуратурата е част и трябва да остане част от съдебната власт.

  С изявленията си вие казвате, че и в Германия (например) съдебната власт е зле устроена? Защото и там прокуратурата е част от съдебната власт. Тези изказвания къде е мястото на прокуратурата са ирелевантни, доколкото прокуратурата се намира на мястото си.

 15. 48
  ************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.