Стефан Петров: Ще направя всичко възможно натовареността на следователите да се увеличи

Стефан Петров: Ще направя всичко възможно натовареността на следователите да се увеличи
75% от действащите следователи взеха участие в Общото събрание

Започна първата част от Общото събрание на следователите за избор на нов член на Висшия съдебен съвет (ВСС) на мястото на Евгени Диков. Кандидатът в процедурата е следователят от Националната следствена служба (НСлС) Стефан Петров, който бе изслушан пред колегите си в настоящото събрание онлайн, поради пандемията от COVID-19. Самият избор предстои на 20 март.

Събранието бе открито от директора на НСлС Борислав Сарафов, който посочи, че 312 следователи са се включили в събранието точно в 10:00 ч., което е над 75% от действащите такива с право на глас. Форумът се явява и най-мащабното виртуално събитие за съдебната система до момента.

„Това е най-големият провеждан до момента форум. Кой друг, ако не прокуратурата и следователите бихме могли да направим нещо за първи път и да го доведем до неговия успешен край. Апелирам към колегите по време на изслушването да са остри и критични към кандидата. Познавайки го той ще успее да отговори на всички въпроси. Бъдете критични сега, тъй като в последствие в работата му обществото и медиите няма да му го спестят“, заяви при откриването на събранието Сарафов.

Главният прокурор Иван Гешев също взе кратко участие във форума, за да отправи приветствие към колегите си. „За мен е чест да приветствам вашето събрание. Сигурен съм, че ще проведете открит и честен избор и ще изберете един честен магистрат за представител на следователите във ВСС. В концепцията си за главен прокурор съм посочил, което сега потвърждавам, че основен приоритет за мен е издигане на престижа и достойнството на професията следовател. Тяхното възстановяване. Бил съм част от следствието над 11 години, моят заместник – г-жа Цветанова има над 20 години стаж в следствието. Това е знак, че този процес е започнал. Самото следствие може да допринесе за борбата с престъпността и за това, което очакват гражданите. Надявам се, че заедно с прокуратурата, дай Боже и с усилията на Народното събрание, което да увеличи метериално-правната компетентност на следствието, след няколко години нещата да изглеждат така, както изглеждаха преди години. Пожелавам здраве на вас и семействата ви“, посочи Гешев.

Приветствието на главния прокурор Иван Гешев

Той коментира събитието и в официалния си профил в Twitter.

„Убедени сме, че във ваше лице срещаме професионална подкрепа за цялата гилдия. Да бъдеш магистрат е призвание и една служба на обществото“, отговори Сарафов.

За председател на Общото събрание на следователите, като първа стъпка в процедурата, бе избран следователят от НСлС Петко Петков, който е и председател на Камарата на следователите. След което следователите продължиха с избор на комисии.

Кандидатът Петров имаше 20 минути да се представи, както и да отговори на предварително поставените до него въпроси, които бяха 24 на брой. В първите си думи той изказа съболезнования към близките на загубилия битката за живота си Евгени Диков, след което благодари на издигналите кандидатурата му следователи. „С течение на времето следствието беше удряно с изменения в законите, но когато аз започнах работа на 1 ноември 89 г., тогава заварих следствието различно от сега. В началото на прехода на някой му дойде наум да премахне дознанието като форма на разследване. Тогава всички дознания станаха следствия и тогава стана затлачване на системата. Много от старите следователи напуснаха системата на следствието. Тази криза може би беше угодна на някои в този период – да няма добро разследване на извършените престъпления. В началото на 90-те години много се повишиха извършените престъпления в страната, създадоха се групировките, а системата беше затлачена. След приемането на Конституцията, се прие следствието да стане част от съдебната система. Решение, което не бе прието еднозначно от следователите. Добре, че след това бе върнато дознанието като форма на разследване, като около 97-98 година следствието се стабилизира. Тогава обаче дойде на власт новото правителство и имаше напрежение между съдебната система – в частност между прокуратурата и следствието с МВР и министър-председателя. Тогава именно започна атаката към следствените органи. Така, през 99 г., за да отслабят следствието, бяха създадени 28 окръжни следствени служби, които станаха самостоятелни юридически лица. Междувременно през същата година арестите преминаха към МП, а 2000 г. дознанието премина изцяло в МВР“, направи ретроспекция следовател Петров. Той припомни и хронологията на представителството на следователите във ВСС, като подчерта, че според него най-големият удар срещу следствието е бил през 2009 година. В този период Петров отново беше член на ВСС.  

„Ние сме единствените в съдебната система, които се борим да имаме работа. Борим се да бъдем натоварени. И аз се чудя как няма политическа воля един конституционно гарантиран орган, какъвто е следствието, да бъде натоварен с достатъчно работа. За съжаление не успяхме да се преборим за ръководителите на следствените отдели, за които бяхме предложили да са със статут на зам.-окръжни прокурори. Загубихме и битката за първа категория труд, която имахме. Но няма как да се преборим това да остане, след като предложението за премахването на първата категория беше направено от прокуратурата. Надявам се в скоро време да има промени в НПК и следователите ще бъдат натоварени достатъчно, така както и в обръщението главният прокурор говори. Основните задачи, които стоят пред следствието – това е да се стремим да издигнем максимално престижа на нашата професия. А това става единствено с качествена работа. Другата голяма цел за мен и следствието е свързана с промяна в законодателството, което да увеличи натовареността на следователите“, коментира още Петров. Сред другите му цели той изтъкна - защита на несправедливо обвинените следователи от ръководители, граждани и страни в наказателния процес, както и да се чува думата на следствието във ВСС.

В отговор на въпроси на свои колеги, следовател Петров посочи, че няма никакво съмнение, че мястото на следствените органи е в системата на прокуратурата. „В концепцията си новият главен прокурор посочва проблем с използването на пълния капацитет на следователите, затова аз смятам, че ще се положат усилия от страна на ръководството на прокуратурата за увеличаване на натовареността ни. Може да се помисли и за увеличаване на методическите правомощия на директора на НСлС, като следствените органи да преминат под негово директно административно ръководство. Това би улеснило работата ни“, заяви кандидатът. В отговор на неправителствени организации пък, Петров посочи, че е бил противник на разделянето на ВСС на две колегии, но след като то вече е факт, не го вижда като формално, а като работещ модел. „Противник съм на меренето на рейтинг на съдебната система и българските магистрати. Не може съдебната система да се съобразява с политически, икономически фактори и на общественото мнение – магистратите трябва да решават единствено в подчинение на закона“, допълни той, след което изрази критичното си мнение по повод това, че не е стартирала процедура за избор на нов състав на Инспектората към ВСС, който определи като „делегитимиран“.

На въпрос за независимостта на прокуратурата от политически влияния Петров отговори: „Трите власти са разделени, но това не означава, че те са абсолютно независими. Между тях трябва да има сътрудничество и координация. В същото време прокуратурата трябва да е независима, политически неутрална и справедлива. Смятам, че прокуратурата е независима от политиката, но няма орган който да живее сам за себе си, тъй като институцията се нуждае от сътрудничество с други органи“.

На въпрос относно това дали му се струва странно, че при избора на главен прокурор, както и в последвалите процедури за членове на Прокурорската колегия, е имало само по 1 кандидат, Петров отговори: „Не бива да се обобщават изборите за главен прокурор и членове на ВСС. Издигнатата кандидатура за главен прокурор за мен бе безспорна. Тя бе издигната от членовете на Прокурорската колеги след изрични консултации с магистрати и съсловни организации. Нашата организация – Камара на следователите – настояваше главният прокурор да бъде от кариерата. Всички главни прокурори все са били извън нашата система, в тази връзка е много лицемерно да се изиска кандидатура от страна на министъра на правосъдието. Кой колега, смятате, че би се съгласил да бъде издигнат така – просто за мюре – за да участва в процедурата. И да имаше друг кандидат – г-н Гешев пак щеше да бъде атакуван, само че на други основания. В настоящия случай – много е трудно да има повече от 1 кандидат за член на ВСС за година и малко, както и при заявките от различни политически сили, за съдебна реформа и разпускане на настоящия състав на органа“.

Той коментира и въвеждането в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) на фигурата на специален „разследващ главния прокурор“. „Аз съм противник на тази фигура, защото не виждам как той би бил по-независим от който и да е друг прокурор в страната. Прокуратурата вече не е централизирана – това означава, че прокурорите и следователите вече не се подчиняват на главния прокурор по работата им по дела и преписки. Той има административни задължения единствено към административните ръководители“, коментира Петров.

„Последните 30 години ние сме млада демокрация и за мен извеждането на прокуратурата и следствието от съдебната власт е много опасно. След 91 г. ние имаме съвсем нова система в България и ще продължавам да защитавам тезата, че мястото на прокуратурата и следствието е именно в съдебната система“, посочи кандидатът в отговор на въпрос на негов колега от Стара Загора.

Следовател Петров бе попитан и относно процедурата за европейски делегирани прокурори и изкуствено образувания скандал около питанията на Лаура Кьовеши за част от излъчените от България магистрати. „Моето отношение към процедурата и евентуалните въпроси на г-жа Лаура Кьовеши е такава – така, както са ни представени, тези констатации са дискриминационни. Става дума за коментарите, че следователи не могат да са европейски делегирани прокурори. В тази връзка ние вече имаме представител в Европейската прокуратура – българския европейски прокурор – която е съдия. Защо тогава да има проблем с това следователи да участват в новата структура. Струва ми се, че може би цялата атака идва не от Брюксел, а някъде от София, каквито случаи е имало и в миналото. Аз съм за равноправие в тази процедура и мога да уверя, че нашите колеги ще се справят със задълженията си на този пост. Искам да припомня и че в последните десетина години много наши колеги следователи станаха и прокурори, и съдии и се справят прекрасно със задачите си“, отговори кандидатът на финала на представянето си.

Събранието продължава на 20 март с гласуване относно кандидатурата на Стефан Петров.

Още по темата

1000 лв. глоба за шофьора, блъснал Лозан Панов

Предишна новина

Мотоциклетист пострада при катастрофа в Благоевград

Следваща новина

Коментари

26 Коментара

 1. 26
  Max Bent | нерегистриран
  0
  0

  Здравейте дами и господа, имате ли нужда от финансова помощ? Аз съм Макс Бент. Аз съм кредитор, а също и финансов съветник.

  Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите дълговете си, или заем за собствен капитал, за да подобрите бизнеса си? Били ли сте отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като ние сме тук, за да направим всички ваши финансови проблеми отминали. Свържете се с нас по имейл:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Това е ипотеките на Ocean Finance. Ние предлагаме заеми на тези, които се интересуват от разумен лихвен процент от 2%. Диапазонът варира от 5 000,00 евро до максимум 100 000 000,00 евро.

 2. 25
  Max Bent | нерегистриран
  0
  0

  Здравейте дами и господа, имате ли нужда от финансова помощ? Аз съм Макс Бент. Аз съм кредитор, а също и финансов съветник.

  Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите дълговете си, или заем за собствен капитал, за да подобрите бизнеса си? Били ли сте отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като ние сме тук, за да направим всички ваши финансови проблеми отминали. Свържете се с нас по имейл:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Това е ипотеките на Ocean Finance. Ние предлагаме заеми на тези, които се интересуват от разумен лихвен процент от 2%. Диапазонът варира от 5 000,00 евро до максимум 100 000 000,00 евро.

 3. 24
  Max Bent | нерегистриран
  0
  0

  Здравейте дами и господа, имате ли нужда от финансова помощ? Аз съм Макс Бент. Аз съм кредитор, а също и финансов съветник.

  Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите дълговете си, или заем за собствен капитал, за да подобрите бизнеса си? Били ли сте отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидация на заем или ипотека? Не търсете повече, тъй като ние сме тук, за да направим всички ваши финансови проблеми отминали. Свържете се с нас по имейл:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Това е ипотеките на Ocean Finance. Ние предлагаме заеми на тези, които се интересуват от разумен лихвен процент от 2%. Диапазонът варира от 5 000,00 евро до максимум 100 000 000,00 евро.

 4. 23
  | нерегистриран
  1
  0

  Следствието няма да бъде закрито, а ще се слее в структурите на окръжните съдилища, съдия-следователи ще станат и ще разследват всички дела, които са подсъдни като първа инстанция на окръжните съдилища, я прокурорите ще станат разследващи прокурори, а не наблюдаващи разследване на следователи и разсл.полицаи. Те ще разследват в екип заедно с митнически, данъчни и от ОДМВР полицаи или разследващи и ще си носят отговорност за събраните доказателства, ще решават делата накрая преди да влязат в съда.В момента модела на разследване е тотално сбъркан, един п-р не е чул за дело по чл.255 от НК цяла година или две -три даже, щото е било на експертиза, забравил го е и следователя също, после почват едни дълги писмени доклади какво да стане с делото, после още други работи и накрая и двамата са тотално отегчени от бавното разследване. Не може да продължава така, затова по тези дела разследващия п-р ще трябва да ръководи истински разследването,провеждано в екипа от институционални разследващи, да участва и да напътства екипа, накрая сам ще решава и изготвя акта, тъй като е запознат с разследването и системно му се предоставят материалите по делото, той ще ги събира.

 5. 22
  | нерегистриран
  3
  -7
  До коментар #20 от " | нерегистриран":
  Има разлика между настоящата длъжност следовател и тогавашната "съдия-следовател" ......Толкова голяма разлика, че почти липсва прилика.

  Друго пише в съдоустройствените и процесуалните закони!
  Има и някои разлики, най-голямата от които е, че тогава следователите наистина са били независими, а не както е сега по бутафорната Конституция. В смисъл, че прокурорът не е разпореждал на следователя какво да прави, а е предлагал и ако следователят откажел, прокурорът имал право да обжалва пред съда.
  Като махнем елементите от сталинския модел в родното съдоустройство във всички правосъдни структури, другото си е горе-долу същото.

 6. 21
  | нерегистриран
  13
  -1
  До коментар #20 от " | нерегистриран":
  Има разлика между настоящата длъжност следовател и тогавашната "съдия-следовател" ......Толкова голяма разлика, че почти липсва прилика.

  Естествено, защото средите от такива като теб имат нужда от слабо разследване. Затова в продължение на много години следствието беше мачкано, за да имат днес гласност хора с комплекси и непрофесионален подход като теб. За да я бъде милиционерщината. И за да се провежда разследване в полицията,което много лесно, системно е контролирано.

 7. 20
  | нерегистриран
  3
  -7
  До коментар #19 от " | нерегистриран":
  Имало е следователи и преди, но са били не към окръжните прокуратури, а към областните и апелативни съдилища!

  ЗАКОНЪ за устройство на съдилищата

  Утвърденъ съ указъ № 174 отъ 6.11.1934 г., обн. въ притурка къмъ "Държавенъ вестникъ", бр. 182 отъ 12.11.1934 г., попр., бр. 188 от 19.11.1934 г., бр. 202 от 5.12.1934 г., изм. и доп., бр. 56 от 12.03.1935 г., бр. 57 от 13.03.1935 г., бр. 90 от 20.04.1935 г., бр. 119 от 30.05.1935 г., бр. 183 от 16.08.1935 г., попр., бр. 186 от 20.08.1935 г., бр. 208 от 16.09.1935 г., бр. 95 от 1.05.1936 г., бр. 268 от 25.12.1936 г., изм. и доп., бр. 266 от 23.11.1936 г., бр. 139 от 1.07.1937 г., попр., бр. 23 от 3.02.1937 г., изм. и доп., бр. 21 от 29.01.1941 г., попр., бр. 24 от 3.02.1941 г., доп., бр. 66 от 26.03.1942 г.

  Чл. 5. (Измененъ: З. отъ 16 августъ 1935 г. *) При областните и апелативните съдилища и при Върховния касационенъ съдъ има прокурорски надзоръ, а при областните - и съдии-следователи.

  Има разлика между настоящата длъжност следовател и тогавашната "съдия-следовател" ......Толкова голяма разлика, че почти липсва прилика.

 8. 19
  | нерегистриран
  4
  -3
  До коментар #1 от "възмутен | нерегистриран":
  Сто пъти го казвам,"следовател",това е правен и исторически анахронизъм.

  Имало е следователи и преди, но са били не към окръжните прокуратури, а към областните и апелативни съдилища!

  ЗАКОНЪ за устройство на съдилищата

  Утвърденъ съ указъ № 174 отъ 6.11.1934 г., обн. въ притурка къмъ "Държавенъ вестникъ", бр. 182 отъ 12.11.1934 г., попр., бр. 188 от 19.11.1934 г., бр. 202 от 5.12.1934 г., изм. и доп., бр. 56 от 12.03.1935 г., бр. 57 от 13.03.1935 г., бр. 90 от 20.04.1935 г., бр. 119 от 30.05.1935 г., бр. 183 от 16.08.1935 г., попр., бр. 186 от 20.08.1935 г., бр. 208 от 16.09.1935 г., бр. 95 от 1.05.1936 г., бр. 268 от 25.12.1936 г., изм. и доп., бр. 266 от 23.11.1936 г., бр. 139 от 1.07.1937 г., попр., бр. 23 от 3.02.1937 г., изм. и доп., бр. 21 от 29.01.1941 г., попр., бр. 24 от 3.02.1941 г., доп., бр. 66 от 26.03.1942 г.

  Чл. 5. (Измененъ: З. отъ 16 августъ 1935 г. *) При областните и апелативните съдилища и при Върховния касационенъ съдъ има прокурорски надзоръ, а при областните - и съдии-следователи.

 9. 18
  | нерегистриран
  8
  -3
  До коментар #16 от "закриване на следствието и изпити -с цел да си докажат квалификацията! | нерегистриран":
  15 години неработене са довели до тотална деквалификация на следователите.

  Следователите трябва да бъдат пратени наново на държавните изпити в Университета-и при провал да се анулира дипломата.Скъпоплатени безработни-това е прекален лукс.

  Следствието трябва да бъде закрито, разследването да се върши от МВР, или лично от прокурора.

  Следователите, поради загубена квалификация могат да намерят работа в магистралното строителдство-няма срамна работа, я какви магистрали като слънце се правят!

  Здравей , другарю или другарко милиционер. Нормално е точно ,ти, да не знаеш, че до 1948 г. в България , следствието е било към системата на съдилищата. После един тоталитарен строй наложи милиционерщината, благодарение на която, пак ти се наричаш „ разследващ полицай” днес.....Слушкаш ли началника си с шапка, рапортуваш ли сутрин и вечер, папкаш ли...това ти стига. Марш да козируваш! Апропо ...още ли се сключват „ договори” за дарения между мвр по места и бизнеса със съмнително качество. Та ...на Вас ли да даваме глас за акъли......

 10. 17
  АНОНИМЕН | нерегистриран
  1
  -2

  защо мвр прокуратурата не разследват лицето МАРИО МАРТИН СТЕФАНОВ ПЕОКОВ от ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО за купуване на гласове за определена партия това не е ли про тивозаконо същия си прави реклама в факти бг

 11. 16
  закриване на следствието и изпити -с цел да си докажат квалификацията! | нерегистриран
  10
  -18

  15 години неработене са довели до тотална деквалификация на следователите.

  Следователите трябва да бъдат пратени наново на държавните изпити в Университета-и при провал да се анулира дипломата.Скъпоплатени безработни-това е прекален лукс.

  Следствието трябва да бъде закрито, разследването да се върши от МВР, или лично от прокурора.

  Следователите, поради загубена квалификация могат да намерят работа в магистралното строителдство-няма срамна работа, я какви магистрали като слънце се правят!

 12. 15
  x | нерегистриран
  8
  -10

  КАТО ЧЕТА ЗАГЛАВИЕТО СИ МИСЛЯ,ЧЕ ЗА НАТОВАРЕНОСТТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ИЛИ ПО-ТОЧНО ЗА ЛИПСАТА И,СЕ ГОВОРИ И ПИШЕ 30 ГОДИНИ.ВСЕКИ СЛЕДОВАТЕЛ ТРЯБВА ДА ИМА НА ПРОИЗВОДСТВО ОКОЛО 30-40 ДЕЛА-НЕ ПОВЕЧЕ И ДА РАБОТИ ВСЕКИ ДЕН РИТМИЧНО.ТОГАВА СЪЩО РИТМИЧНО ЩЕ ПРИКЛЮЧВА РАЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ДЕЛАТА.АКО РАЗПИТВА ЕДИН ПЪТ СЕДМИЧНО НИЩО НЯМА ДА СТАНЕ И Е ВЯТЪР РАБОТА!!!ПРЕД КАБИНЕТА МУ ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ИМА 2-3 ЧОВЕКА ЗА РАЗПИТ И ЕДИН ВЪТРЕ,КОЙТО СЕ РАЗПИТВА.
  ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ.ОЧАКВАМ ЯКО ОСПОРВАНЕ НА КАЗАНОТО ПО--ГОРЕ ОТ МЕН,НО С МЮХЛЮЗЛУК НИЩО НЕ СТАВА И НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ!!!!!

 13. 14
  | нерегистриран
  16
  -10
  До коментар #13 от " | нерегистриран":
  Айдеее, квазиразследващите милиционери пак се юрнаха да плюят. Давайте, можете още, Вас Ви бива в тия анонимни акции и предателства повече , отколкото в друго. Факт е, че такова понятие като независим разследващ милиционер няма, има хора , които козируват на многото си шефове с шапки там. Опазил Бог следователи и прокурори да минат към изпълнителна власт , или пък следствието по партийно-сталинистки метод пак да го наврат в нашата милиция. Както Ви се иска на нездравите мозъци.

  Да, колега, прав сте - партийно-сталиниски мероприятия много напоследък - трудови колективи масово подкрепят единствени кандидати, я за главен прокурор, я за членове на ВСС; съвещания в Банкя с речи против класовия враг и гласуване под зоркия поглед на Главния (само За, разбира се); съсловни организации с партиен облик и винаги готови да засвидетелстват вярност на ръководството... Независимост от всякъде...

 14. 13
  | нерегистриран
  12
  -5
  До коментар #11 от " | нерегистриран":
  Независими са нашите следователи. Затова и толкова кандидати има и е трудно да бъде избран най-добрият. Никой не може да им каже и как да гласуват. И изслушването на кандидатът не прилича на партийно събрание от преди 1989 г. Независими са нашите следователи, най-независимите в света!

  Айдеее, квазиразследващите милиционери пак се юрнаха да плюят. Давайте, можете още, Вас Ви бива в тия анонимни акции и предателства повече , отколкото в друго. Факт е, че такова понятие като независим разследващ милиционер няма, има хора , които козируват на многото си шефове с шапки там. Опазил Бог следователи и прокурори да минат към изпълнителна власт , или пък следствието по партийно-сталинистки метод пак да го наврат в нашата милиция. Както Ви се иска на нездравите мозъци.

 15. 12
  Следовател | нерегистриран
  4
  -9
  До коментар #1 от "възмутен | нерегистриран":
  Сто пъти го казвам,"следовател",това е правен и исторически анахронизъм.

  Лекувай умственото си изоставане, т.е. - това е неличимо....не си виновен. Но по поне сексуалната си неудовлетвореност...можеш да пробваш... Какви ли не хора съм виждал, били са и по-зле от теб, не се отчайвай, човече.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.