Върнете ни електронния достъп до дела

Върнете ни електронния достъп до дела

Усложнения и трудности в работата на адвокатурата са налице вследствие на ограничението за електронен достъп до дела и търсене в портала по име и ЕГН, въведено от страна на Софийски градски съд (СГС). Това става ясно от писмо на председателя на Софийска адвокатска колегия (САК) Ивайло Данов до и.ф. административния ръководител на най-големия окръжен съд у нас Десислава Попколева, с което е отправено искане за възстановяване на възможността защитниците да могат да преглеждат делата, по които работят онлайн.

"Въведеното ограничение усложни и затрудни работата на всички адвокати и на всички други лица, които вместо да ползват портала за достъп до електронни дела на Софийски градски съд, се налага да посещават физически сградата на СГС и да извършват справки в деловодствата във водените на хартиен носител азбучници", пише Данов до Попколева.

Според адвокатурата, съдилищата, които са въвели такова ограничение, са подведени от "преекспонирането на темата относно защитата на личните данни".

Данов уточнява пред Попколева, че Софийски адвокатски съвет на свое заседание на 19.06.2018 г. реши да поиска становище по въпроса от Комисията за защита на личните данни като национален орган, компетентен да дава становища и разяснения по приложението на законодателството за защита на личните данни, включително и на Регламент 2016/679.

"В искането на Софийски адвокатски съвет за становище (Приложение № 1) беше посочено, че въведеното от ръководството на СГС ограничение вероятно е провокирано от погрешно разбиране на Решение от 21.03.2018 г. на КЗЛД, че Единният граждански номер не може да бъде използван като единствена парола за достъп до личните данни на физическото лице, с което КЗЛД не е забранила организирането на информацията в регистри (деловодни или други) по имена и ЕГН  на физическите лица, особено когато тази информация е предвидено да бъде организирана по подобен начин в нормативен акт и достъпът до информацията да е публичен, нито е ограничена възможността за справки в тези регистри по критериите "име" и "ЕГН". Подобна забрана не се съдържа нито в националното ни законодателство, нито в Регламент 2016/679 и противоречи на въведеното от Правилника за администрация в съдилищата (ПАС) изискване достъпът до дела, включително до азбучниците, да се извършва чрез средства за отдалечен достъп -  чл. 77. ад. 5. изр. 2 ПAC във вр. с чл. 39. ал. I ПAC и чл. 42. ал. 3 ПAC", пояснява председателят на САК.

В резултат на това, адвокат Данов иска от временния председател на СГС своевременно да премахне това ограничение и да върне електронния достъп на адвокатурата до делата в съда. "Бихме се радвали, ако ръководството па СГС приеме да проведе среща с ръководството на Софийска адвокатска колегия, на която да бъде обсъдено както разрешаването на поставения в настоящото искане въпрос, така и други проблеми, чието разрешаване би облекчило дейността на Софийски градски съд и подобрило достъпа до правосъдие", пише още Данов.

Оттеглете подписа на България от Истанбулската конвенция, противоконституционна е!

Предишна новина

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.