Затягат се правилата за даване на българско гражданство


Правосъдното министерство предлага промени в режима за българското гражданство, с които на практика се прави опит за затягане на правилата за неговото получаване - особено за случаите на натурализация на основание български произход.

Публикувани са проектопромени в Наредба №1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство. С тях се предлага, "когато едно лице кандидатства за българско гражданство по натурализация, в удостоверението да се посочват задължително данните, въз основа на които е установен българският произход". Въпросното удостоверение се издава от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Сега се предлага молителят да прилага "всички документи, удостоверяващи наличието на възходящ от български произход, въз основа на които е издадено удостоверението от ДАБЧ".

По-голямата част от кандидатите не представяли доказателства за наличието на възходящ от български произход в подкрепа на основанието им за натурализация, става ясно от мотивите. Затова се налагало да се изискват допълнителни документи, доказващи наличието на възходящ роднина от български произход. Това допълнително утежнява процедурата, натоварва системата и усложнява разглеждането на преписките. В подкрепа на предложението на МП бил и фактът, че вицепрезидентът отказва издаването на укази за лица, по чиито преписки липсват документи, удостоверяващи наличието на възходящ от български произход. Затова и изрично е посочено, че неприключилите производства ще се довършват при новите условия и ред.

Разпоредбите на Закона за българското гражданство предвиждат задължително с кандидатите за промяна на гражданството да се провежда интервю. В същото време обаче нямало никаква санкция, ако молителят откаже да отговаря на зададените му въпроси, пише в мотивите. Затова се предлага да бъде уредена хипотезата, при която кандидатът не отговоря на всички поставени въпроси по време на интервюто. В този случай интервюиращият ще съставя протокол и документите ще се връщат. Ако пък някой изобщо не се яви на интервю, документите ще се връщат директно на посочения адрес за кореспонденция в България.

ОТГОВОРНОСТ

Въвежда се предупреждение за наказателна отговорност под декларацията, която се попълва при искането на българско гражданство по натурализация на основание български произход. Именно в нея се посочват всички данни за лицата с български произход, въз основа на които някой иска българско гражданство. Очевидно въпросното предложение се прави, защото са открити много неверни декларации.

Над 1000 души протестираха срещу "данък тунеядство" в Беларус

Предишна новина

Оправдан осъди прокуратурата

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.