Забраната за изплащане на обезщетение на обвиняеми магистрати до приключване на производството не противоречи на Конституцията

Забраната за изплащане на обезщетение на обвиняеми магистрати до приключване на производството не противоречи на Конституцията

Без никакъв дебат, но с очевидни различия в мнението си, видно от резултатите от гласуването, Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие становище по конституционно дело 9/2018 година, образувано по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) (с председател Веска Райчева и членове Светла Бояджиева и Ерик Василев).

Според съдебните кадровици забраната за получаване обезщетение от обвиняеми магистрати до приключване на производството срещу тях, обективирана в чл. 225, ал. 1 ЗСВ, не противоречи на Конституцията.

ВКС сезира КС заради дело, заведено от полк. Владимир Димитров - бивш заместник-председател на Военно-апелативния съд, за изплащане на над 86 хил. лв. обезщетение за напускане на системата. Полк. Димитров беше отстранен от длъжност, заедно с ген. Веселин Пенгезов - бивш председател на Апелативен съд - София и Военно-апелативен съд - София и полк. Петко Петков - бивш председател на Военно-окръжна прокуратура – София, които бяха обвинени в присвояването на 42 000 лева по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), във връзка с изпълнението на проекта "Информационна система за прозрачност във военните съдилища".

В мотивите си тричленният състав на ВКС изказва мнение, че правото на освободения от длъжност магистрат да получи паричното обезщетение по чл. 225, ал. 1 ЗСВ попада под закрилата на прогласеното и гарантирано в чл. 16 КРБ право на труд и произтичащо от това право да получи възнаграждение и обезщетението за положения труд. Поради това тричленният състав на ВКС иска от конституционните съдии да обявят визираната разпоредба за противоречаща на Конституцията.

На днешното заседание на Пленума по правило правната комисия към ВСС предложи два варианта на становище, придружени със съответните аргументи.

Първото становище бе, че забраната за изплащане на обезщетение на съдия, прокурор или следовател, привлечен като обвиняем противоречи на Конституцията. Агументите към това становище бяха, че всеки има право на труд и държавата е длъжна да създава условия за това. Работодателят е длъжен да осигури обезщетение, като с разпоредбата се създава ограничение за осигуряване на доход. Освен това, атакуваната разпоредба в ЗСВ не е подходящ механизъм да се отговори на международния стандарт, гласяха аргументите в подкрепа на искането на ВКС.

Второто становище бе, че забраната не противоречи на Конституцията. Съображенията са в посока, че правоотношенията на магистратите се създават и прекратяват с определен административен акт и те не могат да се приравнят на общите условия на труд, определени в Кодекса на труда. Дейността на магистратите е упражняване на държавна власт, поради което и законодателят предявява и по-големи изисквания към тях. Правото на труд няма задължителен характер, то може да бъде ограничено, ако съществува нормативна възможност за това, какъвто е настоящият случай, гласят аргументите против искането на ВКС.

В крайна сметка, без никакъв дебат Пленумът присътпи към гласуване, като резултатите бяха доста противоречиви. Девет от членовете на съвета се обявиха "за" първото становище - това бяха Красимир Шекерджиев, Лозан Панов, Калина Чапкънова, Боян Магдалинчев, Стефан Гроздев, Атанаска Дишева, Георги Чолаков, Пламен Найденов и Йордан Стоев.

Останалите тринадесет  - Драгомир Кояджиков, Огнян Дамянов, Даниела Машева, Олга Керелска, Евгени Диков, Георги Кузманов, Сотир Цацаров, Гергана Мутафова, Пламена Цветанова, Боряна Димитрова, Светлана Бошнакова, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова – гласуваха в подкрепа на второто становище.

С това в Конституционния съд отива становище на ВСС против искането на тричленния състав на ВКС. 

Още по темата

Закриват 11 прокуратури от 1 януари

Предишна новина

Желаещите назначение младши магистрати трябва да го заявят писметно в петък

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.