Върховенството на закона - мисията на Прокуратурата

Върховенството на закона - мисията на Прокуратурата
Сийка Милева, говорител на главния прокурор

Eто и официалната позиция на Прокуратурата на Република България, изразена на Националната среща на прокурорите: 

Върховенството на закона е ключов принцип в демократичните държави, а член Втори от Договора за Европейския съюз определя зачитането му за най-важна  ценност. Още през 2006 г. Съдът на Европейския съюз е определил „независимостта на съдебната власт“ като самостоятелно понятие на правото на Съюза, което стои в основата на върховенството на закона.  Затова органите на съдебната власт във всяка държава-членка трябва да са защитени от външна намеса, застрашаваща тяхната независимост при вземането на решения.

Прокуратурата на Република България като част от съдебната власт има основна роля в утвърждаването на върховенството на закона. Опитите на представители на политическите среди у нас да застрашават нейната независимост чрез оказване на натиск е предупредителен знак за назряващ проблем.

Темата за реформи в прокуратурата от години намира  ежедневно проявление в политическия живот. Колкото по-активна и обединена е прокуратурата, толкова повече са атаките срещу нея.

Предприетите безпрецедентни действия по наказателно преследване предизвикаха безпрецедентен натиск срещу прокуратурата. Ежедневно сме изложени на политически нападки и несъвместими с конституционния ред идеи за реформи. Политическото говорене обаче трябва да има граници и те да свършват там, където се посяга на същностните елементи на прокурорския статут.

Тези граници бяха преминати и то безпрепятствено,  демонстративно, в държава-членка на Европейския съюз, призвана да защитава европейските ценности. С призивите за „реподбор“ на българските прокурори се премина разделителната линия, отвъд която трудно можем да говорим за върховенство на закона. Тези призиви засягат несменяемостта, която гарантира независимостта ни. Затова сме длъжни да реагираме и да се противопоставим. Заявяваме ясно, че въпреки това ще продължим да работим със същите темпове и мотивация и няма да се поколебаем да търсим защита при разпознаването на всеки риск за върховенството на закона.

Независимостта е право на прокурорите и на следователите, а държавата е длъжна да осигури безпрепятственото й осъществяване. Нейното отстояване гарантира изпълнението на служебните ни задължения в подчинение само на закона, по знание и убеждение, без въздействие на субективни виждания и заинтересовани среди, в служба на истината и справедливостта.

Независимостта обаче не е само право, а задължение и отговорност за всеки един от нас. Затова сме длъжни да я защитаваме като се произнасяме по съвест и закон, свободни от всякакво въздействие.

Прокуратурата на Република България ще продължи да отстоява европейските ценности и да се ръководи от Конституцията и законите на страната.

Ще доказваме волята си за преследване на всички престъпни прояви. Дали сме ясен знак за единен подход спрямо всеки, за когото са събрани доказателства за извършено престъпление. Прокуратурата действа и ще продължи да действа за издигане на авторитета си и за повишаване на общественото доверие. Наясно сме, че не можем да успеем сами и  изолирани от институциите със сходни по закон функции. Ще работим в условията на ефективно взаимодействие и конструктивно сътрудничество при стриктно спазване на принципа на разделение на властите.

За пореден път декларираме намерението си за постоянен диалог с органите и институциите на Европейския съюз и на Съвета на Европа по пътя към утвърждаване на Прокуратурата на Република България като един от гарантите на законността.

От съществена важност е да подчертаем, че единственото подчинение, което дължим, е на закона и собствената ни съвест. Свободни сме да вземаме решения по вътрешно убеждение и винаги ще браним тази свобода, предоставена ни от достиженията на правото на Европейския съюз, Конституцията и законите. Прокуратурата ще продължи да работи за запазване и утвърждаване на постигнатите резултати от действието на Механизма за сътрудничество и проверка. С дейността си ще допринасяме за утвърждаването на новия механизъм за върховенството на закона в Европейския съюз.

Убедени сме, че нашата позиция ще бъде възприета от всички институции, ангажирани с опазване устоите на правовата държава, и ще бъде разбрана от българските граждани, за които върховенството на закона и справедливостта са висша ценност.

Настоящата позиция на Прокуратурата на Република България ще бъде изпратена на следните структури към Съвета на Европа: Комитета на министрите, Европейската комисия за ефективност на правосъдието, Европейския комитет за правно сътрудничество,  Европейската комисия за демокрация чрез право, известно още като Венецианската комисия, Европейската комисия, Европейския парламент, както и до Международната асоциация на прокурорите и на Консултативния съвет на европейските прокурори.

Мисията на Прокуратурата е да гарантира върховенството на закона и обществения интерес. Това заяви говорителят на главният прокурор Сийка Милева в речта си, с която даде начало на  Националното съвещание, в което се включиха над 700 прокурори от страната, както и народни представители, евродепутати, министри.

След като форумът беше открит с химна на Република България, първите думи бяха на Сийка Милева, която изтъкна, че независимостта и автономията на прокуратурата са последица от независимостта на цялата съдебна власт.

„Прокурорите и следователите трябва да са последователни в решенията и да изпълняват задълженията си без вмешателство. Независимостта е подчертавана неведнъж от Съда за правата на човека. Разследващите власти трябва работят без външен натиск и намеса от изпълнителната и законодателната власт. Държавата е тази, която да гарантира, че прокурорите и следователите са в състояние на изпълняват функциите си без вмешателство и намеса. Мисията ни е гарантиране на върховенството на закона и защита на обществения интерес. Това не са фрази, а основни насоки, които са дефинирани в редица европейски документи и те определят ролята и функциите на прокуратурата в демократичните общества в ЕС. Ние прокурорите и следователите повече няма да седим безучастни, когато се нарушават демократичните принципи в една държава“, заяви още Сийка Милева.

По време на Националното съвещание беше засегната и темата с опитите за реформи в съдебната власт, както и идеята за нова Конституция, която оповести преди дни премиерът Бойко Борисов.

"Нашата Конституция беше променена многократно. НПК и НК са променени може би в цифри над 100 пъти. Законът за съдебната власт също. Трябва ясно да се каже - българската прокуратурата е и следва да остане независима. Системата беше реформирана от БСП, от ГЕРБ, от Реформаторски блок, от НПО-та, чието финансиране е може да осигури нови сгради на няколко прокуратури“, заяви в изказването си Огнян Дамянов, член на Прокурорската колегия на ВСС.

Против атаките срещу Прокуратурата се обявиха и от Камарата на следвателите.

"Тези изявления накърняват престижа на държавата и в частност на цялата съдебна власт, както във вътрешен план, така и във външен. Остро възразяваме срещу политическия настиск и външната намеса в независимата съдебна система. Отправените обвинения и призивите за реподбор на прокурорите подронва престижа на прокуратура. Познавайки добре колегите заставаме зад безспорните им лични качества", заяви Петко Петков от Камарата на следователите. 

В поредица изказвания и речи, прокурори от цялата страна заявиха подкрепа към Прокуратурата и работота й до момента и се обединиха срещу опитите за намеса и атаки. 

„Не се чувствам мутра. Не познавам никой, чиито решения са повлияни от мутри. Изпълнявал съм винаги задълженията си отговорно, принципно и честно. Прокуратурата представлява държавата. Прокуратурата е централизирана“,  заяви Милчо Генджов, окръжен прокурор на Габрово.

„Ние сме удобният виновник, защото работим, а  утре? Умишленото насаждане на недоверие към прокуратурата води до обратния ефект. Не смятам, че идеята за изваждането на прокуратурата от съдебната власт и вмъкването й в изпълнителната власт се прави с цел независимост“, каза Галина Андреева, прокурор от Окръжна прокуратура - Пловдив.

„Въпросите за реформа са поставяни много пъти и са намирали своя отговор. Днес говорим отново за това, защото прокуратурата е силна и предприе действия, с които показа, че няма недосегаеми лица и законът е еднакъв за всички. Причината за повдигане на темата с реформата е засягане на интересите на много лица, считали се за недосегаеми. Борбата с организираната престъпност и корупцията е труден и бавен процес. Навсякъде където има Специализирани прокуратури, прокурорите са атакувани, за да бъдат дискредитирани. Борбата е успешна и на престъпните сдружения се отнема възможността за други престъпления. Не можем да бъдем упрекнати в липса на публичност и прозрачност“, заяви Валентина Маджарова, прокурор от Специализираната прокуратура.

„Не трябва да се мълчи. Съдебните палати имат своята мисия, но какво трябваше да символизира червената боя върху фасадата – бунт, насилие? Върху кого? Върху нас? Съдебните палати предизвикат асоциация за прозрачност и справедливост, това е и мястото където се прилага законът. Червената боя не внушава ли насилие, а какво общо има то със справедливостта. Тя е символ на съдебната ни власт и боята по нея е особено безпокоителна. Не става дума на за вандалска проява, а дали целта е само внушение за неработеща прокуратура, Съдебните сгради са и ще бъдат символ на правосъдната система, а тя не се реформира с насилие“, заяви Йорданка Чанкова, прокурор от Софийска градска прокуратура

„Върховенството на закона е ключов принцип в демократичните държави, а чл. 2 от Договора за ЕС определя зачитането у за най-важна ценност. Органите на съдебната власт трябва да са защитени от външна намеса, защитаваща тяхната независимост. Прокуратурата има основно роля в утвърждаването на върховенството за закона. Опитите на политически сили е предупредителен знак за проблем. Колкото повече активна е прокуратурата, толкова повече са атаките срещу нея Ежедневно сме изложени на политически нападки и несъвместими с конституционния ред идеи и реформи. Трябват граници и те да свършват там където се посяга на елементите на прокурорския статут. Те бяха преминати и с призивите за реподбор на български прокурори. Те засягат несменяемостта, която гарантира независимостта. Заявяваме ясно, че всеки може да продължи работата си със същите темпове и мотивация и няма да се колебаем за търсим защита при всеки риск за върховенството на закона“, заяви на финала на Националното съвещание Сийка Милева, говорител на главния прокурор, която представи и общата позиция на прокурорите в България, която беше приета с мнозинство.

"Човек, институция и държавата, които не уважат сами не себе си – не ги уважават и другите. Ние показахме, че уважаваме себе си, държавата, европейските принципи и ценности и чуваме гласа на българския народ. Пожелавам здраве на Вас и семействата Ви. Напред и нагоре“, заяви в заключителната си реч главният прокурор Иван Гешев.

Междувременно заместник министър-председателят по правосъдната реформа и външен министър Екатерина Захариева изпрати приветствен адрес до участниците в Националното съвещание на ПРБ. 

Ето както гласи написаното от Захариева:

Приветствам желанието за дебат на тема отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона. Утвърждаването на върховенството на правото е обща мисия на цялото българско общество и гарантиране на независимостта на прокуратурата  е от първостепенно значение“. Това се казва в приветствен адрес, изпратен от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева до главния прокурор Иван Гешев и участниците в Националното съвещание на Прокуратурата на Република България, което се проведе в Дом № 2 на Резиденция „Бояна“.

Прокуратурата има отговорна роля да следи за спазването на законността, както е разписано в чл.127 от Конституцията на Република България.  За да изпълнява тази своя функция, прокуратурата трябва да бъде независима, от една страна, в рамките на съдебната власт, а от друга страна, и в цялостен институционален план. Само по този начин ще се гарантира ефективно разделение на властите, което е основополагащ принцип на  демократичния и правов ред в Република България. Поради тази причина нейната роля не трябва да бъде обект на предложения и действия, които да застрашават функцията й на защитник на публичния и обществен интерес“, пише министър Екатерина Захариева.  

Вярвам, че междуинституционалният дебат е изключително важен за постигане на резултати в контекста на правосъдната реформа и отстояването на ефективно и справедливо правораздаване“, се казва още в приветствения адрес.

Още по темата

Иван Гешев: "Мафия" сме, защото внесохме светлина в тъмнината

Предишна новина

Недоволни граждани премахнаха за кратко палатковия лагер пред СУ

Следваща новина

Коментари

62 Коментара

 1. 47
  Декларация от 25.08.2020г. на управляващата Германска социалдемократическа партия /ГСДП/ | нерегистриран
  7
  -3

  Подкрепяме протестите в България, които смятаме за проевропейски и в защита на върховенството на закона. Предстоят дискусии за върховенството на закона в отделните страни членки на ЕС, в т.ч. в България.
  Солидаризираме се с българите, които вече над 45 дни са на улицата в името на проевропейски ценности. В продължение на седмици хиляди хора в България протестират с искане за демокрация, върховенство на закона, независима съдебна система и срещу корупцията. Ние подкрепяме целите на хората. Парламентарната група на ГСДП застава на страната на тези, които се застъпват за основните европейски ценности.
  Демокрацията, върховенството на закона и борбата с корупцията са сред централните стълбове на европейската интеграция. За българите, членството в ЕС с право е най-голямата надежда за по-добър живот. Ние подкрепяме българите, които вече повече от 45 дни излизат на улицата в името на тези ценности.

 2. 46
  ****************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 45
  ******************************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 44
  ******************************* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 43
  *************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 42
  Афера | нерегистриран
  7
  -1

  МВР – ХУНТА, КОЙ РАЗДАВА УНИФОРМИ НА ФЛОРОВ И КОМПАНИЯ! /ВИДЕО/

  Това е лицето Флоров с мекото гласче, което разруши палатките на протеста и се закани, че тепърва започвали.

  Кой, бре, МВР – Хунта, раздава униформите на тия лекета? И кой допуска гаврата с униформа на МВР*!

  * чл. 151 ал. 6 от ЗМВР, забранява на лица, неоправомощени със закон, да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени в структурите на МВР и показващи принадлежност към тях.

  Наказателен кодекс :

  Чл. 274а. (Нов – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който държи или носи формено облекло, служебни знаци или надписи в нарушение на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация.

  (2) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако деянието по ал. 1 е осъществено с цел извършване на друго престъпление, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.

  (3) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който по какъвто и да е начин опетни, противозаконно унищожи или повреди формено облекло, служебни знаци или надписи, носени или поставени по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт, се наказва с лишаване от свобода до една година.

 7. 41
  ******************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 40
  *************** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 39
  До № 30 | нерегистриран
  5
  -1

  То няма как ако има обвинителен акт, крайният съдебен акт да не е присъда - оправдателна, или осъдителна. Това е просто смешно.

 10. 38
  ?!! | нерегистриран
  5
  -2
  До коментар #30 от "Някой | нерегистриран":
  По 97 процента от обвинителните актове за миналата година има присъди от съда. Това са цифрите. Факт. На някой това не се харесва.....

  100 кокошки съм заклала, 8 баби съм обрала..........

 11. 37
  до Правен свят-питайте по реда на ЗДОИ и информирайте читателите си | нерегистриран
  12
  -4

  Колко са разноските по това събиране-наем, пътни, дневни, охрана, непредвидени, кетъринг, разноски за гостите-ако има такива и тн. Питам и за преки и за непреки разноски. Питам и за разноските на други ведомства-например на МВР по охраната.

  Моля информацията в екселова таблица. Ако има други разноски-да бъдат посочени(например-ако има разноски за кетъринг, медиино отразяване, хотелско настаняване за дошлите от провинцията и тн).

 12. 36
  RRR | нерегистриран
  19
  -2

  Прекалихте дъвсем.И колегите, имащи малко симпатии към Вас, вече Ви се смеят.Останаха Ви шепа началници за истински сподвижници.Ние сме лесни и този главен ще преживеем.Четирима преживях до сега, и този ще си замине безславно.Добре, че не ни интересувате и си работим въпреки опитите Ви.

 13. 35
  *****************************************************-************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 34
  един човек | нерегистриран
  14
  -5

  Дали прокурорите могат да кажат как така разследващата функция, т. е функцията по обвинението, е в една система със съда. Съдът има една-единствена, основна, главна функция- да правораздава. Съдебната власт според правната доктрина, правилните и демократични конституционни системи, е институционална концентрация и организация на правораздавателните, т. е. на съдебните органи. Други органи, които не правораздават не са съдебна власт. Те могат да са "съдебна власт" по силата на една конюнктура, формален акт, но по силата на правния разум, правната доктрина, вечните принципи, истината и правната наука, те не са съдебна власт. Оттам идват всички беди в устройството на съдебната власт в България. Затова са тия препирни и вече 30 години е този юридически хаос. Защото конституцията в частта относно съдебната власт е създадена без да се вземат предвид принципите на правото- не тия формалните и общоприетите, а тези, които генетически съществуват и които дават базата на правото и съответно на конституционното устройство. Прокуратурата би трябвало да има независим статут, като придобие организацията и начина на избирането примерно на Сметната палата- не принадлежи към никоя власт във формално-организационния смисъл. В по-широк план, тя принадлежи и нейното естествено място, е в изпълнителната власт, защото актовете на прокуратурата са правоприлагане, а изпълнителната власт има една юридическа функция- да правоприлага.

 15. 33
  Cato | нерегистриран
  6
  -2

  То е лесно като Non bis да съдиш отдалече. Ама да си в окото на торнадото, тогава да чуем какво ще кажеш. Божите ръце не слушат друг, освен собствения си глас, ама Вие тия работи не ги знаете.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.