Закритите заседания в касационното производство са противоконституционни

Закритите заседания в касационното производство са противоконституционни

Закритите съдебни заседания в касационното производство, предвидени с последните изменения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) противоречат на Конституцията. Това гласи становището на прокуратурата по к.д. 12/2018 г., образувано по искане на президента Румен Радев и 53-ма народни представители от левицата срещу част от разпоредбите на променения АПК.

Според становището на държавното обвинение "оспорваната разпоредба е в отклонение от изискването на чл. 12 АПК за "достъпност, публичност и прозрачност" и не обезпечава в пълна степен откритостта, достоверността и пълнотата на информацията на нивото на европейските стандарти за ефективен и справедлив процес. Предвиденото в атакуваната разпоредба ограничение на правото на публично разглеждане на делото не е оправдано с особено значим обществен интерес и влиза в противоречие както с чл. 121, ал. 3 КРБ, така и с общопризнати норми на международното право".

Държавното обвинение подкрепя и още една част от исканията по к.д. 12/2018 г.  – тези за противоконституционност на приетата с § 44 от ЗИДАПК разпоредба на чл. 192 а, изр. 2 АПК. С тази норма се предвижда, че при преценката за съответствие на подзаконовия нормативен акт компетентността на органа за издаването му се преценява към момента на издаване, а съответствието му с материалния закон – към момента на постановяване на съдебното решение. Според прокуратурата "с атакуваната разпоредба се дава възможност несъответствието на подзаконовия нормативен акт с материалния закон и нарушаването на изискванията на ЗНА да бъдат санирани впоследствие - в хода на съдебното производство. Това по същество обезсмисля изискването към нормативните актове за съответствие с Конституцията и актовете от по-висока степен и последващия съдебен контрол за тяхната материална законосъобразност".

В становището си държавното обвинение обаче не подкрепя президента в искането му по отношение на това, че новата подсъдност и повишаването на таксите за касационна жалба, предвидени с измененията в АПК, противоречат на основния закон.

С § 28 на ЗИДАПК е направено допълнение в нормата на чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК, уреждаща родовата подсъдност на административните дела по отношение на оспорванията на актовете на Министерския съвет (МС), министър - председателя, заместник министър-председателите и министрите. Според държавното обвинение направената промяна напълно съответства с решението на Конституционния съд по дело № 13/2017г., в което е изрично записано кога Върховният административен съд (ВАС) трябва да се произнася като първа инстанция. С това свое решение "Конституционният съд е определил обхвата на актовете на МС и министрите, подлежащи на пряк съдебен контрол за законност пред Върховния административен съд", пише в становището на прокуратурата.

"Неоснователни са възраженията, че новата уредба на местната подсъдност на административните дела не дава достатъчно гаранции за по-бърз и евтин достъп до правосъдие, респективно - не гарантира правото на защита на гражданите и по този начин се отклонява от регламентираните в Конституцията принципи на правовата държава (чл. 4 , ал. 1) и правото на защита (чл. 56)", смятат още от прокуратурата, като според становището целта на законодателната промяна е именно да улесни гражданите като адресати на административен акт, при евентуална негова незаконосъобразност, да се обърнат към административния съд по техния постоянен адрес.

Прокуратурата не е съгласна и с искането на президента за обявяване на противоконституционност на разпоредбата, която касае повишаването на таксите за граждани и ЕТ при подаване на касационна жалба.  "Съдебните такси за касационно обжалване са определени със закон. Макар Конституцията да не поставя изискване, размерът на тези такси също е определен със закон. По отношение на важни правно защитими интереси, като здравното, пенсионното и социалното осигуряване, е предвидено гражданите да дължат такси в минимален размер. Социално слабите и малоимотни граждани са освободени от държавни такси. Съдебни такси при касационно обжалване по дела по ЗАНН също не са предвидени. Това обосновава извод, че с атакуваните разпоредби не се препятства достъпът до правосъдие и не се нарушава правото на защита, регламентирано в чл. 56 от Конституцията", пише в становището на прокуратурата.

Възраженията за противоконституционност на оспорваните разпоредби, регламентиращи премахване на касационната инстанция в някои специални закони, държавното обвинение също намира за неоснователни, тъй като на конституционно равнище липсва уредба относно броя на инстанциите, през които трябва да премине определено дело, както и конституционен императив в тази връзка. "Фактът, че определено дело не преминава през всички инстанции, не води до нарушаване на правото на защита, регламентирано в чл. 56 КРБ. Защитата срещу постановените административни актове в производствата по оспорваните разпоредби е именно защита пред съд, макар и да преминава през една съдебна инстанция. Налице е съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, в която е възприет принципът на общата клауза на обжалване на всички административни актове пред съдилищата. Конституционно установеният контрол за законност върху актовете и действията на административните органи е проява на правозащитната функция на правовата държава", пише още в становището на прокуратурата.

Още по темата

Около 1 млн. души може да достигнат максималните 25% намаление на Гражданската отговорност

Предишна новина

Фондацията на Сорос прекратява дейността си в Турция

Следваща новина

Коментари

9 Коментара

 1. 9
  Чети "БЕ"! | нерегистриран
  1
  -7
  До коментар #1 от "тъпо мнение на ВАП | нерегистриран":
  Четете Бе!

  КОНСТИТУЦИЯ

  Чл. 121. (1) Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.

  (2) Производството по делата осигурява установяването на истината.

  (3) Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, ОСВЕН КОГАТО ЗАКОНЪТ ПРЕДВИЖДА ДРУГО.

  и КОЕ МУ Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОТО на този текст от ЗСВ,самата К го допуска????????!!!!!! Е ЗСВ е предвидил друго...........!!!!  Изключението на конституцията е превърнато в правило! Принципът на КРБ е публично разглеждане - ето това е нарушено!А защо така се напира от ВАС това да се случи предположенията са различни от това по-рядко някои да идват до сградата на съда, та чак до това делата да се решават на "тъмно", да не се шуми и обществото да пропусне резултата! Или пък да се постига по лесна отмяна на влезлите в сила съдебни решения и да няма правна сигурност!

 2. 8
  ..... | нерегистриран
  8
  0
  До коментар #7 от " | нерегистриран":
  Нищо противоконституционно няма в закритите заседания на касационната инстанция, която не е инстанция по фактите. Все пак ако страните имат писмени доказателства, пак могат да ги представят и не виждам никакъв проблем в това. Кому е нужно за стотен път да се повтарят едни и същи доводи и искания?

  За да им се броят участия в заседания. Нали иначе ще закрият отдела във ВАП !

 3. 7
  | нерегистриран
  13
  -1

  Нищо противоконституционно няма в закритите заседания на касационната инстанция, която не е инстанция по фактите. Все пак ако страните имат писмени доказателства, пак могат да ги представят и не виждам никакъв проблем в това. Кому е нужно за стотен път да се повтарят едни и същи доводи и искания?

 4. 6
  Защо така бе?! | нерегистриран
  6
  -2

  Е,то тези простотии първи ги зададоха БСП и Румен Радев.Все пак от прокуратурата не се хванаха на всичките им тези..ама КС какво ще реши господ знае.

 5. 5
  Популизъм , популизъм.... | нерегистриран
  10
  -2

  Ами популизмът е точно това - да заиграваш с тъпотията на масите като привидно им даваш това , което "искат"....или си въобразяват , че искат . В 90 % от случаите няма никакъв смисъл от открито съдебно заседание в касационното административно производство . Бих казал , че няма смисъл от открито заседание и във въззивното производство по ГПК ако страните нямат доказателствени искания . Какво като адвокатът или страната дойде и си каже ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ болката ??? Нали го е написала във въззивната жалба , нали има и отговор на другата страна ??? Ама не , прокуратурата опитва да печели "точки" като се прави на "демократична". Що не си гледат провалените дела , що не си гледат недомислиците в НК и НПК . Да се съсредоточат В РАБОТАТА СИ , а стига широка обща култура . В България всеки го влече в чуждата област и където не му е работа . Ако всеки си върши САМО СОБСТВЕНАТА РАБОТА и я върши отлично , цялата държава ще е в по-добро състояние .

 6. 4
  RRR | нерегистриран
  8
  -1

  Ех, Цацаров пак по акъла на Асинка се поведе.

 7. 3
  123 | нерегистриран
  7
  -9

  Аз пък съм против простакесата Десислава Радева, т.нар. незнайно защо "първа дама", да има синя лампа и да кара в насрещното, излизайки на шопинг като в екшън. Или когато прегазят някой нещастник, тогава да дискутираме темата пак?

  Намирам подобно безумно поведение не само за проява на лош вкус, останал ни спомен от мутренските години, но и за формално закононарушение, касаещо изращаване на законовите разпоредби.

  Казах!

 8. 2
  тъпото | нерегистриран
  9
  -2

  КОНСТИТУЦИЯТА Е ДЕЛЕГИРАЛА ВЪЗМОЖНОСТИ В АПК..ДА СЕ провеждат закрити заседания също!!!

 9. 1
  тъпо мнение на ВАП | нерегистриран
  12
  -2

  Четете Бе!

  КОНСТИТУЦИЯ

  Чл. 121. (1) Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.

  (2) Производството по делата осигурява установяването на истината.

  (3) Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, ОСВЕН КОГАТО ЗАКОНЪТ ПРЕДВИЖДА ДРУГО.

  и КОЕ МУ Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОТО на този текст от ЗСВ,самата К го допуска????????!!!!!! Е ЗСВ е предвидил друго...........!!!!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.