"Правен свят" е български сайт за новини и анализи на правна тематика. Сайтът има утвърдена постоянна аудитория от магистрати, адвокати и други практикуващи юристи, но извън това негови читатели са от всички сфери на обществения живот.

На сайта "Правен свят" може да намерите актуални новини от съдебната система, законодателството, политиката и обществения живот с правна насоченост, журналистически разследвания, статии за проблеми в прилагането на нормативната база, представяне на юристи и кантори, специализирани правни текстове и др.

Издател е "Правен свят" ЕАД, ЕИК: 175410459. Изпълнителен директор е Слави Танкеин.

Действителни собственици на настоящото издание са Гинка Тодорова и Слави Танкеин.

Редакционен екип:

Цветелина Янкова

Петър Антонов

Румяна Кадийска