Замразяването на обезщетенията на обвиняеми магистрати до приключване на производството не е противоконституционно

Замразяването на обезщетенията на обвиняеми магистрати до приключване на производството не е противоконституционно

Забраната за получаване обезщетение от обвиняеми магистрати до приключване на производството срещу тях, обективирана в чл. 225, ал. 1 ЗСВ, не противоречи на Конституцията. Такова становище е изпратил главният прокурор Сотир Цацаров до Конституционния съд (КС) по дело 9/2018 година, образувано по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) с председател Веска Райчева и членове Светла Бояджиева и Ерик Василев.

Върховните магистрати се обърнаха към КС заради дело, заведено от полк. Владимир Димитров - бивш заместник-председател на Военно-апелативния съд, за изплащане на над 86 хил. лв. обезщетение за напускане на системата. Полк. Димитров беше отстранен от длъжност, заедно с ген. Веселин Пенгезов - бивш председател на Апелативен съд - София и Военно-апелативен съд - София и полк. Петко Петков - бивш председател на Военно-окръжна прокуратура – София, които бяха обвинени в присвояването на 42 000 лева по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), във връзка с изпълнението на проекта "Информационна система за прозрачност във военните съдилища".

В мотивите си тричленният състав на ВКС изказва мнение, че правото на освободения от длъжност магистрат да получи паричното обезщетение по чл. 225, ал. 1 ЗСВ попада под закрилата на прогласеното и гарантирано в чл. 16 КРБ право на труд и произтичащо от това право да получи възнаграждение и обезщетението за положения труд. Поради това тричленният състав на ВКС иска от конституционните съдии да обявят визираната разпоредба за противоречаща на Конституцията.

Според ВКС "Обхватът на оспорената разпоредба засяга значително правната сфера на лица, които до освобождаването им от длъжност не могат да изпълняват друга трудова дейност и независимо че "обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда", обвиненият магистрат е лишен от дължимото му се еднократно парично обезщетение, с което всъщност служебното положение на обвиняемия е приравнено на лицата, по отношение на които има влязла в сила присъда за умишлено престъпление или които са дисциплинарно освободени от длъжност".

В становището на главния прокурор обаче пише, че "тази норма не противоречи на разпоредбите на чл. 48, ал. 1 и 4 от Конституцията, която защитава правото на труд, в чието съдържание са включени няколко компонента: право на здравословни и безопасни условия на труд, право на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и право на почивка и отпуск. Нито един от посочените компоненти не е засегнат с оспорената разпоредба".

"Няма основания да се приеме, че обезщетението има за цел да компенсира последиците от смяната на социалното им положение – предназначението му е изцяло личен избор на съответния магистрат след напускане на системата, а поводът за получаването му не е обвързан със запазване на стандарта на живот занапред, а с достойното и професионално изпълнение на длъжността до момента на напускането ѝ", смята още главният прокурор и посочва, че оспорената разпоредба не противоречи и на презумпцията за невинност.

Такова становище изрази миналата седмица и Пленумът на ВСС.

Още по темата

Повишаването на магистрати по приключил конкурс не противоречи на Конституцията

Предишна новина

Истанбулската конвенция не съответства на Конституцията

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  безобразие | нерегистриран
  1
  -5

  Изобщо не трябва да се плащат обезщетения. Хората, които работят по КТ, и напуснат работа не получават обезщетения, или то е най-много 1 заплата.

  Привилегиите на база служебно положение са забранени. Тези обезщетения са прилигегия.

  Малко ли други привилегии има в тази съдебна система,че и петцифрени обезщетения?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.